วันที่ อังคาร กันยายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วาดเส้นหุ่นปูน : ผู้หญิง


๑. การเขียนหุ่นปูนผู้หญิงชิ้นนี้ เป็นการเขียนเส้นร่างจากโครงรอบนอกเป็นเส้นเรขาคณิต เมื่อได้โครงรอบนอกที่มีความใกล้เคียงกับหุ่นต้นแบบแล้ว ถึงค่อยแบ่งสัดส่วนภายในและเขียนรายละเอียดตามส่วนต่าง ๆ  ส่วนการลงน้ำหนักแสงเงา ก็ค่อย ๆ เพิ่มความเข้มขึ้นเรื่อย ๆ จากน้ำหนักที่หนึ่งถึงน้ำหนักที่สาม รวมถึงการเน้นด้วยเส้นและน้ำหนัก การเก็บรายละเอียดของภาพเป็นส่วนสุดท้าย  

๒. สิ่งที่สำคัญการเขียนด้าน ๔๕ องศา จะต้องระวังน้ำหนักและสัดส่วน ที่ต้องแสดงระยะใกล้ไกลให้ชัดเจน
 
๓. การแรเงาเพื่อให้ได้น้ำหนักแสงเงาเป็นสามมิติอย่างกลมกลืน จำเป็นต้องค่อย ๆ เพิ่มความเข้มจากอ่อนไปหาเข้ม รวมถึงการเน้นด้วยน้ำหนักเข้มที่สุดเป็นน้ำหนักสุดท้าย ก็ต้องลงในขั้นตอนที่ภาพใกล้เสร็จสมบูรณ์


ขั้นตอนการเขียนวาดเส้นหุ่นปูนผู้หญิง๑. หุ่นปูนผู้หญิงที่ใช้ในการเขียนวาดเส้น๒. เส้นโครงร่างเรขาคณิตภายนอก๓. แบ่งเส้นแกนกลางหน้า สัดส่วนตำแหน่งของคิ้วและปลายจมูก๔. แบ่งสัดส่วนตำแหน่งของตา ต่อลงมาจากเส้นตำแหน่งของคิ้ว๕. เขียนตาและจมูก๖. ขนาดของตาที่อยู่ใกล้จะมีขนาดใหญ่กว่าตาที่อยู่ไกล๗. คิ้วและเปลือกตา๘. ลูกตา๙. ริมฝีปาก๑๐. โหนกแก้ม๑๑. ภาพร่างดินสอก่อนลงน้ำหนักแสงเงา๑๒. ลงน้ำหนักเงาน้ำหนักที่หนึ่งด้วยเส้นเฉียง ที่ระนาบด้านข้างทั้งหมดทั้งใบหน้าและลำคอ๑๓.


๑๔.๑๕. ภาพการลงน้ำหนักเงาน้ำหนักที่หนึ่งด้วยเส้นเฉียง ให้ทิศทางของเส้นและน้ำหนักมีความต่อเนื่องกัน๑๖. เพิ่มน้ำหนักความเข้มที่ดวงตา๑๗. ขนาดสัดส่วนและน้ำหนักที่แรเงาดวงตาทั้งสองข้าง๑๘. เพิ่มน้ำหนักเข้มที่จมูกน้ำหนักที่สอง๑๙. เพิ่มน้ำหนักที่สองบริเวณริมฝีปาก๒๐.๒๑. เพิ่มน้ำหนักเข้มที่บริเวณผม๒๒.๒๓. เพิ่มความเข้มน้ำหนักที่สองบริเวณคิ้ว และรอบดวงตา๒๔. เพิ่มน้ำหนักที่สองที่จมูก๒๕. เพิ่มน้ำหนักที่ริมฝีปากบน๒๖. เพิ่มน้ำหนักคิ้วซ้าย๒๗.๒๘.


๒๙. เน้นน้ำหนักที่สองบริเวณเงาผมด้านข้างให้ชัดเจนขึ้น๓๐. น้ำหนักเงาน้ำหนักที่สองหลังใบหู บริเวณต้นคอไม่ถูกแสงจะมีความเข้มมาก๓๑.๓๒. น้ำหนักเงาของคางจะมีลักษณะกลมเป็นสามมิติอย่างเด่นชัด๓๓. บริเวณใต้ขากรรไกรเป็นระนาบที่เกิดแสงสะท้อน๓๔.๓๕. ภาพการลงน้ำหนักแสงเงารวม ๆ สามน้ำหนักก่อนลงน้ำหนักที่พื้นหลัง๓๖.๓๗. แรเงาน้ำหนักเบา ๆ เป็นพื้น๓๘. เพิ่มความเข้มทับน้ำหนักชั้นแรก๓๙. ภาพน้ำหนักลายเส้นแสงเงาทั่วทั้งภาพ๔๐. เพิ่มความเข้มน้ำหนักที่สามบริเวณเงาลึกของผม๔๑.๔๒. คัดเน้นน้ำหนักด้วยเส้นบริเวณขอบของผมให้ชัดเจน๔๓. แรเงาเป็นเส้นเฉียงทับน้ำหนักระนาบด้านข้างบริเวณผม เพื่อเน้นแสงและเงาบริเวณนี้ให้ชัดเจน๔๔. เน้นน้ำหนักที่สามบริเวณเงาของผมและขมับด้านข้างใบหน้า๔๕. เน้นน้ำหนักเข้มที่ดวงตา๔๖. เพิ่มน้ำหนักที่สามบริเวณระนาบเงาด้านข้างจมูก ให้สัมพันธ์กับความเข้มของดวงตา๔๗. เพิ่มน้ำหนักเงาที่โหนกแก้มลงมาถึงแก้ม๔๘. ลักษณะเส้นที่เน้นกล้ามเนื้อบริเวณขากรรไกร จะมีความโค้งของเส้นเล็กน้อย๔๙. น้ำหนักเงาบริเวณระนาบใต้ริมฝีปากล่าง จะมีความเข้มค่อนข้างมากและเส้นมีลักษณะโค้งเล็กน้อย๕๐. น้ำหนักและความคมชัดของดวงตาที่อยู่ไกลจะมีน้ำหนักน้อยกว่า๕๑. เน้นความเข้มและความคมชัดที่ใบหู๕๒. เส้นน้ำหนักเงาบริเวณลำคอเป็นเส้นเฉียง๕๓. ระนาบใต้ขากรรไกรจะเป็นบริเวณที่เกิดแสงสะท้อน เน้นเส้นจากขากรรไกรถึงคางเป็นเส้นโค้ง๕๔.๕๕.๕๖. ประสานน้ำหนักเส้นพื้นหลังให้กลมกลืน๕๗. น้ำหนักความอ่อนเข้มระหว่างพื้นหลังและหุ่นปูน๕๘. น้ำหนักความอ่อนเข้มของแสงเงาระหว่างพื้นหลังกับหุ่นปูน๕๙. ภาพเสร็จสมบูรณ์เขียนขั้นตอนและคำอธิบาย : นายศิพพร  สุนทระศานติก

ครูชำนาญการ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี 

โดย สอนสุพรรณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net