วันที่ จันทร์ กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จตุคามรามเทพ ไม่ใช่องค์พ่อของเรา เราคือลูกชาวพุทธ


จตุคามรามเทพ...

ไม่ใช่เทพทางฮินดูเพราะชาวฮินดูว่าเขาไม่มีเทพชื่อนี้

ทางศาสนาพุทธก็ไม่เคยปรากฏชื่อเทพนี้ พระพุทธเจ้ามิได้ปฏิเสธ

ความมีอยู่จริงของเทพ แต่ในการกล่าวอ้างถึงเทพในพุทธศาสนา

มักจะไม่เอ่ยนาม แต่จะเอ่ยตามตำแหน่งเช่นท้าวมหาพรหม/ท้าวสักกะเทวราช

ซึ่งเหล่านี้ไม่ใช่ชื่อเทพแต่เป็นตำแหน่งที่ผลัดเปลี่ยนกันไปตามบุญบารมี

******

ตามตำนานซึ่งไม่รู้ใครแต่งว่าจตุคามรามเทพเป็นเทพที่เฝ้าบันได

ทางขึ้นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเพื่อดูแลคุ้มครอง...

แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าย่อมย่อมทรงไว้ซึ่งบารมีคุ้มครอง

ตัวท่านเอง และด้วยความเป็นพระบรมสารีริกธาตุก็ย่อม

คุ้มครองตัวเองเช่นกัน เพียงแต่เหล่าเทพซึ่งก็ยังอยากได้บุญ

และความศรัทธาในพระศาสนา จึงพากันมาดูแลอำนวยความสะดวกให้

"จตุคามรามเทพ"จะเป็น1 ในเหล่าเทพนั้นหรือไม่ ไม่มีใครทราบจริง


********

แต่ชาวพุทธ(แต่ชื่อแต่นาม)หลงทางไปกราบไหว้บูชาจตุคามรามเทพ

ทั้งที่ แม้แต่จตุคามรามเทพ(ถ้ามีจริง)ก็ยังเป็นเพียงรับใช้พระศาสนาด้วย

การเฝ้าบันได ทำไมจึงมองข้ามสิ่งที่จตุคามรามเทพปกปักรักษา..

และที่เหนือกว่าองค์พระบรมสารีริกธาตุก็คือ"พระธรรม"


******


อย่ามาอ้างว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว..เพราะจตุคามรามเทพไม่มีคำสอนใดๆให้ยึดเหนี่ยว

อย่ามาอ้างว่าเป็นอุบายทางศาสนา..เพราะไม่มีคำสอนหรือหลักธรรมใดเชื่อมต่อจากจตุคามรามเทพหากเชื่อในความเป็น


ศากยะบุตร พุทธชิโนรส


จงยึดแต่พระรัตนตรัยเป็นสรณะ


โดย Snot

 

กลับไปที่ www.oknation.net