วันที่ เสาร์ กันยายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การเมืองไทยตอนนี้ กฎหมายควรจะให้ประชาชนชาวไทยได้รับทราบข้อเท็จจริงด้วย


กฎหมายการเลือกตั้งที่ผ่านมามีเลศนัยทำให้ประชาชนชาวไทยไม่ทราบอีกมากเพราะประชาชนชาวไทยไม่เข้าใจกฎหมายอย่างดีพอจึงถูกนักการเมืองไทยหลอกได้การหาเสียงประชานิยมผลร้ายย่อมตกแก่ประชาชนชาวไทยผู้เป็นเจ้าของประเทศทุกท่านรู้ด้วยว่า

รัฐบาลชุดปัจจุบันกำลังให้ประชาชนชาวไทยเป็นหนี้ในอนาคตท่านทราบหรือไม่?การที่ออกนโยบายรถยนต์ คันแรกไม่มีความจำเป็นที่ประชาชนชาวไทยควรจะมีควรจะเน้นเรื่องเศรษฐกิจของประเทศเป็นสำคัญจะมากกว่าจริงไหม? นักกฎหมายช่วยกันวิเคาระห์ประเด็นนี้ ด้วยก่อนที่จะสายเกินไป
อีกประเด็นบ้านหลังแรกก็เหมือนกัน นโยบายนี้ ไม่ควรสนับสนุน ควรจะสร้างงานให้ประชาชนชาวไทยมีงานทำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรุ่งเรืองจะดีกว่า ให้ประชาชนชาวไทยเกิดความรู้ความสามารถมีงานมีความรู้ความสามารถทั้งด้านฝีมือแรงงานไม่ใช่สนับสนุนแรงงานต่างชาติ และต้องไม่มีผลประโยชน์ซ้ำซ้อน จึงจะถือว่านักการเมืองที่มีรักชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง จริงไหม?
กฎหมาย ออกมาแต่ผู้ใช้กฎหมายไม่ใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรม แต่กลับไปใช้กฎหมายอะไรก็ไม่ทราบ จริงไหม? 
ผู้บริหารชุดนี้ ไม่สามารถเรียกให้นักโทษหนีคดีกลับมารับโทษและคดีต่าง ๆอีก 37 คดี จะว่าอย่างไร? ถือกระทำความผิดกลับไม่รับโทษจะมาปฏิบัติงานหน้าที่ตามอำเภอใจได้อย่างไร? จริงไหม?  เป็นผู้นำประเทศต้องทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่ใช่ทำตามใจตนเองและพวกพ้อง .. เพื่อประโยชน์ ของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศไทยไม่ใช่เพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง จริงไหม?

โดย Visaninee

 

กลับไปที่ www.oknation.net