วันที่ พุธ ตุลาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อธิการบดีออกข้อสอบ อดีตคณบดีนิติศาสตร์ตอบข้อสอบ...สอบผ่านหรือไม่ให้ประชาชนตัดสิน


สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ฝากคำถาม 15 ข้อให้ "กลุ่มนิติราษฎร์" ตอบ แต่กลุ่มนิติราษฎร์ยังเปิดตำราไม่เสร็จ

พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีนิติสตร์ธรรมศาสตร์ มาขอตอบ...เชิญอ่าน

สมคิด - เราสามารถยกเลิกกฎหมายที่ถูกยกเลิกไปแล้วได้หรือไม่ เช่น การยกเลิก รธน.2549 ?

พนัส - นิติราษฎร์ไม่ได้เสนอให้ยกเลิก รธน. 2549 แต่ให้ถือว่าการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ทำรัฐประหารตามมาตรา 37 ไม่เกิดผลตามกฎหมาย

สมคิด - ถ้าตำรวจจับคนร้ายที่ทำผิดจริงมา แต่ไม่ได้สอบสวนโดยละเอียด ต่อมาคนร้ายถูกฟ้องศาล มีการโต้แย้งว่ากระบวนการของตำรวจไม่ถูกต้อง แต่ศาลเห็นว่าไม่เป็นไร ศาลก็พิพากษาไป ตกลงคำพิพากษาของศาลใช้ได้หรือไม่?

พนัส - ตาม ป.วิอาญา การสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ย่อมมีผลทำให้การฟ้องคดีของอัยการไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วย ซึ่งโดยหลักการพิจารณาคดีก็ต้องถือว่าไม่ชอบทั้งหมด แต่ศาลไทยบอกไม่เป็นไร หากพิจารณาว่าจำเลยกระทำผิดจริง ก็ลงโทษจำเลยได้ ซึ่งก็เหมือนกับการยอมรับว่าการรัฐประหาร (การกระทำความผิดฐานกบฏ) เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหากทำสำเร็จนั่นเอง

สมคิด - ถ้ามีคนเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมในช่วง คมช. ไม่ถูกต้อง ก็ให้ดำเนินการใหม่ คนอีกกลุ่มเห็นว่าการตัดสินคดีซุกหุ้น ศาลตัดสินผิดโดยสิ้นเชิง คนกลุ่มหลังจะขอให้ยกเลิก รธน.2540 ตั้งศาล รธน. ใหม่ แล้วพิพากษาคดีซุกหุ้นใหม่ จะได้หรือไม่?

พนัส - ศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินคดีซุกหุ้นของทักษิณ เกิดจาก รธน.2540 ที่มิได้มีที่มาจากการรัฐประหารเหมือน รธน.2550 หากมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าศาลตัดสินผิด ก็น่าจะมีการออกกฎหมายมาให้รื้อฟื้นคดีใหม่ได้ โดยไม่ต้องยกเลิก รธน.2540 ซึ่งมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำผิดกฎหมายฐานกบฏ (การทำรัฐประหาร)

สมคิด - ประชาชนจะลงมติแก้ รธน. ที่ถูกยกเลิกไปแล้วได้หรือไม่?

พนัส - เป็นคำถามประเด็นเดียวกันกับคำถามที่ 1 คำตอบก็คือ ไม่ใช่การแก้รัฐธรรมนูญที่ถูกยกเลิกไปแล้ว แต่เป็นการยกเลิกเพิกถอนผลของการกระทำที่เกิดจากรัฐธรรมนูญที่เป็นผลพวงของการรัฐประหารที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สมคิด - รธน.2550 ได้รับการลงประชามติโดยประชาชน ในทางกฎหมายเราจะพูดได้หรือไม่ว่า ประชาชนลงมติโดยไม่ถูกต้อง หรือ รธน.2550 ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของประชาชน?

พนัส - พูดได้ เพราะมีการหลอกลวงขู่เข็ญบังคับให้ประชาชนลงมติ จึงเป็นการลงประชามติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สมคิด - คตส. ตั้งโดย คมช. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ตั้งโดย คมช. ใช่หรือไม่?

พนัส - คตส. ตั้งโดย คมช. แน่นอน ส่วนศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองก็เกิดจาก รธน.2550 ซึ่ง คมช. เป็นผู้ให้กำเนิดเช่นกัน ดังนั้น เมื่อการกระทำรัฐประหารของ คมช. เป็นการกระทำที่ละเมิดบทบัญญัติมาตรา 63 แห่ง รธน.2540 และเป็นความผิดฐานกบฏตาม ป.อาญามาตรา 113 ทั้ง คตส. และศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง จึงเป็นองค์กรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยกันทั้งคู่

สมคิด - การดำเนินการตามแนวคิดของนิติราษฎร์ ไม่มีผลทางกฎหมายต่อนายกทักษิณเลยใช่หรือไม่?

พนัส - ตามที่นิติราษฎร์แถลง มีผลโดยตรงแน่นอน คือต้องพิจารณาคดีใหม่โดยกระบวนการยุติธรรม ที่ชอบด้วยหลักนิติธรรม ถ้ากระทำผิดจริงตามข้อกล่าวหาก็ต้องถูกลงโทษ

สมคิด - ความเห็นของนักกฎหมายที่เห็นไม่ตรงกับนิติราษฎร์แต่ดีกว่านิติราษฎร์ รัฐบาลนี้จะรับไปใช่หรือไม่?

พนัส - ช่วยเสนอให้หน่อยว่าความเห็นของท่านที่ดีกว่าของนิติราษฎร์ คือ อย่างไร ถ้าดีกว่าจริงจะขอสนับสนุนเต็มที่เลย ในฐานะที่เป็นนักกฎหมายด้วยกัน

สมคิด - ศาล รธน. ช่วยนายกฯ ทักษิณ คดีซุกหุ้นถือว่าใช้ได้ แต่ไม่ช่วยคดียึดทรัพย์ถือว่าใช้ไม่ได้ เป็นตุลาการภิวัตน์ใช่หรือไม่?

พนัส - ตุลาการภิวัตน์ คือตุลาการที่ยอมตนเป็นเครื่องมือและอาวุธให้แก่ผู้มีอำนาจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ใช้เพื่อประหัตประหารและทำลายล้างศัตรูของตน ตุลาการศาลทั้งในคดีซุกหุ้นและคดียึดทรัพย์ทักษิณ จึงเป็นตุลาการภิวัตน์ด้วยกันทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าในคดีซุกหุ้นตุลาการภิวัตน์เป็นฝ่ายแพ้

สมคิด - บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพของประชาชนตาม รธน.2550 แย่กว่า รธน.2540, 2475 ที่นิติราษฎร์จะนำมาใช้ใช่หรือไม่?

พนัส - บทบัญญัติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพตาม รธน.2550 และฉบับอื่นทุกฉบับ ไม่มีความหมายอะไรเลย ไม่มีฉบับใดดีกว่ากัน ตราบใดที่ตุลาการไทยยังยอมรับว่ารัฏฐาธิปัตย์คือผู้ที่ได้อำนาจอธิปไตยมาโดยรถถังและปืน และอำนาจอธิปไตยไม่ใช่อำนาจของประชาชน

สมคิด - คมช. เลว ส.ส.ร. ที่มาจาก คมช. ก็เลว รธน.2550 ที่มาจาก ส.ส.ร. ก็เลว แต่รัฐบาลที่มาจาก รธน. เลว เป็นรัฐบาลดีใช่หรือไม่ ส.ส.ร. ที่มาจากรัฐบาลชุดนี้ และที่ อ.วรเจตน์ จะเข้าร่วม ก็เป็น ส.ส.ร. ที่ดีใช่หรือไม่?

พนัส - ไม่ใช่เรื่องใครดีใครเลว แต่เป็นเรื่องของหลักการในทางนิติศาสตร์ ที่จะต้องมีการยืนยันว่าระหว่างอำนาจรัฐกับเสรีภาพของประชาชนและระหว่างระบอบเผด็จการกับระบอบประชาธิปไตย

นักกฎหมายควรจะยืนอยู่ข้างใดมากกว่า

ที่มา มติชนสุดสัปดาห์

00000000

ขอเชิญประชาชนให้คะแนน

ผมมีข้อแย้งท่านอาจารย์พนัส อยู่ข้อสองข้อคือ การลงประชามติรัฐธรรมนูญในสมัยรัฐบาลเผด็จการ

มีการดีเบตกันหลายรอบ ผ่านสื่อต่าง ๆ บรรยากาศการลงประชามติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ไม่ใช่การบังคับขืนใจอะไร เพราะใช้ระบบเดียวกับการเข้าคูหาเลือกตั้ง

คนดูแลเรื่องนี้ก็คือ กกต.ที่ทำหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งใหญ่ ชุดปัจจุบันซึ่งทำหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งใหญ่ถึงสองครั้ง ผลการเลือกตั้งก็เป็นที่ยอมรับไม่มีใครค้าน

ถ้าการลงประชามติอยู่ในช่วงรัฐบาลเผด็จการ แล้วการเลือกตั้ง 2550 อยู่ในรัฐบาลใด?

ฟังๆ สำเนียงคล้ายๆ ขี้แพ้ชวนตียังไงไม่รู้

เรื่องตุลาการภิวัฒน์ผมก็มองว่าใช้หลักกฎหมายที่มีอยู่ ไม่ใช่กฎหมายใหม่

องค์คณะตุลาการศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็มาจากที่ประชุมใหญ่ผู้พิพากษาศาลฎีกาเองไม่ใช่หรือครับ

การตัดสินบางเรื่องจำเลยแพ้ บางเรื่องจำเลยชนะ

กรณีศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลฎีกาตัดสินแล้วถือเป็นที่สุด ไม่ทราบว่าจะใช้หลักกฎหมายใดให้มีการตัดสินใหม่ได้

ผมไม่ได้เรียนกฎหมาย แต่ฟังแล้วไม่เข้าหูครับอาจารย์

แคน ไทเมือง

โดย Canไทเมือง

 

กลับไปที่ www.oknation.net