วันที่ อังคาร ตุลาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กรมทางหลวงแนะเส้นทางเลี่ยงน้ำท่วม


 จากสถานการณ์อุทกภัยปัจจุบันยังส่งผลให้เส้นทางการจราจรทางบกบางส่วนถูกน้ำทะลักเข้าท่วม จนไม่สามารถใช้สัญจรไปมาตามปกติ เพื่อให้การเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนที่จำเป็นต้องสัญจรบนถนนทางหลวงในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยคล่องตัว และปลอดภัยยิ่งขึ้น

 กรมทางหลวง ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทาง 61 แห่ง ในพื้นที่ 16 จังหวัด (สรุปรายงานการเกิดอุทกภัย ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2554 เวลา 16.00 น.) เพื่อความสะดวกในการเดินทาง และหลีกเลี่ยงการอพยพของผู้ประสบภัย รวมถึงการอาศัยทางหลวงของผู้ประสบภัยในการอยู่อาศัยและวางสิ่งของ ดังนี้

จังหวัดสุโขทัย
 - ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน วังวน-สุโขทัย ท้องที่อำเภอเมือง ที่กม.168-172 ระดับน้ำสูง 30 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 1272 คีรีมาศ-เมืองเก่าสุโขทัย แทน

จังหวัดพิจิตร
 - ทางหลวงหมายเลข 111 ตอน สากเหล็ก-พิจิตร ท้องที่อำเภอเมือง ที่ กม.9-16 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 30 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 115 เลี่ยงเมืองพิจิตร แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 113 ตอน บางมูลนาก-พิจิตร ท้องที่อำเภอเมือง ที่กม. 14-25 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร ใช้ทาง ทช. แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 1067 ตอน บางมูลนาก-โพทะเล ท้องที่อำเภอบางมูลนาก และอำเภอโพทะเล ที่กม. 0-19 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 30-60 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 1070 ตะพานหิน-ดงเสือเหลือง แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 1068 ตอน วังจิก-ไผ่ท่าโท ท้องที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ที่กม. 7-10 ระดับน้ำสูง 30 เซนติเมตร ใช้ทช.สายบ้านบึง-น้ำกลัด-บ้านโพธิ์ประทับช้าง แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 1068 ตอน โพธิ์ประทับช้าง-วังจิก ท้องที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ที่กม.14-15 ระดับน้ำสูง 430 เซนติเมตร ให้ใช้115 หนองหัวปลวก-ปลวกสูง เข้าจังหวัดพิจิตร แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 1118 ตอน ตะพานหิน-บางมูลนาก ท้องที่อำเภอตะพานหิน ที่กม. 4-11 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 20-40 เซนติเมตร ให้ใช้ สาย 11 ทับคล้อ-สากเหล็ก แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 1221 ตอน พิจิตร-พิษณุโลก ท้องที่อำเภอเมือง ที่กม. 0-8 เป็นแห่ง ๆ ระดับน้ำสูง 30 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 11 สากเหล็ก-วังทอง แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 1289 ตอน วังสำโรง-บางลาย ท้องที่อำเภอบึงนาราง ที่กม. 9-10 ระดับน้ำสูง 30 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 1070 ตะพานหิน-ดงเสือเหลือง แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 1304 ตอน หัวดง-ยางสามต้น ท้องที่อำเภอเมือง ที่กม. 2-7 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 60 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 111 สากเหล็ก-พิจิตร แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 1313 ตอน บางมูลนาก-ตะพานหิน ท้องที่อำเภอบางมูลนาก ที่กม. 11-14 ระดับน้ำสูง 30-40 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 1118 ตะพานหิน-บางมูลนาก แทน

จังหวัดพิษณุโลก
 - ทางหลวงหมายเลข 1275 ตอน ท่าช้าง-พรหมพิราม ท้องที่อำเภอพรหมพิราม ที่กม.2-9 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 100 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 1086 พรหมพิราม-พิษณุโลก แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอน สุโขทัย-บางระกำ ท้องที่อำเภอบางระกำ ที่กม. 31-55 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 10-30 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 1065 บางระกำ-บ้านหนองอ้อ แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 1310 ตอน ทับยายเชียง-พรหมพิราม ท้องที่อำเภอพรหมพิราม ที่กม. 8-14 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 60 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 1086 พิษณุโลก-วัดโบสถ์ แทน

จังหวัดกำแพงเพชร
 - ทางหลวงหมายเลข 1280 ตอน ทุ่งมหาชัย-ระหาน ท้องที่อำเภอคลองขลุง ที่กม. 28-29 ระดับน้ำสูง 120 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 115 กำแพงเพชร-พิจิตร แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน บ้านโคน-เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ท้องที่อำเภอเมือง ที่กม. 19-24 ระดับน้ำสูง  30 เซนติเมตร ใช้ทางของ อบต. แทน

จังหวัดนครสวรรค์
 - ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน นครสวรรค์-พิจิตร ท้องที่อำเภอเมือง ที่กม. 4-16 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 70 เซนติเมตร ให้ใช้ทาง ทช. แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 122 ตอน ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านตะวันตก ท้องที่อำเภอเมืองที่กม. 0-7 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 100-140 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 1 พยุหะคีรี-นครสวรรค์ แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 225 ตอน ปากน้ำโพ-นครสวรรค์ ท้องที่อำเภอเมือง และอำเภอชุมแสง ที่กม.1-36 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 100 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 3004 นครสวรรค์-ท่าตะโก แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 1084 ตอน ป่าแดง-บรรพตพิสัย ท้องที่อำเภอเมือง ที่กม. 48-52 ระดับน้ำสูง 135 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 1 กำแพงเพชร-นครสวรรค์ แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 1182 ตอน นครสวรรค์-บรรพตพิสัย ท้องที่อำเภอเมือง ที่กม. 1-4 ระดับน้ำสูง 70 เซนติเมตร ใช้สาย 1 นครสวรรค์-กำแพงเพชร แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3319 ตอน โกรกพระ-อุทัยธานี ท้องที่อำเภอโกรกพระ ที่กม. 0-3 ระดับน้ำสูง 80 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 3221 อุทัยธานี-ทัพทัน แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3522 ตอน ทางแยกเข้าพยุหะคีรี ท้องที่อำเภอพยุหะคีรี ที่กม. 2-4 ระดับน้ำสูง 90 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 1 พยุหะคีรี-นครสวรรค์ แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3475 ตอน ทับกฤช-พนมรอก ท้องที่อำเภอชุมแสง ที่กม. 0-25 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 40-100 เซนติเมตร ให้ใช้ทาง ทช. แทน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 - ทางหลวงหมายเลข 32 อตนบางปะอิน-นครหลวง ท้องที่อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา ที่กม. 20-26 ระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร (น้ำไหลเชี่ยวปิดการจราจร) ให้ใช้สาย 340 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี และสาย 1 พหลโยธิน-สระบุรี เป็นเส้นทางเลี่ยงขึ้นภาคเหนือ

 - ทางหลวงหมายเลข 32 ตอนนครหลวง-อ่างทอง ท้องที่อำเภอบางปะหัน ที่กม. 26-40 ระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร (น้ำไหลเชี่ยวปิดการจราจร) ให้ใช้สาย 340 ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี และสาย 1 พหลโยธิน-สระบุรี เป็นเส้นทางเลี่ยงขึ้นภาคเหนือ

 - ทางหลวงหมายเลข 329 ตอน บางปะหัน-สุพรรณบุรี ท้องที่อำเภอบางปะหัน ที่กม. 42-43 ระดับน้ำสูง 65 เซนติเมตร ไม่มีเส้นทางทดแทน

 - ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน บางปะอิน-เจ้าปลุก ท้องที่อำเภอเมืองและอำเภอบางปะหัน ที่กม. 22-50 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร ไม่มีเส้นทางทดแทน

 - ทางหลวงหมายเลข 347 ตอน เจ้าปลุก-บางปะหัน ท้องที่อำเภอบางปะหัน ที่กม. 50-51 ระดับน้ำสูง 65 เซนติเมตร ไม่มีเส้นทางทดแทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน มหาราช-บ้านแพรก ท้องที่อำเภอมหาราช ที่กม. 96-105 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 80 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 32 เอเชีย แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3267 ตอน อ่างทอง-อยุธยา ท้องที่อำเภอมหาราช ที่กม. 2-16 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 35 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 32 เอเชีย แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3412 ตอน บางบาล-ผักไห่ ท้องที่อำเภอบางบาล ที่กม. 8-15 ระดับน้ำสูง 100 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 3501 อ่างทอง-บางบาล แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3454 ตอน โพธิ์ทอง-หน้าโคก ท้องที่อำเภอผักไห่ ที่กม. 81-87 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 35 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 3501 ป่าโมก-ในเมือง แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3467 ตอน นครหลวง-ท่าเรือ ท้องที่อำเภอนครหลวง ที่กม. 0-8 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 60 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 32 เอเชีย แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3469 ตอน อยุธยา-บางปะอิน ท้องที่อำเภอบางปะอิน ที่กม. 0-3 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 35 เซนติเมตร ไม่มีเส้นทางทดแทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน-อยุธยา ท้องที่อำเภอบางปะอิน ที่กม. 0-14 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 25-70 เซนติเมตร ไม่มีเส้นทางทดแทน

จังหวัดสิงห์บุรี
 - ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน อินทร์บุรี-ตากฟ้า ท้องที่อำเภออินทร์บุรี ขณะนี้น้ำไหลเชี่ยวมาก คอสะพานขาด ที่กม. 5  ให้ใช้สาย 32 เอเชีย แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน สิงห์บุรี-ชัยนาท ท้องที่อำเภอเมือง ที่กม. 6-9 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 35 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 32 เอเซีย แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3030 ตอน สิงห์บุรี-บางระจัน ท้องที่อำเภอเมืองที่กม. 0-1 ระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 32 เอเซีย แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3028 ตอน บางงา-บ้านหมี่ ท้องที่อำเภอท่าวุ้ง และอำเภอบ้านหมี่ที่กม. 1-24 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 3196 บ้านหมี่-ลพบุรี แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3033 ตอน บางา-พรหมบุรี ท้องที่อำเภอพรหมบุรีที่กม. 1-10 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 35 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 32 เอเชีย แทน

จังหวัดลพบุรี
 - ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน เลี่ยงเมืองลพบุรี ท้องที่อำเภอเมือง และอำเภอท่าวุ้ง ที่กม. 8-19 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 35-165 เซนติเมตร ให้สาย 32 เอเชีย แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 311 ตอน ลพบุรี-สิงห์บุรี ท้องที่อำเภอเมือง ที่กม. 159-166 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 55-85 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 32 เอเชีย แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3196 ตอน ลพบุรี-โพธิ์เก้าต้น ท้องที่อำเภอเมือง ที่กม. 76-94 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 45 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 32 เอเชีย แทน

จังหวัดชัยนาท
 - ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แยกสายเอเชีย-สวนนก-ชัยนาท ท้องที่อำเภอเมือง ผนังกั้นน้ำด้านซ้ายทางชำรุด ที่กม. 290+500 น้ำท่วมสูง 35 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 32 เอเชีย แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3183 ตอน ชัยนาท-วัดสิงห์ ท้องที่อำเภอวัดสิงห์ ที่กม. 25-28 ระดับน้ำสูง 85 เซนติเมตร ให้ใช้ทาง อบต. แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3213 ตอน วัดสิงห์-หนองมะโมง ท้องที่อำเภอวัดสิงห์ ที่กม. 0-1 ระดับน้ำสูง 85 เซนติเมตร ให้ใช้ทาง อบต. แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3244 ตอน ชัยนาท-ท่าหาด ท้องที่อำเภอเมือง ที่กม. 0-2 ระดับน้ำสูง 95 เซนติเมตร ไม่มีเส้นทางทดแทน

จังหวัดปทุมธานี
 - ทางหลวงหมายเลข 3309 ตอน ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร-สามโคก ท้องที่อำเภอสามโคก ที่กม. 28-32 เป็นแห่งๆ (คันกั้นน้ำพัง)  ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร ให้ใช้ทางของ อบต. แทน

จังหวัดอุทัยธานี
 - ทางหลวงหมายเลข 333 ตอน อุทัยธานี-นครสวรรค์ ท้องที่อำเภอเมือง ที่กม. 1-14 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 50-100 เซนติเมตร ไม่มีเส้นทางทดแทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3265 ตอน ทางเลี่ยงเมืองอุทัยธานี ท้องที่อำเภอเมือง ที่กม. 0-2 ระดับน้ำสูง 45 เซนติเมตร ให้ใช้ทางเทศบาลเมือง แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3265 ตอน อุทัยธานี-มโนรมย์ ท้องที่อำเภอเมือง ที่กม. 1-7 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 50-70 เซนติเมตร ให้ใช้ทางเทศบาลเมือง แทน

จังหวัดสระบุรี
 - ทางหลวงหมายเลข 3020 ตอน พระพุทธบาท-หนองโดน ท้องที่อำเภอพระพุทธบาท ที่กม. 6-8 ระดับน้ำสูง 65 เซนติเมตร ไม่มีเส้นทางทดแทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3022 ตอน พระพุทธบาท-ท่าเรือ ท้องที่อำเภอบ้านหมอ ที่กม. 12-13 ระดับน้ำสูง 65 เซนติเมตร ไม่มีเส้นทางทดแทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3034 ตอน หน้าพระลาน-โรงปูนซิเมนต์ ท้องที่อำเภอบ้านหมอ ที่กม. 14-16 ระดับน้ำสูง 60 เซนติเมตร ไม่มีเส้นทางทดแทน

จังหวัดสุพรรณบุรี
 - ทางหลวงหมายเลข 329 ตอน อ่างทอง-อยุธยา ท้องที่อำเภอท่าระหัด ที่กม. 0-1 ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 3195 สุพรรณบุรี-อ่างทอง แทน

จังหวัดปราจีนบุรี
 - ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน บ้านสร้าง-นครนายก ท้องที่อำเภอบ้านสร้าง ที่กม. 0-5 ระดับน้ำสูง 50 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 33 นครนายก-ปราจีนบุรี แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3293 ตอน ปราจีนบุรี-บ้านสร้าง ท้องที่อำเภอบ้านสร้าง ที่กม. 0-10 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 319 ปราจีนบุรี-พนมสารคาม แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3347 ตอน ฉะเชิงเทรา-บ้านสร้าง ท้องที่อำเภอบ้านสร้าง ที่กม. 15-31 เป็นแห่งๆ ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 304 ฉะเชิงเทรา-พนมสารคราม แทน

 - ทางหลวงหมายเลข 3481 ตอน บางขนาก-บ้านสร้าง ท้องที่อำเภอบ้านสร้าง ที่กม. 26-28 ระดับน้ำสูง 40 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 304 กบินทร์บุรี-ฉะเชิงเทรา-บ้านสร้าง แทน

จังหวัดมหาสารคาม
 - ทางหลวงหมายเลข 2391 ตอน กู่ทอง-บ้านเขื่อน ท้องที่อำเภอโกสุมพิสัย ที่กม. 15-17 ระดับน้ำสูง 75 เซนติเมตร ให้ใช้สาย 12 ขอนแก่น-เชียงยืน และสาย 2237 โกสุมพิสัย-เชียงยืน แทน

สำหรับประชาชนที่ต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถโทรศัพท์ไปได้ที่

สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ตลอด 24 ชั่วโมง
ตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง
สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง 0-2354-6530, 0-2354-6668-76 ต่อ 2014, 2031 
ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย สำนักบริหารบำรุงทาง 0-2354-6551
ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวงพิเศษ 0-2533-6111
หน่วยกู้ภัย มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ – ชลบุรี (สายใหม่) 0-3857-7852 – 3
หน่วยกู้ภัยวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (บางปะอิน – บางพลี) 0-2509-6832

โดย ลุงแจ่ม

 

กลับไปที่ www.oknation.net