วันที่ อาทิตย์ ตุลาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คำแนะนำจากน้อย อินทนนท์๑. เมื่อมีเรื่องอยู่ในความคิดของท่านก็จงเขียนทันที เลือกประโยค วลี สถานที่อันเป็นฉากภูมิประเทศหรือตัวละครตามแต่ถนัด แล้วก็วาดไป จนจบให้เป็นที่พอใจของท่านเอง อย่ากังวลแต่ที่จะให้เป็นที่พอใจต่อผู้อื่น เพราะท่านเองเท่ากับผู้อ่านคนหนึ่ง ถ้ามันเป็นที่ถูกใจท่านอย่างถึงขนาด มันก็ย่อมจะถูกใจคนอื่น ๆ ด้วย เว้นแต่จะมีบุคลิกภาพหรือสุขภาพอันใด เป็นพิเศษอยู่ในตัวของท่าน
(สยามสมัยรายสัปดาห์)

๒. เมื่อคนเรารักจะริอ่านเป็นนักประพันธ์แล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงจาก การผูกพันตนให้ตนเป็นทาสของนิสัยหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ และด้วยกำลังใจสมาธิอันแก้วกล้า ท่านควรจะฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้ที่ อาจจะเขียน จะประพันธ์และฝันความฝันของท่านได้ไม่เลือกเวลา ไม่เลือกสถานที่ ในขณะเดียวกันเมื่อบรรลุความสำเร็จแล้ว ท่านจะใช้ชีวิตหัวหกก้นขวิดอย่างไร ที่จะเป็นภัยหรือไม่เป็นภัยแก่อนาคต แห่งการประพันธ์ของท่าน ก็ย่อมจะมีเสรีภาพที่จะกระทำได้ตามแต่ ความพอใจและความรักตัวของท่านเองจะอนุมัติ…
(สยามสมัยรายสัปดาห์)

๓. การอ่านของข้าพเจ้าที่นับว่าเป็นการผจญภัย ต้องใช้ความพินิจ พิจารณาละเอียดถี่ถ้วนจึงจะเกิดขึ้น เมื่ออ่านครั้งที่สอง ซึ่งบางครั้งคนเราต้องมีความอดทนและพากเพียรจริง ๆ จึงจะเข้าถึงธาตุแท้อันเป็นค่าและความหมายที่แท้จริงของหนังสือนั้นได้…
(สยามสมัยรายสัปดาห์)

โดย สุดเขตเวชกุล

 

กลับไปที่ www.oknation.net