วันที่ เสาร์ ตุลาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระเจ้าอยู่หัว.ป้องกันน้ำท่วม.2538 [1]


 


พระมหากรุณาธิคุณ ของพ่อหลวง ทุกวันเวลา ทรงทำงาน และมีพระปรีชายิ่ง
ต่อประเทศไทยเรา และเราทุกคน 
ข้าพเจ้า ได้รับชมและรับฟัง อย่างสนใจ นึกถึงที่ ยามนั่งเครื่องบิน ไปไหน แล้ว
มองลงไป จะเห็นล่องน้ำ ที่ออกแบบ เป็นเส้น ...ตรง รูปร่าง คล้าย เลขา คณิต 
ทรงต่างๆ และก็ยังนึกเสมอ ...ว่า อเมริกา นี่ ทำแหล่ง ท่อส่งน้ำ คูคลอง ได้ 
สวยงาม ยามที่ไม่มีน้ำ ทำการเกษตร เขาก็มีน้ำ ส่งตาม ท่อส่งน้ำ จาก คลอง
ที่ มีสูบส่ง ไป ได้ไกล ไหลไปตามท่อ แต่เห็น คลองที่ยามฝนตก ที่หลังที่พัก
ของข้าพเจ้า เมืองซานพลาบโบล์ แล้วกระจ่าง เหลือเกินที่ ได้รับฟัง พระทรง
เล่าเรื่อง ท่อส่งน้ำลงทะเล เพราะยาม ฝนแรงจาก ภูเขา จะเห็นน้ำขึ้นไหลแรง
ระดับสูง...และจะได้ไหลลงที่ เมืองริชมอนด์ เบย์แอร์เรีย 
และพอฟัง ต่อไปจนจบ และอีกหลายๆ ครั้ง ทำให้ ความกระจ่าง ในความเข้าใจ
มากที่สุด 
หวังอย่างสูงว่า ฝ่ายบริหาร และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะได้ นำ มาพิจารณา ใหม่
เพราะปัญหา ต้องร่วมแก้ไข เพื่อ อนาคต ของคน ในพื้นที่ มีผลกระทบให้น้อย
ที่สุด 
ทรงพระเจริญ
.............
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
บล๊อคเก้อร์ ซันญ่า

อดทนฟัง ทั้งสองเทป ผู้ที่ฟัง และชม จะเข้าใจพระราชดำริ อย่าง ผู้เชี่ยว
ชาญ ไม่ต้อง เข้า...วิทยาลัยที่ไม่มีโอกาส ได้เข้า มีทุกสิ่งให้ ได้ยิน
ขอบคุณ อาจารย์สมเกียรติ อ่อนวิมล ที่นำมาเป็นคลิปให้รับฟังค่ะ
ด้วยจิตคาราวะ
ขอบคุณที่มา ยูทรูป

เครดิต กรมชลประทาน เฟ๊คบุ๊คโดย ซันญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net