วันที่ พุธ กันยายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ขนส่งพิจิตรจับมือผู้ประกอบการสร้างรถรับส่งนักเรียนปลอดภัย


วันที่ 13-14 กันยายน 2554 นางสาวจิรวรรณ บุตรพรหม นักวิชาการขนส่งชำนาญการรักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดพิจิตร ร่วมกับโรงเรียนสากเหล็กวิทยา โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระและองค์การบริหารส่วนตำบลสากเหล็กจัดสัมมนาผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน เพื่อกำหนดทิศทางในการจัดระเบียบรถรับส่งนักเรียน ภายใต้แผนงานชุมชนต้นแบบ"ใส่ใจมีวินัยจราจร สร้างความปลอดภัยทางถนน ตำบลหนองพระ ตำบลสากเหล็ก " จังหวัดพิจิตร สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(กปถ.)

ในเวทีการสัมมนาได้มีการอธิบายขั้นตอนการตรวจสภาพรถและการขอใบอนุญาตประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียนจากเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดพิจิตร ผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียนได้สอบถาม แลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอใบอนุญาตรถรับส่งนักเรียน ในรูปแบบเหมือน"คลีนิกรถนักเรียน" มีปัญหาเกี่ยวกับการประกอบการรถรับส่งนักเรียน สอบถามได้โดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของขนส่งพิจิตร พร้อมทั้งได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางพัฒนารถรับ-ส่งนักเรียนให้มีคุณภาพและปลอดภัยระหว่างกันอีกด้วย

นายสุนทร  เข็มทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสากเหล็กวิทยากล่าวถึงผลกระทบจากการเปิดเขตเสรีประชาคมอาเซียน

ในปี 2558 ที่ผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียนต้องเตรียมพร้อม พัฒนาควบคู่ไปกับระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน

นายสมัย แก้วศรีหาวงศ์   นายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงาน
อธิบายถึงขั้นตอนการตรวจสภาพรถ  เพื่อขอรับใบอนุญาตรถรับส่งนักเรียน

นายปทา วันจันทร์  นักวิชาการขนส่งชำนาญการ
อธิบายถึงขั้นตอน  ขอรับใบอนุญาตรถรับส่งนักเรียน

ขนส่งจังหวัดพิจิตรมอบหมวกนิรภัยแก่โรงเรียนสากเหล็กวิทยา เพื่อมอบให้นักเรียนที่เดินทางมาเรียน

โดยรถจักรยานยนต์ เน้นการสวมหมวกนิรภัย 100% ในโรงเรียน

หัวใจของผู้ประกอบการที่เป็นมากกว่าคนขับรถนักเรียน
"ส่ง-รับประทับใจ  ปลอดภัยตลอดทาง"

มุมเสื้อด้านซ้ายตรงหัวใจของผู้ประกอบการ "ส่ง-รับประทับใจ ปลอดภัยตลอดทาง"

เป็นเสื้อทีมที่ท่าน ผอ.สุนทร เข็มทอง  ออกแบบและมอบให้

ผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียนสากเหล็กวิทยา

โดย สื่อชุมชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net