วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หวั่น!อ้างแก้ปัญหาน้ำท่วม...รับแลนด์บริดจ์


หวั่น‘เขื่อนนาปรัง-ขุด 7 คลอง’รับแลนด์บริดจ์...คนกรมชลฯแจงเป็นโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม

ปรัชญเกียรติ ว่าโร๊ะ (DSJ)
คณะทำงานกองบรรณาธิการสื่อภาคใต้

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 ตุลาคม 2554 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาทวีอำเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจัดเวทีสัมมนา เรียนรู้งานพัฒนาตามโครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะและผลกระทบจากการขุดลอกคลอง แนวทางการแก้ไขปัญหาของคนอำเภอนาทวี-จะนะ เพื่อแลกเปลี่ยนและเสนอแนวคิดต่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอนาทวีและอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา โดยมีส่วนราชการ ผู้นำส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านร่วมประมาณ50 คน

นางสุไรดะห์ โต๊ะหลี มหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบ กล่าวว่าโครงการระบบระบายน้ำ
ปลักปลิง-จะนะ และอ่างเก็บน้ำนาปรัง จะแก้ปัญหาหรือสร้างปัญหาเพราะมีการเข้าไปแอบ
สำรวจในพื้นที่สะกอม จนชาวบ้านออกมาไล่จากการศึกษาและติดตามโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้น
ในพื้นที่อำเภอจะนะ“ทำให้คิดว่าโครงการมีนัยอย่างอื่นแอบแฝง อาทิ การสนองตอบแลนด์บริดจ์
สงขลา-สตูล และนิคมอุตสาหกรรมไม่ใช่โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแต่เพื่อรองรับนิคม
อุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่มากกว่า”
นางสุไรดะห์ กล่าว

นายสถาพร โรจนะ รักษาการรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างที่11 กล่าวว่า โครงการ
ระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะเป็นโครงการที่ต้องการหาทางให้น้ำระบายลงสู่ทะเลไม่ให้น้ำท่วม

ปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นจากอดีตมาก หากไม่มีการขุดลอกคลองจะทำให้น้ำท่วมไม่มีที่ระบายตนอยากแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน“โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ ไม่เกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าโรงแยกก๊าซธรรมชาติของบริษัททรานไทย-มาเลซีย จำกัด แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นอย่าพยายามตั้งโจทย์ว่าโครงการดังกล่าวตอบสนองนิคมอุตสาหกรรมและแลนด์บริดจ์สงขลา-สตูลการกล่าวโทษหน่วยงานไหนก็จะทำงานร่วมกันได้สะดวกมากกว่านี้” นายสถาพร กล่าว

นายกิตติภพ สุทธิสว่าง เครือข่ายฅนรักษ์จะนะ จังหวัดสงขลา กล่าวว่าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมต้องมีมิติที่หลากหลาย สัตว์น้ำ ระบบนิเวศน์ริมคลองต้องเหมือนเดิมต้องคำนึงถึงความมั่นคงทางอาหาร
บริเวณริมคลองจะทำอย่างไรหรือจะให้คลองเป็นแค่ทางผ่านน้ำเท่านั้นทางรอดในการแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมและเรื่องการระบายน้ำคือต้องทำการศึกษาวิจัยชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

“อย่าคิดแค่การสร้างทางระบายน้ำแต่ต้องมองไปถึงเรื่องที่มีการถมพื้นที่แก้มลิงรองรับน้ำโดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนี้ต้องมาคุยกันเพื่อให้ทุกภาคส่วนอยู่ร่วมกันได้แต่สิ่งที่คนจะนะมีความกังวลมากที่สุดในขณะนี้คือการสร้างเขื่อนนาปรังบนพื้นที่อุทยานเขาน้ำค้าง 1-2 หมื่นไร่ เราจะต้องสูญเสียพื้นที่ป่าทำไมเราไม่ช่วยกันรักษาป่าเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม”นายกิตติภพ กล่าว

โดย ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

 

กลับไปที่ www.oknation.net