วันที่ พุธ กันยายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สสม.ภาคเหนือ ร่วม จัดบุชในงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน ศฟช. ที่ห้างแอร์พอร์ตพล่าซ่า เชี่ยงใหม่


 สสม.ภาคเหนือ ร่วม จัดบุชในงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ใน ศฟช. ที่ห้างแอร์พอร์ตพล่าซ่า เชี่ยงใหม่
    

   ยย


ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ โครงการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยร่วมออกบูช  
 "งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในชุมชน  เพื่อให้พี่น้องต่างศาสนนิกและมุสลิมได้ทราบถึงขอบข่าย
การทำงานของ องค์กรฯ ให้เป็นที่รู่้จักสำหรับบุคคคลทั่่วไป  ซึ่งงานครั้งนี้ เป็นการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการในการทำงาน 
ตั้งแต่เหนือจรดใต้ทั้งเครือข่าย พุทธ คริสต และอิสลาม  หลากหลายวัฒนธรรมหลากหลายศาสนา กับการทำงานร่วมกันบนเส้นทาง
 จัดโดย "เครือข่าย องค์กรศาสนาด้านเอชไอวี/เอดส์ในประเทศไทย ที่ ห้องเชียงใหม่ฮอลล แอร์พอร์ตพล่าซ่า เชียงใหม่ วันที่ ๖-๗ กั้นยายน๒๕๕๔ จึงเป็นโอกาสอันนี้ ทางได้ร่วมในกิจกรรมครั้งนี้


เดียวกันในการ ดูแลผู้ติดเชื้อ เอชไอวี คณะทำงานและศูนย์ฟื้นฟูทั้วประเทศร่วมกันผลักดัน 
เข้าสู่ระดับนโยบาย กลับคืนสู่ชุมชนต่อไป

    ทั้งนี้ ทาง สสม.ภาคเหนือ ได้นำหนังสือ มาแจก สำหรับผู้ สนใจในเรื่องสุขภาวะในอิสลาม  
ซึ่งทางแผนงานฯมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย ได้จัดทำอย่างต่อเนื่อง
 เพื่่อ เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจ ในมุมมอง และทรรศนะงความเข้าของอิสลามที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง 
ซะกาต สุรา การดูแลสุขภาพ ฯลฯ งานนี้มีผู้ให้ความสนใจบูช ของ สสม.เหนือ เป็นอย่างมากยยย

ตต

ยยย

ยย

จจจ

ยย

ตตต

จจ

บบ

ยย

รร

นนขข

จจนน

จจ

ยย

นน
ชุมชน พุทธศาสนา

ยย

ตตต

จจ

ยย

เครือข่ายมุสลิมทั่วประเทศ 

จจ

ยย
เครือข่าย คริตส์ โปเตสเตนส์
บบ


ยย

เครือข่าย คาทอริค  

ขข

ยย

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต
ชุมพล ศรีสมบัติ ภาพ/ข่าว

โดย katiya

 

กลับไปที่ www.oknation.net