วันที่ พุธ กันยายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วาดเส้นหุ่นปูน : เด็ก ST.PAUL


การเขียนหุ่นปูนเด็ก เป็นแบบในการฝึกการเขียนวาดเส้นของนักเรียน หลังจากที่เขียนหุ่นปูนหน้าเหลี่ยมมาแล้ว  ทำให้มีความเข้าใจในระนาบบนใบหน้าคน แต่โครงสร้างสัดส่วนที่แบ่งบนใบหน้าหุ่นปูนหน้าเหลี่ยมหรือใบหน้าของคนทั่วไปจะมีความแตกต่างกับใบหน้าเด็ก

เส้นโครงรอบนอกและสัดส่วนใบหน้าของเด็ก มีความสำคัญมาก เพราะถ้าถูกต้องภาพที่วาดก็จะมีความเหมือนเด็ก

หุ่นปูนเด็กที่นำมาเขียนนี้ เป็นหุ่นปูนที่มีการคัดลอกจากประเทศอิตาลี ไม่ทราบประวัติของงานชิ้นนี้ รูปเด็กมีความน่ารัก สวยงาม ถูกต้องตามหลักสัดส่วนรูปหน้า เหมาะแก่การวาดเขียนเพื่อศึกษาหาความรู้ทางด้านศิลปะ

สัดส่วนในใบหน้าคนโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสามส่วนครึ่งสัดส่วนศีรษะของเด็ก มีการแบ่งสัดส่วนที่แตกต่างกับใบหน้าผู้ใหญ่ โดยแบ่งครึ่งส่วนระหว่างปลายคางถึงศีรษะด้านบน คือตำแหน่งของคิ้ว จากตำแหน่งคิ้วถึงปลายคางแบ่งออกเป็นสี่ส่วนที่เท่ากัน คือตำแหน่งของตา  จมูก ปาก กะโหลกศีรษะของเด็กจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่ากะโหลกศีรษะของผู้ใหญ่เส้นโครงรอบนอกและการสัดส่วนในใบหน้าเด็กเส้นร่างกะโหลกศีรษะเด็กในมุมมองต่าง ๆ

ภาพขั้นตอนการเขียนหุ่นปูนเด็ก๑. ภาพหุ่นปูนต้นแบบรูปเด็กที่ใช้ในการเขียน ชื่อ ST.PAUL๒. เขียนโครงรอบนอกกะโหลกศีรษะและรูปใบหน้า๓. แบ่งครึ่งส่วนจากเส้นโครงรอบนอก ตำแหน่งนี้ คือ คิ้ว๔. แบ่งอีกครึ่งส่วนจากครึ่งส่วนด้านล่าง ตำแหน่งนี้ คือ ปลายจมูก๕. แบ่งครึ่งส่วนในตำแหน่งนี้ คือ ตา๖. ส่วนนี้ คือ ขอบริมฝีปากด้านล่าง๗. เริ่มเขียนสันจมูกมาถึงปลายจมูก๘. โหนกคิ้ว๙. ปีกจมูกด้านข้าง จมูกเด็กมีลักษณะงอนโค้ง๑๐. เส้นสบปาก และเส้นริมฝีปากล่าง อยู่ระหว่างกลางของปลายจมูกถึงปลายคาง๑๑.๑๒. คาง๑๓. เปลือกตา๑๔.๑๕. คิ้ว๑๖. ตำแหน่งของหูอยู่ระหว่างคิ้วถึงปลายจมูก๑๗. เส้นขอบหมวกมีสัดส่วนครึ่งของกะโหลกศีรษะ


๑๘. ไรเส้นผม

๑๙. แต่งเส้นที่ร่างในตำแหน่งหู๒๐. รายละเอียดภายในหู๒๑. แต่งเส้นร่างที่ศีรษะ๒๒. เส้นร่างที่ลำคอ๒๓. เส้นโครงบริเวณฐานของหุ่น๒๔. เส้นร่างหุ่นปูนรูปเด็กก่อนลงน้ำหนักแสงเงา๒๕. แรเงาด้วยเส้นน้ำหนักที่หนึ่ง ทิศทางเส้นเฉียง ในระนาบด้านข้างของใบหน้า แสงจะตกกระทบบริเวณระนาบด้านหน้าของใบหน้า๒๖. เเรเงาที่ระนาบด้านข้างของจมูก๒๗.๒๘.๒๙.๓๐.๓๑. ใต้คาง๓๒.๓๓. ภาพน้ำหนักแสงและเงา น้ำหนักที่หนึ่ง๓๔. ใช้เส้นเน้นน้ำหนักที่เปลือกตาและดวงตา๓๕. เส้นแสดงค่าน้ำหนักอ่อนแก่ทำให้เกิดมิติ ความลึกตื้น ใกล้ไกล๓๖. เพิ่มน้ำหนักเงาน้ำหนักที่สองบริเวณมุมปาก๓๗. เพิ่มน้ำหนักบริเวณใบหู๓๘.๓๙.๔๐. เพิ่มเงาน้ำหนักที่สาม๔๑. บริเวณแก้ม๔๒.๔๓.๔๔.๔๕.๔๖. ภาพการลงน้ำหนักแสงเงาสามน้ำหนักของหุ่นปูนเด็กก่อนลงพื้นหลัง๔๗. ลงน้ำหนักที่พื้นหลัง๔๘.๔๙. เพิ่มน้ำหนักให้เข้มขึ้น๕๐.๕๑.๕๒.๕๓. เน้นน้ำหนักบริเวณโหนกแก้ม และเน้นน้ำหนักเงาของพื้นหลังด้านหน้าของหุ่นจะตัดกับแสง๕๔. เงาพื้นหลังที่เข้มจะขับให้หุ่นสว่าง๕๕. ภาพเสร็จสมบูรณ์เทคนิควาดเส้น ดินสอ EE

ผู้เขียน นายศิพพร  สุนทระศานติก

ตำแหน่งครูชำนาญการ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

โดย สอนสุพรรณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net