วันที่ เสาร์ ตุลาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่ง ‘เรื่องน้ำ’ เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๘


 

30 กว่าปีที่ผ่านมา พระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง แสดงให้เห็น Vision (วิสัยทัศน์) ที่ยาวไกลและลึกซึ้งของพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลายส่วนของสังคมไทยตั้งแต่ภาครัฐบาล เอกชน และสาธารณชน ยังตามไม่ค่อยทัน พวกจาบจ้วงยังหาว่าเป็นอุปสรรคแห่งความมั่งคั่งที่ฉาบฉวย

 

ผลแห่งความฟุ้งเฟ้อที่ถูกกระพือด้วยความโลภวันนี้ อีกไม่นานคงปรากฏชัด

 

พักเรื่องเศรษฐกิจที่เป็นเรื่องปากท้อง ที่ทุกคนจะตัดออกจากชีวิตและไม่ใส่ใจไม่ได้ไว้ก่อน แล้วลองฟังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องน้ำท่วม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘  

ฟังให้เต็มสองหู ถึงพระปรีชาสามารถในการวิเคราะห์พิจารณา และแนะนำทางแก้ปัญหาที่ถ้าหน่วยราชการ บุคลากร นักการเมือง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ... ฟังแล้วคิดตาม และรับไปปฏิบัติ หรือประยุกต์ให้เหมาะทันสมัยตลอดเวลา

วันนี้คงไม่มีน้ำนองเต็มหน้าประชาชนทุกหัวระแหงได้ขนาดนี้

สำหรับคนที่ไม่รัก ไม่เคารพสถาบันกษัตริย์ ดูแล้วช่วยคิดตามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวท่านทรงสร้างความเจริญและให้แนวทางในการสร้างชาติมาอย่างไรบ้าง แผ่นดินนี้เป็นของพระองค์ท่าน ท่านสร้างมาขนาดนี้ถ้ายังไม่เห็น ก็ไม่ต้องทนอยู่

สำหรับคนที่รักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้รักท่าน อย่างที่เชิดชูสิ่งที่ทรงปฏิบัติ คิด..แล้วนำไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

อย่ารักท่านแต่ปาก แบบที่เปิดช่องโหว่ให้คนเลวเอามาจาบจ้วง

รักท่าน แล้วทุ่มใจดำเนินตามแนวพระราชดำริอย่างมีเหตุผล อย่างถาวร

ให้คนที่ต่อต้านท่าน แพ้ภัยตนเองด้วยเหตุและผลและความดีอันบริสุทธิ์

 

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Long Live His Majesty The King.