วันที่ จันทร์ กันยายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วาดเส้นหุ่นปูน : คุณมาลินี


ถึงแม้ว่า ณ เวลานี้ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี จะอำลาจากโลกไปตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ แต่ก็ใช่ว่าอิทธิพลและคุณูปการในทางศิลปะของท่านจะล่วงลับอับแสงตามไปด้วย ในทางตรงกันข้าม เส้น สี รูปทรง มากน้อยยังคงสร้างเสน่ห์อยู่มิรู้ลืม

แล้วในวันที่ ๑๕ กันยายนนี้ นักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคน ต้องหันหน้ามาร้องเพลง “ซานตาลูเซีย” ร่วมกัน เพื่อร่วมรำลึกถึงท่านในวันคล้ายวันเกิด

ตลอดเวลาที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ได้เดินทางเข้ามารับราชการและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย ท่านได้ทุ่มเทความรัก ความรับผิดชอบให้แก่งานราชการอย่างมหาศาล แม้ว่าท่านอยู่ในฐานะของชาวต่างชาติก็ตาม

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ท่านได้โอนสัญชาติเป็นไทย และเปลี่ยนชื่อเป็นไทย พ.ศ. ๒๕๐๒ สมรสกับคุณมาลินี เคนนี และใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยตลอดอายุของท่าน


ประติมากรรมคุณมาลินี พีระศรี หล่อจากปูนปาสเตอร์ต้นแบบของท่านอาจารย์ศิลป์ พีระศรี นับว่าเป็นรูปหุ่นคนที่มีความสวยงามมาก หุ่นปูนชิ้นนี้จึงมีความสำคัญ มีคุณค่าและความงามเป็นอย่างยิ่ง ต่อผู้มีใจรักและศรัทธาต่ออาจารย์ศิลป์ พีระศรี   

ความสำคัญของขั้นตอนการเขียนหุ่นปูนคุณมาลินี

๑. การลงพื้นน้ำหนักเป็นพื้นด้วยการแรเงาเป็นเส้นเฉียงน้ำหนักที่หนึ่ง ต้องลงด้วยน้ำหนักมือและทิศทางของเส้นอย่างสม่ำเสมอ ด้วยวิธีการจับดินสอแบบคว่ำฝ่ามือ 

๒. ส่วนที่เป็นแสงให้ลงน้ำหนักเส้นเบา ๆ  แล้วแรเงาในบริเวณเงาด้วยน้ำหนักที่หนึ่งถึงน้ำหนักที่สามเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมทั้งใช้เส้นและน้ำหนักเน้นภาพเกิดสามมิติ

๓. ดินสอที่ใช้แรเงาต้องเหลาให้ไส้ดินสอยาว และมีปลายแหลมอยู่ตลอด เพื่อให้เส้นที่แรเงามีความคมชัดสวยงาม     

ขั้นตอนการเขียนวาดเส้นลงน้ำหนักแสงเงาหุ่นปูนคุณมาลินี๑. หุ่นปูนปลาสเตอร์คุณมาลินี๒. ภาพร่างลายเส้นก่อนลงน้ำหนักแสงเงา๓. แรเงาด้วยเส้นในทางเฉียงน้ำหนักที่หนึ่งบริเวณรอบดวงตา แก้ม และด้านข้างสันจมูก๔. บริเวณแก้มด้านข้างเป็นส่วนของเงา๕. ลงน้ำหนักเงาบริเวณคางและใต้คาง ด้วยเส้นเฉียงต่อเนื่องกันลงมา๖. บริเวณผมด้านบน แรเงาด้วยเส้นในทิศทางของเส้นผม สลับกับเส้นในทางเฉียง๗.๘. บริเวณลำคอ๙. ใช้เส้นเน้นน้ำหนักความลึกรอบดวงตาและที่ดวงตา๑๐. แสงเงาที่ดวงตามีลักษณะคล้ายรูปก้นหอย๑๑. เพิ่มน้ำหนักเข้มน้ำหนักที่สอง ที่บริเวณความลึกด้านข้างของโหนกคิ้วถึงปลายจมูก๑๒. เพิ่มน้ำหนักความเข้มที่ดวงตาอีกข้างหนึ่ง๑๓. เพิ่มน้ำหนักที่ริมฝีปาก๑๔. เพิ่มน้ำหนักที่สองที่โหนกแก้มระนาบด้านข้าง๑๕. น้ำหนักแสงเงาสองน้ำหนักบริเวณใบหน้าและทรงผม ทำให้ภาพดูมีมิติความลึกได้ชัดเจนขึ้น๑๖. เส้นบริเวณลำคอที่แรเงามีลักษณะของเส้นที่เคลื่อนไหวไปตามระนาบผิวโค้ง๑๗. ภาพรายเล้นลงน้ำหนักเงาที่ยังไม่สมบูรณ์ ก่อนลงน้ำหนักที่พื้นหลัง๑๘. แรเงาลงน้ำหนักที่พื้นหลัง ให้ตัดกับแสงบริเวณใบหน้า๑๙.๒๐. เพิ่มน้ำหนักเข้มที่สาม แรเงาเส้นที่โหนกแก้มระนาบด้านข้าง๒๑. เน้นน้ำหนักเข้มที่ดวงตาให้คมชัดขึ้น๒๒. เน้นน้ำหนักเข้มที่ปลายจมูกและล่องข้างปีกจมูก๒๓. เน้นเส้นและน้ำหนักลึกที่ปาก๒๔. เส้นแรเงาที่พื้นหลัง๒๕. เน้นน้ำหนักที่สามที่ทรงผม ให้เกิดมิติเป็นระนาบแสงและเงาให้ชัดเจน๒๖. น้ำหนักลึกที่ใบหู๒๗.๒๘. เน้นล่องลึกของก้อนผมด้วยเส้นเข้ม๒๙.๓๐. น้ำหนักเข้มที่บริเวณฐานของหุ่น


๓๑. แรเงาเพิ่มในส่วนของพื้นหลัง๓๒. แรเงาพื้นหลังน้ำหนักที่หนึ่งรวม ๆ๓๓. เพิ่มน้ำหนักเข้มขึ้นที่พื้นหลัง๓๔. แรเงาพื้นหลังให้กลมกลืน๓๕. ภาพเสร็จสมบูรณ์เขียนและบรรยายขั้นตอนโดย นายศิพพร   สุนทระศานติก

ตำแหน่งครูชำนาญการ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

โดย สอนสุพรรณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net