วันที่ ศุกร์ กันยายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อู่ข้าว อู่น้ำในความอุดมสมบูรณ์

ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ผู้ใดเป็นคนกล่าวคำคำนี้ทิ้งไว้บนแผ่นดินหนอ เราเคยเชื่อ ทุกคนเชื่อเช่นนั้น ในความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหาร หลายปีมานี้...สิ่งที่เกิดขึ้นกับเป็นไปในทิศทางที่เป็นอื่นเสียมากกว่า เรายินดีที่จะทำอะไรเพื่อแลกกับ เงิน นำมาหาซื้อ อาหาร เรายินดีที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นอื่นเพื่อให้ได้เงินมาซื้ออาหาร เราอาจใช้คำว่า ยินดี ที่มีความหมายว่า การจำนนต่อระบบสนับสนุนและสังคมโดยรวม

 ใครคือผู้ทำลาย โครงสร้างการทำมาหาเลี้ยงของเกษตรกร ?

 เมื่อความอุดมสมบูรณ์ถูกตีกรอบโดยพืชเศรษฐกิจที่มีราคาสูงกว่า เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสัมปะหลัง และอื่นๆบรรดามี ในราคาที่สูงกว่า มันสมควรแล้วในการเลือก ตัดสินของเกษตรกรผู้รู้จักผืนแผ่นดิน มันสมควรที่จะเลิกการปลูกพืชที่เป็นอาหาร มาสู่การซื้ออาหาร

 แต่สิ่งที่เราอยากรู้ ต้องการรับรู้ คือ ใครคือผู้ทำลายโครงสร้างดั่งเดิมของเกษตรกร ใครมีเจตนาทำลาย อู่ข้าว อู่น้ำ หรือไม่ ?

 กับคำว่า อุดมสมบูรณ์ ที่เราต้องซื้ออาหารจากภายนอกเพื่อบริโภคเข้าสู่ภายใน......

โดย jaoshine

 

กลับไปที่ www.oknation.net