วันที่ จันทร์ ตุลาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชาวชุมพร - ประจวบฯ "ร่วมใจ" ต้านภัยจากท่าเรือน้ำลึก


คนชุมพร–ประจวบฯต้านสหวิริยาขอใช้อ่าวทุ่งทรายสร้างท่าเรือน้ำลึก

ปรัชญเกียรติ ว่าโร๊ะ โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSJ)
คณะทำงานกองบรรณาธิการสื่อภาคใต้

“คนชุมพร-ประจวบ”ฮือต้าน“ท่าเรือน้ำลึกสหวิริยา”ร้องกรรมการสิทธิฯตรวจสอบกรณีขอใช้ที่สาธารณะสร้าง “ท่าเรือน้ำลึก” ที่ดินปะทิวเผย “อำเภอปะทิว–สิ่งแวดล้อมภาค14”ไม่เห็นด้วยสร้าง “ท่าเรือน้ำลึกอ่าวทุ่งทราย”

นายโศรัจ สมาธิวัฒน์ นักวิชาการที่ดินชำนาญการ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิวเปิดเผยว่า
ขณะนี้สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว ได้ส่งเรื่องบริษัททรัพย์สินชุมพรธานี จำกัด ขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์อ่าวทุ่งทราย เนื้อที่ 65–1–06 ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อสร้างท่าเรือน้ำลึก ให้สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรพิจารณาแล้ว โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ชาวบ้านตำบลปากคลองและตำบลใกล้เคียง ในอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประมาณ 120 คนได้ทำหนังสือคัดค้านการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวมาแล้ว

“เท่าที่ผมทราบตอนนี้ทางอำเภอปะทิว และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ซึ่งรับผิดชอบจังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรอนุมัติให้บริษัททรัพย์สินชุมพรธานีจำกัด ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์อ่าวทุ่งทรายสร้างท่าเรือน้ำลึกและระบบนิเวศน์ในบริเวณดังกล่าว ยังคงอุดมสมบูรณ์” นายโศรัจ กล่าว

นายสุนิต เนตระกุล ชาวบ้านตำบลปากคลอง จังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าเมื่อเดือนกันยายน 2554ตนและชาวบ้านได้เดินทางไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอให้ลงมาตรวจสอบกรณีการขอใช้ที่ดินอ่าวทุ่งทรายสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกของบริษัททรัพย์สินชุมพรจำกัด ตอนนี้ชาวบ้านตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ร่วมกับชาวบ้านตำบลทรายทองอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้คัดค้านการขอใช้ที่ดินเพื่อสร้างท่าเรือน้ำลึกกันอย่างคึกคักมีการติดป้ายคัดค้านกว่า 20 ป้ายแล้ว

ก่อนหน้านี้ เมื่อเวลาประมาณ 11.30 น.ของวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ชาวบ้านตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรประมาณ 120 คน ได้เดินทางไปยื่นหนังสือเลขที่ 1015/2554 ลงนามโดยนายมาโนทย์ ประเทศพิบูลย์พร้อมรายชื่อบุคคล 658 รายชื่อ ถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว คัดค้านการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์อ่าวทุ่งทราย ตามหนังสือที่ 1254/2554 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ถึงเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรเรื่องขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์อ่าวทุ่งทราย ลงนามโดยนายวิทย์ วิริยประไพกิจ กรรมการผู้มีอำนาจบริษัททรัพย์สินชุมพรธานี จำกัด ในหนังสือระบุเหตุผลในการคัดค้านว่า ประชาชนยังใช้ประโยชน์ทำประมงชายฝั่งร่วมกันการสร้างท่าเรือน้ำลึกทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์วิทยาและทำให้วิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนไป โดยนางประเทือง เมืองงาม นักวิชาการที่ดินชำนาญการ เป็นผู้รับหนังสือคัดค้านฉบับนี้

พร้อมกันนี้ ชาวบ้านยังได้ยื่นหนังสือลงวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ถึงนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอปะทิวคัดค้านประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว ที่อนุญาตให้บริษัททรัพย์สินชุมพรธานี จำกัด ยื่นขออนุญาตขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์อ่าวทุ่งทราย ลงนามโดยนายมาโนทย์ ประเทศพิบูลย์ พร้อมแนบรายชื่อผู้คัดค้านประกอบโดยให้เหตุผลว่าลักษณะของโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกเป็นโครงการขนาดใหญ่รองรับอุตสาหกรรมหนักโรงไฟฟ้าถ่านหิน/นิวเคลียร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชน สิ่งแวดล้อม สุขภาวะ

ก่อนหน้านี้ประมาณวันที่ 15 สิงหาคม 2554 มีชาวบ้านตำบลปากคลองผู้หนึ่งได้พบประกาศดังกล่าวติดอยู่ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว จึงกลับไปแจ้งให้เพื่อนบ้านทราบ จนนำมาสู่การลงรายชื่อยื่นหนังสือคัดค้านต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรสาขาปะทิว และนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ทั้งนี้ ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว ฉบับดังกล่าวลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ลงนามโดยนายโศรัจ สมาธิวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว มีเนื้อหาระบุว่า บริษัททรัพย์สินชุมพรธานี จำกัด ได้ยื่นขออนุญาตตามความในมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินขอเช่าที่ดินอ่าวทุ่งทราย 65–1–06 ไร่ เพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก ถ้าผู้ใดจะคัดค้านให้ยื่นคำคัดค้านภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ในวันออกประกาศฉบับนี้ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว ได้มอบหมายให้นางประเทือง เมืองงาม นักวิชาการที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยนายปรีชา ฉิมเรศ นายช่างรังวัดชำนาญงาน และนางสาวสำอาง คงตระกูลนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นผู้ชันสูตรตรวจสอบการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์อ่าวทุ่งทราย เพื่อสร้างท่าเรือน้ำลึกของบริษัททรัพย์สินชุมพรธานี จำกัด

ผลการตรวจสอบปรากฏในบันทึกชันสูตรการสอบสวนฯ ระบุว่า สภาพที่ดินเป็นที่ราบลุ่มดินปนทราย ปัจจุบันประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะแห่งนี้แล้วไม่มีแร่โลหธาตุ พันธุ์ไม้สงวนมีแต่ต้นสนอยู่เต็มพื้นที่สภาพที่ดินเหมาะสมกับกิจการที่ขอทำท่าเรือน้ำลึกเนื่องจากอยู่ติดทะเลสามารถสร้างท่าเรือน้ำลึก เพื่อประกอบกิจการซื้อและจำหน่ายวัตถุดิบ และขนถ่ายสินค้า เห็นอนุญาตให้เช่าเพราะเป็นสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนเลิกใช้ร่วมกัน ขณะนี้อยู่ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองขอถอนสภาพเพื่อนำไปจัดหาผลประโยชน์โดยการให้เช่า

ต่อมา สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว มีหนังสือที่ ชพ 001902/4331 ลงวันที่ 1 สิงหาคม  2554เรื่องขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์(อ่าวทุ่งทราย)ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ลงนามโดยนายโศรัจ สมาธิวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว มีเนื้อหาว่า บริษัททรัพย์สินชุมพรธานี จำกัด ได้ยื่นเรื่องขออนุญาตขอใช้ที่สาธารณประโยช์ (อ่าวทุ่งทราย) บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เนื้อที่ประมาณ 65–1–06 ไร่ เพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึก โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการซื้อ จำหน่ายวัตถุดิบ และขนส่งสินค้า ต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว ตามคำขอเลขที่ 1254/54 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554

บัดนี้ สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชันสูตรตรวจสอบสวน ณ ที่ดินที่ขออนุญาตและให้ช่างรังวัดทำการรังวัดที่ดินแปลงที่ขอ พร้อมทั้งประกาศสามสิบวันตามระเบียบแล้วพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง กำลังดำเนินการขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ เนื่องจากประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์และนำมาจัดหาผลประโยชน์โดยการเช่า เรื่องอยู่ระหว่างขั้นตอนของกรมที่ดินนำเสนอต่อคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้บริษัททรัพย์สินชุมพรธานี จำกัด แจ้งว่าหากองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองได้รับอนุมัติจากกรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทย ให้ดำเนินการถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์(อ่าวทุ่งทราย)และสามารถนำที่ดินดังกล่าวมาจัดหาผลประโยชน์โดยให้บริษัทฯเช่าทำท่าเรือน้ำลึกได้แล้วบริษัทยินดีปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ ตามหนังสือที่ คพ 009/2554 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ของบริษัททรัพย์สินชุมพรธานี จำกัด

สำหรับหนังสือที่ คพ 009/2554 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ของบริษัททรัพย์สินชุมพรธานี จำกัด ที่ยื่นต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร สาขาปะทิว ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ลงลายมือชื่อนายวิทย์ วิริยประไพกิจกรรมการบริษัททรัพย์สินชุมพรธานี จำกัด มีเนื้อหาว่าความจำเป็นที่ยื่นขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์อ่าวทุ่งทราย หมู่ที่ 3 ตำบลปากคลอง เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่มีความเหมาะสมกล่าวคือเป็นร่องน้ำลึกโดยธรรมชาติตรงตามวัตถุประสงค์ของการทำท่าเรือน้ำลึกเป็นอย่างยิ่ง

รวมทั้งสามารถกำหนดพื้นที่เพื่อรองรับกิจการขนถ่ายสินค้าพื้นที่ได้อย่างดี เช่น พื้นที่ลานกองเก็บสินค้าพื้นที่คลังสินค้าทัณฑ์บน ซึ่งต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่กรมศุลกากรกำหนด รวมทั้งกำหนดพื้นที่เพื่อรองรับการขนถ่ายสินค้าและลานจอด สำหรับรถบรรทุกและรถคอนเทนเนอร์เพื่อการขนส่งหากดำเนินการได้ตามที่ขอใช้ประโยชน์ก็จะเป็นการพัฒนาท้องถิ่นสร้างรายได้ต่อชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติได้อีกมาก

สำหรับบริษัททรัพย์สินชุมพรธานี จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทสหวิริยา จำกัดผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กยักษ์ใหญ่ของไทย ที่มีโรงถลุงเหล็กอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดย ศูนย์สื่อสังคมภาคใต้

 

กลับไปที่ www.oknation.net