วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สสม.เหนือ ร่วม องค์กรมุสลิมภาคเหนือฯ จัดอบรมพัฒนากลไกฯป้องกันสุรายาเสพติด


สสม.เหนือ ร่วม องค์กรมุสลิมภาคเหนือฯ จัดอบรมพัฒนากลไกฯป้องกันสุรายาเสพติด

สสม.เหนือ ร่วมกับ องค์กรมุสลิมภาคเหนือเพื่อก
ารพัฒนา จัดโครงการพัฒนากลไก เพื่อหามาตรการในการป้องกัน สุรายาเสพติดในชุมชน ตั้งแต่วันที่ ๒๒-๒๔ ต.ค. ณ.อุทยานแห่งชาติ ดอยสุเทพ-ปุย มีกลุ่มแกนนำมุสลิม อีหม่าม ผู้นำชุมชน และกลุ่มสตรี หลายกลุ่ม ร่วมกันหามารตการและร่วมกันระดมสมอง หาทางป้องกันแก้ไขปัญหาและ ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกัน เพื่อจะทำงานด้านนี้ ต่อไปอินชาอัลลลฮฮ  งานนี้มี  น.ท.สมคิด  ลัทธฺศักดิ์ ผู้ประสานงานภาคเหนือ โครงการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทยปี ๕๒-๕๕ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยเป็นเจ้าของโครงการ


ยยย

1.มีการนำเสนอสถานการณ์ระดับประเทศเนื่องจากมีงานวิจัยนำเสนองานวิจัยปัญหาการดื่มสุราในชุมชนมุสลิม

2.มีเวทีเสวนาที่เปิดประเด็นเรื่องสถานการณ์สุรายาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่โดยอีหม่ามทั้งสองท่าน(คนละ15นาที) อีหม่ามทั้งสองชวนผู้นำในชุมชนต่างๆเปิดเผยหรือระดมสถานการณ์สุรายาเสพติดในชุมชนของตนเอง(เพื่อให้เกิดการยอมรับต่อปัญหาหากปฏิเสธก็ไม่นำไปสู่การแก้ไข อามานะห์ของผู้นำต่อชุมชน)

3.ในส่วนของยุทธศาสตร์การทำงาน ทางสสม.ได้มีการทำมาแล้ว(ก็อยากให้คนที่มีส่วนในการจัดทำยุทธศาสตร์ได้มานำเสนอ และมีเอกสารประกอบ)

1. ยุทธศาสตร์ประสานสื่อและสร้างกระแสได้แก่ คู่มือคุตบะฮฺเกี่ยวกับสุรา และสิ่งเสพติดขับเคลื่อนผ่านสื่อต่างๆเช่นวิทยุ เสียงตามสายกิจกรรมสานเสวนาแก้ปัญหาสิ่งมึนเมาและสิ่งเสพติด 3 ศาสนาประกาศให้พื้นที่เป้าหมายคือ โรงเรียน มัสยิด และชุมชน เป็นพื้นที่ปลอดสิ่งมึนเมาและสิ่งเสพติด  ยื่นคำแถลงการณ์การบอยคอตสิ่งมึนเมาต่างๆ ผ่านหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

2.  ยุทธศาสตร์สร้างปัจจัยเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมได้แก่ การพัฒนาระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดสิ่งมึนเมาและสิ่งเสพติด อบรมเชิงปฏิบัติการแก่อีหม่ามประจำมัสยิด ผู้นำชุมชน และประธานกรรมการกลางจังหวัด ให้เป็นแกนนำในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลิกสิ่งมึนเมาและสิ่งเสพติด ชุมชนต้นแบบตามมาตรการลาคอมรฺ

3. ยุทธศาสตร์ผลักดันเชิงนโยบายในระดับพื้นที่ได้แก่ การจัดประชุมนักวิชาการศาสนาการผลักดันแผนยุทธศาสตร์ลาคอมรฺ


4.เมื่อผู้นำได้รับทราบยุทธศาสตร์แล้วก็น่าจะเปิดเวทีให้มีการตอบสนองต่อยุทธศาตร์ (คัดเลือกประเด็นที่    ที่ประชุมสนใจแบ่งคณะทำงานย่อยในประเด็นยุทธศาตร์ต่างๆเพื่อกำหนดมาตราการและให้มีการนำเสนอ

มาตรการในการป้องกัน(มาตรการเชิงรุกที่จะป้องกันชุมชนและสัปบุรุษจากปัญหาสุรายาเสพติด) เช่น
·   รณรงค์ผ่านสื่อต่างๆในชุมชนเช่นบรรยาย คุตบะห์ ฟัรดฟุอีน โปสเตอร์
·   ให้ความรู้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปในเรื่องสุรายาเสพติด
·   เครือข่ายผู้ปกครองห่วงใยลูกหลาน เฝ้าระวัง ตักเตือนและชักชวนสู่ความดี มีกิจกรรมสร้างสรรค์
·       มาตรการการลงโทษทางสังคม การประกาศเขตปลอดสุรายาเสพติดและการบังคับใช้
มาตรการในการดูแลแก้ไข(มาตรการเชิงรับเมื่อมีบุคคลในชุมชนเผิชญกับปัญหาสุรายาเสพติด)
·  มีคณะทำงานด้านการดูแลผู้ใช้ยาเสพติด  มีวิธีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
·  คลินิกทางด้านจิตใจจิตวิญญาณโดยผู้นำศาสนา การอภัยสำนึกผิดปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่
·       การบำบัดฟื้นฟูศักยภาพทั้งทางร่างกายจิตใจ คืนคนดีสู่สังคม ประสานส่งต่อ
5.เมื่อได้มาตราการแล้วก็แบ่งกลุ่มย่อยเดิมเพื่อพัฒนาแผนงานและแผนกิจกรรมและแนวทางในการนำไปสู่การปฏิบัติ (ให้โจทย์ต่อไปว่าสิ่งที่คิดมานั้นจะสามารถดำเนินการได้จริงโดยใครต้องทำอะไรกับใครที่ไหนเมื่อไร ทำอย่างไร คาดว่าผลที่จะเกิดหรือจะได้รับเป็นอย่างไร แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าประสบความสำเร็จ)
6.มีการแสวงหาความร่วมมือในการร่วมมือการดำเนินการ(ความเป็นเครือข่ายในการทำงาน)โอกาสในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน การศึกษาการทำงานในภาคอื่นๆ
7.การรณรงค์เชิงสัญลักษณ์(การประกาศเจตนารมณ์ในการทำงานร่วมกัน)p09

87

098

098

ppoi

poi

poi

pp

oiu

poi

poi

pp

ooiu

 

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต
www.muslimchiangmai.net

โดย katiya

 

กลับไปที่ www.oknation.net