วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พัฒนาคนเริ่มต้นจากคูซ่า (KUSA) พัฒนาสู่คูแซม (KUSAM)


สำหรับผู้ที่ผู้ที่อยู่ในแวดวงการฝึกอบรมคงจะคุ้นเคยกับคำว่า “KUSA” กันพอสมควรนะครับ KUSA เป็น Keyword ที่นักฝึกอบรมยึดถือเป็นแนวทางในการฝึกอบรมตามความหมายของการฝึกอมรมคือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ผู้รับการอบรมเกิดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ทำให้เกิดความรู้ (Knowledge) ทำให้เกิดความเข้าใจ (Understand) เกิดทักษะปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม (Skill) และมีทัศนคติ/เจตคติที่พึงประสงค์ (Attitude) นี่คือหลักการเบื้องต้น 

อยู่มาวันหนึ่งระหว่างที่ผมนั่งคุยสัพเพเหระกับน้องๆเพื่อนร่วมงาน มีน้องคนหนึ่งบอกว่าแค่คูซ่า (KUSA) ยังไม่พอหรอก ถ้าจะให้ดีต้องมีคูแซม (KUSAM) คือ เพิ่ม “M” ไปอีก 1 ตัว นั่นคือ .”Moral” ด้วย คือ การเป็นคนดีมีศีลธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม ผมก็ปิ้งไอเดียจุดประกายไปยัง Keyword ตัวอื่นๆได้อีกว่า “M“ ตัวเดียวไม่พอต้องเพิ่มเข้าไปอีกด้วยคำว่า “Matulrity” คือการมีวุฒิภาวะ คำคำนี้มีความหมายในเชิงปรัชญาอย่างลึกซึ้งมากมายเลยทีเดียว ทำให้ผมนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งของ OHSO ชื่อ วุฒิภาวะ ศิลปะของผู้ถึงพร้อม เล่มนี้ ท่านอ. ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด ได้แปลและเรียบเรียงไว้อย่างดีมาก อ่านสนุก เป็นหนังสือที่ผมเห็นว่าปรัชญาตะวันออกและตะวันตกมาบรรจบพบกันอย่างประจวบเหมาะพอดี ที่ได้กล่าวถึงการเติบโตของคนในแต่ละช่วงวัย ว่าจะต้องมีการเติบโตอย่างไรให้เหมาะสมกับร่างกายและจิตวิญญาณ โดยเฉพาะการเติบโตในแต่ละช่วง 7ปี ที่แนวคิดตะวันตกและแนวคิดตะวันออกมีความเห็นตรงกัน ซึ่งทฤษฎีเหล่านี้ รูดอร์ฟ สไตเนอร์ ผู้ก่อตั้งโรงรียนแนววอลดอร์ฟ นำมาเป็นหลักคิดในการจัดการเรียนการสอนในแนวนี้ ที่วัยเด็กจะเน้นเรื่องฐานกาย วัยรุ่นเน้นฐานใจ และวัยผู้ใหญ่เน้นฐานคิด นอกจากนี้แนวคิดนี้ยังสอดคล้องไปยังแนวคิดการพัฒนาคนตามวิถีพุทธในเรื่องของปัญญา 3 ฐานอีกด้วย (อ่านเรื่องปัญญา 3 ฐานที่อ. วรภัทร์  ภู่เจริญ ได้เคยเขียนไว้ ได้ที่ http://www.managerroom.com/forums/forum_posts.asp?TID=8014&KW=%BB%D1%AD%AD%D2+3+%B0%D2%B9) 

หลังจากที่ผมได้คุยกับน้องที่ทำงานในวันนั้นจบแล้ว พอกลับมาถึงบ้านก็เกิดความคิดว่าเราน่าจะแตกประเด็น Keyword เกี่ยวกับ KUSAM ได้อีกหลายคำ ผมจึงลองเขียน Mindmap ออกมา ก็ปรากฎว่าได้ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมออกไปได้มากมายทีเดียว ซึ่งในที่นี้ผมไม่ได้จำกัดไว้แค่การฝึกอบรมเท่านั้น ผมได้มองภาพขยายออกไปให้ครอบคลุมไปถึงเรื่องการเรียนรู้ด้วย คือ เราจะทำอย่างไรให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้สูงสุด ตามแนวคิดที่ผมเชื่อว่า ความรู้ไม่ได้เกิดจากการสอนของผู้สอน แต่เกิดจากผู้เรียนสร้างความรู้ขึ้นมาเอง ตามจริตความชอบความถนัดของแต่ละคน ดังนั้นผู้สอนจึงไม่ใช่คนให้ความรู้ แต่เป็นคนแนะแนวทางให้ผู้เรียนเดินทางไปสู่ความรู้นั้นๆในการไปเก็บเกี่ยวความรู้นั้นมา แล้วนำมาใช้กับตนตามบริบทที่เหมาะสมต่อไป ดังรูปข้างล่างนี้

โดย ไทเลย-บ้านแฮ่

 

กลับไปที่ www.oknation.net