วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วาดเส้นหุ่นปูน : อาจารย์ศิลป์ พีระศรี


“ฉันได้จากโลกนี้ไปแล้วโดยไม่เสียใจ เพราะฉันได้อุทิศชีวิตของฉันให้กับบางสิ่งที่เป็นประโยชน์ในฐานะเป็นผู้รับใช้ที่ต่ำต้อยในงานศิลปของฉัน”

ศิลป์ พีระศรี


การเขียนหุ่นปูนปลาสเตอร์รูปอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ถือว่าเป็นหุ่นปูนต้นแบบที่มีคุณค่าทางจิตใจแก่ผู้มีใจรักในศิลปะหลาย ๆ คน ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ และในวันนี้วันที่ ๑๕ กันยายน เป็นวันที่เราจะร่วมกันรำลึกถึงอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ด้วยกันครับ...

ศิลปินผู้ปั้นรูปอาจารย์รูปนี้คือ อาจารย์สนั่น ศิลากร ลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์ พีระศรี 

ภาพขั้นตอนการเขียนเป็นการเขียนในมุมตรงด้านหน้า ให้แสงเข้าด้านข้าง มีน้ำหนักแสงเงาที่ดูแล้วกลมกลืน  ไม่ตัดกันรุนแรง ให้ความรู้สึกสบายตา 

ขั้นตอนการลงน้ำหนัก แบ่งการลงน้ำหนักเป็นสามน้ำหนัก คืออ่อน กลาง และเข้ม และมีการเน้นความเข้มด้วยเส้นเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น     

ขั้นตอนการเขียนวาดเส้นหุ่นปูนปลาสเตอร์ รูปอาจารย์ศิลป์ พีระศรี

๑. หุ่นปูนอาจารย์ศิลป์ พีระศรี๒. ร่างเส้นโครงรอบนอกรูปใบหน้าด้วยดินสอ HB๓. แบ่งส่วนของใบหน้ากับส่วนของผม๔. แบ่งส่วนกลางหน้า๕. แบ่งส่วนครึ่งนึงขอใบหน้าเป็นตำแหน่งของตา๖.๗. จากตำแหน่งของตาสูงขึ้นไปอีกเล็กน้อยเป็นตำแหน่งของคิ้ว จากคิ้วถึงปลายคางแบ่งส่วนครึ่งหนึ่งเป็นตำแหน่งของปลายจมูก๘. แบ่งตำแหน่งครึ่งระหว่างปลายจมูกถึงปลายคาง เป็นตำแหน่งของริมฝีปากล่าง๙. เขียนบริเวณลำคอด้านล่าง๑๐. เขียนสันจมูกจากเส้นกลางหน้า๑๑. กำหนดตำแหน่งหัวตา จะตรงกับปีกปลายจมูกด้านข้างโดยประมาณ๑๒. เขียนรูปตามีลักษณะเป็นเหลี่ยมด้านบนส่วนด้านล่างจะเป็นเส้นโค้ง ขนาดความยาวของตาจะเท่ากับช่องว่างระหว่างตาโดยประมาณ๑๓. เขียนความหนาของคิ้วที่อยู่เหนือเปลือกตาบน๑๔.
๑๕. เขียนดวงตาและเส้นใต้เปลือกตา
๑๖. เขียนถุงใต้ตา
๑๗.๑๘. เน้นปลายจมูกด้าน๑๙. เขียนเส้นสบปากและความหนาของปากบนอยู่เหนือเส้นริมฝีปากล่าง๒๐.๒๑. เขียนก้อนผมเป็นรูปทรงกลมรี๒๒. ภาพเส้นร่างด้วยดินสอ HB ก่อนลงน้ำหนักแสงเงาด้วยดินสอ EE๒๓. การลงน้ำหนักด้วนเส้นเฉียงเป็นพื้นน้ำหนักให้ทั่วทั้งภาพเป็นน้ำหนักที่หนึ่ง๒๔. เพิ่มน้ำหนักเส้นให้มีน้ำหนักเข้มมากขึ้นเป็นน้ำหนักที่สองบริเวณที่เป็นเงา๒๕. คัดน้ำหนักเงาน้ำหนักที่สองบริเวณเหนือริมฝีปากใต้จมูก๒๖.๒๗. เน้นเส้นสบปากให้ชัดเจน๒๘. เพิ่มน้ำหนักเงาบริเวณคางระนาบด้านหน้า๒๙. เพิ่มน้ำหนักที่สามบริเวณดวงตา๓๐. เน้นเปลือกตาด้านบน๓๑. เน้นน้ำหนักปลายเข้มที่ปลายจมูก๓๒. เน้นน้ำหนักเข้มที่ริมฝีปากด้านบน๓๓. เพิ่มน้ำหนักบริเวณลำคอใต้คาง๓๔. เน้นน้ำหนักเงาบริเวณปกเสื้อ๓๕. รายละเอียดแสงเงาของรูปทรงผม๓๖.๓๗. ภาพการลงน้ำหนักแสงเงาน้ำหนักที่หนึ่งถึงน้ำหนักที่สามพร้อมการเน้นด้วยเส้น๓๘. แรเงาน้ำหนักเบาเป็นเส้นเฉียงที่พื้นหลัง๓๙. เพิ่มน้ำหนักเส้นแรเงาให้เข้มมากขึ้น๔๐. น้ำหนักเงาที่พื้นหลังจะตัดกับแสงบริเวณใบหน้า๔๑. เงาใต้คางตัดกับแสง๔๒.
๔๓. เงาตกทอดของหุ่นปูนด้านล่างเป็นน้ำหนักเข้มที่สุด๔๔. เงาเข้มที่พื้นหลังเน้นให้เข้มเพื่อตัดกับแสงบนหุ่น๔๕. ภาพเสร็จสมบูรณ์


เขียนภาพและคำบรรยายโดย นายศิพพร สุนทระศานติก

อาจารย์วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔


โดย สอนสุพรรณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net