วันที่ อังคาร ตุลาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มัสยิดดุน-นูร ช้างเผือกจัด สัปดาห์ผู้สูงอายุ


 มัสยิดดุน-นูร ช้างเผือกจัด สัปดาห์ผู้สูงอายุ


000


ppp


วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ มัสยิดดุน-นูร ช้างเผือกจัด สัปดาห์ผู้สูงอายุ ตามโครงการ พัฒนากลไก การดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมุ
สลิ กิจกรรมในการพัฒนาบทบาทผู้สูงอายุในชุมชนเป้าหมายเช่นกิจกรรมสัปดาห์ผู้สูงอายุ กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์ชุมชน เขับเคลือนโครงการ ดีๆ เช่นนี้ จากองค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อการพัฒนา สนับสนุนโดย แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ปี ๕๒-๕๕ มูลนิธิืสร้างสุขมุสลิมไทย เพื่อกระตุ้น ชุมชนมุสลิมให้เห็นคุณค้่า และความสำคัญของผู้สูงอายุ ผลักดันให้เกิดการดูแล ผู้สูงอายุ โดยใช้ศาสนธรรมเป็นเครื่องมือในการดูแล สว ในชุมชนมุสลิม


][p

000
วิจิตรา เจ้นิคคค  แอ๊บแบ๊วค่ะ

ppp

[[

ยย

pp

-09

ppp

00

ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย ปี ๕๒-๕๕
มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.)

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต 

โดย katiya

 

กลับไปที่ www.oknation.net