วันที่ พุธ ตุลาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตรวจสอบ เส้นทางรถไฟ เปิดเดินรถเชียงใหม่-นครสวรรค์


รฟท.เดินรถไฟเชียงใหม่-นครสวรรค์แล้ว สายอีสาน-ใต้ให้บริการปกติ เพิ่มขบวนรถช่วยประชาชนเพิ่ม ระหว่างกรุงเทพ-ดอนเมือง 30 ขบวน 

 

การรถไฟฯ เดินรถไฟสายนครสวรรค์-เชียงใหม่แล้ว แต่ต้นทางเริ่มที่สถานีบ้านหมี่ ลพบุรี  ด้านรถไฟสายใต้ สายตะวันออกเฉียงเหนือเปิดให้บริการตามปกติ และเพิ่มขบวนรถเดินช่วยการโดยสารกรุงเทพ-ดอนเมือง 30 ขบวน  

นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์  หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์  การรถไฟแห่งประเทศไทย  รายงานสถานการณ์

น้ำท่วมทางรถไฟในเส้นทางสายเหนือและสายใต้ ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. ว่าขณะนี้ทางรถไฟสายเหนือช่วงนครสวรรค์-เชียงใหม่ สามารถเปิดเดินรถได้ตามปกติแล้ว แต่เปลี่ยนต้นทางจากสถานีกรุงเทพเป็นสถานีบ้านหมี่ในเขตจังหวัดลพบุรี เนื่องจากทางรถไฟช่วงดอนเมือง-รังสิต-บางปะอิน-อยุธยา ยังมีปริมาณน้ำท่วมเหนือสันรางสูงอย่างต่อเนื่องกว่า

80 เซนติเมตร 

สำหรับขบวนรถไปนครสวรรค์-เชียงใหม่ มีต้นทางที่สถานีบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ไป-กลับ จำนวน 14 ขบวน ดังนี้.-

1. ขบวนรถเร็วที่ 111/108   มีเดินรถจากสถานีบ้านหมี่-เด่นชัย-บ้านหมี่

2. ขบวนรถเร็วที่ 107/112  มีเดินรถจากสถานีบ้านหมี่-เด่นชัย-บ้านหมี่

3. ขบวนรถเร็วที่ 109/102  มีเดินรถจากสถานีบ้านหมี่-เชียงใหม่-บ้านหมี่

4.     ขบวนรถธรรมดาที่ 201/202  มีเดินรถจากสถานีโคกกระเทียม-พิษณุโลก-โคกกระเทียม

5.    ขบวนรถเร็วที่ 401/402  มีเดินรถจากสถานีโคกกระเทียม-พิษณุโลก-โคกกระเทียม

6. ขบวนรถธรรมดาที่ 207/208  มีเดินรถจากสถานีโคกกระเทียม-นครสวรรค์-โคกกระเทียม

7. ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212  มีเดินรถจากสถานีโคกกระเทียม-ตะพานหิน-โคกกระเทียม

ส่วนช่วงสถานีอยุธยา-สถานีบางปะอิน-สถานีคลองพุทรา-สถานีเชียงราก-ที่หยุดรถมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ที่หยุดรถหลักหก-สถานีรังสิต-สถานีดอนเมือง ยังมีปริมาณน้ำเริ่มไหลทะลักเข้าพื้นที่ทางรถไฟและบริเวณสองข้างทางรถไฟ สูงเหนือสันรางกว่า 20 เซนติเมตร เป็นเหตุให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตชานเมืองและบริเวณสองข้างทางรถไฟได้รับความเดือดร้อน   และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องการเดินทางในระยะสั้นๆ ช่วงกรุงเทพ-ดอนเมือง-อยุธยา การรถไฟฯได้จัดเดินรถช่วยการโดยสาร ไป-กลับ เพิ่มเป็น 34 ขบวนต่อวัน  ได้แก่.- ช่วงสถานีกรุงเทพ-ดอนเมือง-กรุงเทพ จำนวน 30 ขบวน , ช่วงระหว่างสถานีดอนเมือง-อยุธยา-ดอนเมือง จำนวน 4 ขบวน ดังนี้.-

 

• ขบวนรถช่วยการโดยสาร กรุงเทพ-ดอนเมือง-กรุงเทพ จำนวน 30 ขบวน

เที่ยวไป ต้นทาง ปลายทาง เที่ยวกลับ ต้นทาง ปลายทาง

ข.1071 กรุงเทพ-ดอนเมือง 04.00 04.42 ข.314 ดอนเมือง-กรุงเทพ 06.15 07.15

ข.303 กรุงเทพ-ดอนเมือง 04.20 04.59 ข.306 ดอนเมือง-กรุงเทพ 06.43 07.50

ข.339 กรุงเทพ-ดอนเมือง 05.20 05.52 ข.316 ดอนเมือง-กรุงเทพ 07.11 08.20

ข. 303 กรุงเทพ-ดอนเมือง 06.00 06.45 ข.342 ดอนเมือง-กรุงเทพ 07.34 08.40

ข. 303 กรุงเทพ-ดอนเมือง 06.30 07.17 ข.318 ดอนเมือง-กรุงเทพ 08.01 09.05

ข. 303 กรุงเทพ-ดอนเมือง 07.00 07.46 ข.208 ดอนเมือง-กรุงเทพ 09.24 10.20

ข.201 กรุงเทพ-ดอนเมือง 09.25 10.20 ข.202 ดอนเมือง-กรุงเทพ 13.14 14.05

ข.209 กรุงเทพ-ดอนเมือง 11.20 12.11 ข.202 ดอนเมือง-กรุงเทพ ** **

ข.211 กรุงเทพ-ดอนเมือง 12.55 13.44 ข.234 ดอนเมือง-กรุงเทพ ** **

ข.207 กรุงเทพ-ดอนเมือง 14.05 14.55 ข.234 ดอนเมือง-กรุงเทพ ** **

ข.315 กรุงเทพ-ดอนเมือง 16.10 17.02 ข.234 ดอนเมือง-กรุงเทพ ** **

ข. 313 กรุงเทพ-ดอนเมือง 16.50  17.45 ข.234 ดอนเมือง-กรุงเทพ ** **

ข.341 กรุงเทพ-ดอนเมือง 17.15 18.04 ข.234 ดอนเมือง-กรุงเทพ ** **

ข.305 กรุงเทพ-ดอนเมือง 18.20 19.15 ข.210 ดอนเมือง-กรุงเทพ ** **

ข. 317 กรุงเทพ-ดอนเมือง 20.10 21.00 ข.210 ดอนเมือง-กรุงเทพ ** **

** เวลาออก-ถึง ขึ้นอยู่กับเวลาขบวนรถเที่ยวสุดท้ายที่จะเข้าที่สถานีดอนเมือง

• ขบวนรถช่วยการโดยสาร ดอนเมือง-อยุธยา-กรุงเทพ จำนวน 4 ขบวน

เที่ยวไป ต้นทาง ปลายทาง เที่ยวกลับ ต้นทาง ปลายทาง

ข. 951(1) ดอนเมือง-อยุธยา 08.40 10.30 ข.952 อยุธยา-ดอนเมือง 06.00 07.50

ข. 951(2) ดอนเมือง-อยุธยา 17.15 19.15 ข.952 อยุธยา-ดอนเมือง 11.00 13.00

นอกจากนี้การรถไฟฯยังเดินรถท้องถิ่น ช่วงสถานีลพบุรี-มาบพระจันทร์-ลพบุรี จำนวน 10 ขบวน และช่วง

ชุมทางทางแก่งคอย-มาบพระจันทร์-ชุมทางทางแก่งคอย จำนวน 6 ขบวน

นางนวลอนงค์ฯ เสริมอีกว่า นอกจากสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายเหนือแล้ว ในเส้นทางรถไฟสายใต้

ในเส้นทางสายสุพรรณบุรี ช่วง สทล.ที่ 130/3-9 ระหว่างชุมทางหนองปลาดุก-สุพรรณบุรี มีปริมาณน้ำสูงเหนือสันรางสูงกว่า 27 เซนติเมตร ขบวนรถไม่สามารถผ่านไปได้   รวมถึง ทางรถไฟสายใต้ในเที่ยวล่องช่วงสถานีบางบำหรุ-สถานีชุมทางบางซื่อ ระดับน้ำสูงเหนือสันรางกว่า 32 เซนติเมตร ขบวนรถไฟสายใต้งดใช้ทางรถไฟในช่องทางเที่ยวขึ้น มาใช้ช่องทางเที่ยวล่อง

แทนทั้งหมด  ผู้โดยสารที่เดินทางจากสายใต้และต้องลงที่สถานีบางบำหรุ ต้องเปลี่ยนไปโดยสารที่สถานีศาลายา

ชุมทางตลิ่งชัน หรือ ชุมทางบางซื่อแทน เนื่องจากบริเวณสถานีบางบำหรุมีน้ำท่วมสูงรถยนต์โดยสารขนาดเล็กไม่สามารถ

เข้า-ออกสถานีบางบำหรุได้ไปได้ 

ส่วนในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ โดยขบวนรถจะเปลี่ยนเส้นทางเดินรถวิ่งจากสถานีกรุงเทพไปทางสายตะวันออก เข้าสถานีมักกะสัน-ฉะเชิงเทรา-ชุมทางแก่งคอย-นครราชสีมา

ทั้งนี้ การรถไฟฯขอให้ผู้โดยสารเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท่านสามารถข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง www.railway.co.th หรือ FanPage : www.facebook.com/pr.railway

 

ปริมาณน้ำท่วมในเขตบางพลัด บางบัวทอง ทำให้ปริมาณน้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่บริเวณสถานีบางบำหรุ ในเส้นทางสายใต้ การรถไฟฯต้องปรับเปลี่ยนแผนการเดินรถสายใต้ ขนถ่ายผู้โดยสารโดยรถยนต์ไปที่สถานีนครปฐม

นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์  หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์  การรถไฟแห่งประเทศไทย  แจ้งว่า วันนี้ (26 ตุลาคม 2554) เมื่อเวลา 12.30 น. ได้รับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟช่วงบางซื่อบางบำหรุ ว่าปริมาณน้ำที่ไหลหลาก

ท่วมทะลักมาจากเขตบางบัวทองและบางพลัด เข้ามาในพื้นที่สถานีรถไฟเป็นเหตุให้การเดินทางคมนาคมไป-มาที่ไม่สะดวกและไม่สามารถให้บริการประชาชนได้

ปรากฏว่าเมื่อเวลา 12.00 น. ปริมาณน้ำสูงเหนือสันรางเพิ่มขึ้นประมาณ 40 เซนติเมตร จนขบวนรถในทางสายใต้ไม่สามารถผ่านสถานีบางบำหรุได้ การรถไฟฯจึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการเดินรถ โดยขบวนรถสายใต้

จะไปออกต้นทางที่สถานีนครปฐมทุกขบวน ทั้งนี้การรถไฟฯ ได้จัดให้มีรถยนต์รับ-ส่งผู้โดยสาร จากสถานีกรุงเทพ ไปต่อขบวนรถไฟที่สถานีนครปฐม ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางเข้ากรุงเทพฯ จะต้องลงรถที่สถานีนครปฐมแล้วนั่งรถยนต์โดยสารที่การรถไฟฯ จัดให้เพื่อเดินทางเข้ากรุงเทพฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนที่จะเดินทางโดยสารรถไฟ ต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถเดินทางได้  สามารถติดต่อขอรับเงินค่าโดยสารคืนได้เต็มราคาที่นายสถานีรถไฟทุกแห่ง  ทั้งนี้ ขอให้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณได้ทางเว็บไซต์ของการรถไฟฯ ที่ WWW.RAILWAY.CO.TH  หรือ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน ๑๖๙๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

 

น้ำท่วมสถานีบางบำหรุ รถไฟสายใต้เปลี่ยนต้นทางไปขึ้นที่สถานีนครปฐม

โดย ลุงแจ่ม

 

กลับไปที่ www.oknation.net