วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วาดเส้นหุ่นปูน : คนหนุ่ม


หุ่นปูนคนหนุ่มชิ้นนี้ เป็นผลงานของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี หุ่นปูนคนหนุ่มมีสัดส่วนของใบหน้าสามส่วนครึ่ง ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับของผู้ใหญ่ ลักษณะความเหมือนของรายละเอียดในงานปั้นชิ้นนี้ยังมีความถูกต้องไม่มากนัก โดยเฉพาะที่ดวงตา และใบหู แต่โดยส่วนรวม คือโครงรูปใบหน้า กล้ามเนื้อ คิ้ว หู จมูก และปาก ยังมีความถูกต้องพอสมควร  มุมมองที่เขียนหุ่นปูนนี้เป็นมุม ๔๕ องศา แสงตกกระทบที่ระนาบด้านข้าง

ขั้นตอนการเขียนวาดเส้นหุ่นปูนลงน้ำหนักแสงเงาหุ่นปูนคนหนุ่ม
๑. หุ่นปูนคนหนุ่มที่ใช้ในการเขียน๒. ร่างเส้นรูปวงกลมเป็นส่วนของกะโหลกศีรษะ๓. แบ่งส่วนในวงกลมเป็นสองส่วนครึ่ง ให้ครึ่งส่วนอยู่ด้านบน เส้นบนสุดคือไรผม เส้นถัดลงมาเป็นตำแหน่งของคิ้ว เส้นที่อยู่ใต้วงกลมคือตำแหน่งของปลายจมูก๔. แบ่งอีกหนึ่งส่วนต่อลงมาด้านล่างใต้วงกลม ตำแหน่งนี้คือปลายคาง๕. แบ่งเส้นแกนกลางใบหน้าลักษณะเป็นเส้นโค้ง๖. เขียนผมเป็นเส้นร่างสองมิติเรขาคณิต๗. ตำแหน่งปลายดินสอนี้คือตำแหน่งของตา ใต้เส้นตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของโหนกแก้ม๘. ตำแหน่งปลายดินสอนี้คือตำแหน่งของเส้นสบปาก ใต้เส้นตำแหน่งนี้คือขอบริมฝีปากล่าง๙. เขียนหูเป็นเส้นเรขาคณิต ตำแหน่งนี้อยู่ระหว่างคิ้วและปลายจมูก๑๐. เส้นโครงบริเวณฐานของหุ่น๑๑. เส้นร่างจมูกในมุมมองด้าน ๔๕ องศา ปีกจมูกที่อยู่ใกล้จะมีขนาดใหญ่กว่าปีกจมูกที่อยู่ไกลเล็กน้อย๑๒. สันจมูก๑๓. ตำแหน่งที่ปลายดินสอนี้คือตำแหน่งของหัวตา ถ้าลากเป็นเส้นดิ่งลงมาจะอยู่บริเวณขอบปีกจมูกด้านข้าง๑๔. เขียนเส้นร่างเรขาคณิตเป็นบริเวณขอบรอบดวงตา๑๕. เขียนเส้นเปลือกตาในลักษณะเส้นเรขาคณิต๑๖.๑๗. คิ้ว๑๘. ริมฝีปากบน๑๙. เส้นโค้งในแนวตั้งบนริมฝีปากล่าง๒๐. คาง๒๑. แก้ม๒๒. โหนกแก้ม๒๓. กล้ามเนื้อขมับอยู่เหนือหางคิ้ว๒๔. ขากรรไกร๒๕. เขียนลูกตาดำ๒๖.๒๗. เส้นผม๒๘. ขีดลากเส้นไปตามลักษณะทิศทางของเส้นผม๒๙.๓๐.๓๑.๓๒. เส้นร่างดินสอก่อนลงน้ำหนักแสงเงา๓๓. แรเงาเป็นเส้นเฉียงน้ำหนักที่หนึ่ง๓๔. น้ำหนักเงาบนระนาบด้านหน้า๓๕.๓๖.๓๗.๓๘.๓๙.๔๐. แรเงาด้วยเส้นเฉียงน้ำหนักที่สองระนาบด้านข้าง๔๑. เพิ่มน้ำหนักเงาบริเวณระนาบด้านข้างจมูก๔๒. เพิ่มน้ำหนักที่ดวงตาและร่องจมูกด้านข้าง๔๓. ลงน้ำหนักเข้มที่รูจมูก๔๔. เพิ่มน้ำหนักเงาที่ริมฝีปากบนและมุมปาก๔๕. เน้นน้ำหนักเข้มที่ดวงตา๔๖. แรเงาน้ำหนักที่สองบนระนาบด้านข้างให้แน่นขึ้น๔๗. ระนาบน้ำหนักเงาใต้คางเป็นระนาบที่ไม่ถูกแสงจึงมีความเข้มมาก๔๘. เน้นน้ำหนักบริเวณปลายจมูกเป็นเนื้อทรงกลมให้นูนเด่นขึ้นมา๔๙. แรเงาบริเวณหน้าผากน้ำหนักที่สอง๕๐. ความเข้มที่ผมน้ำหนักที่สาม เน้นน้ำหนักเส้นตามทิศทางของผม๕๑. แรเงาเป็นเส้นเฉียงในบริเวณระนาบด้านข้าง๕๒.๕๓. น้ำหนักที่สามบนระนาบด้านข้างของบริเวณลำคอ๕๔. ภาพน้ำหนักแสงเงาสามน้ำหนักโดยรวมก่อนลงพื้นหลัง๕๕. เน้นน้ำหนักเก็บรายละเอียดของเส้นผม๕๖. เน้นน้ำหนักเข้มที่คางด้วยเส้นและน้ำหนักเป็นน้ำหนักสุดท้าย๕๗. แรเงาลงน้ำหนักที่พื้นหลังด้วยเส้นเฉียง๕๘. แรเงาด้วยเส้นเฉียงจับดินสอให้ขนานกับพื้นกระดาษเป็นพื้นหลังของหุ่นปูน๕๙.๖๐.๖๑.๖๒. เพิ่มน้ำหนักพื้นหลังให้เข้มขึ้น๖๓. แรเส้นให้น้ำหนักพื้นหลังประสานกลมกลืน ลักษณะทิศทางของเส้นที่ลงไขว้น้ำหนักแรกและน้ำหนักที่สองเฉียงตัดกันเล็กน้อย เพื่อให้พื้นน้ำหนักมีความแน่นและไม่เป็นแนวเส้นในทิศทางเดียวกัน๖๔.๖๕. ภาพเสร็จสมบูรณ์เขียนภาพและบรรยายขั้นตอน : นายศิพพร  สุนทระศานติก
ตำแหน่งครูชำนาญการ วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์


โดย สอนสุพรรณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net