วันที่ จันทร์ พฤศจิกายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คลองต่างๆ ในกรุงเทพฯ


ในช่วงนี้น้ำท่วมกรุงเทพ เกิดปัญหาน้ำล้นคลอง ทำให้อยากจะรู้ว่าระบบคลองในกรุงเทพ เป็นอย่างไร

ทำให้รู้ว่ามีคลองใน กทม เยอะมาก

ฝั่งพระนคร

    คลองบางซื่อ                                   จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงคันคลองประปา
    คลองสามเสน                                  จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงปลายคลองบางกระสัน
    คลองเปรมประชากร                            จากคลองผดุงกรุงเกษม ถึงคลองบางซื่อ
    คลองผดุงกรุงเกษม                            จากปากคลองทางเหนือ ถึงปากคลองทางใต้
    คลองบางลำพู                                 จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงปากคลองมหานาค
    คลองโอ่งอ่าง                                  จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงปากคลองมหานาค
    คลองตลาด                                    จากปากคลองทางทิศเหนือ ถึงปากคลองทางให้
    คลองวัดเทพธิดา                              จากคลองตลาด ถึงคลองโอ่งอ่าง
    คลองวัดราชบพิธ                              จากคลองตลาดถึงคลองโอ่งอ่าง
    คลองมหานาค                                 จากคลองบางลำพู ถึงคลองผดุงกรุงเกษม
    คลองบางกะปิ                                  จากคลองผดุงกรุงเกษม ถึงเขตเทศบาลนครกรุงเทพฯ (หลักเขตที่ 6)
    คลองหัวลำโพง                                จากคลองผดุงกรุงเกษม ถึงคลองเตย
    คลองสวนหลวง                                จากคลองนางหงษ์ ถึงคลองหัวลำโพง
    คลองอรชร                                     จากคลองบางกะปิ ถึงคลองหัวลำโพง
    คลองราชดำริ                                  จากคลองบางกะปิ ถึงถนนพระราม 4
    คลองไผ่สิงห์โต                               จากคลองราชดำริ ถึงคลองหัวลำโพง
    คลองสีลม                                     จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงคลองหัวลำโพง
    คลองสาธร                                    จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงคลองหัวลำโพง
    คลองขื่อหน้า                                  จากคลองบางกะปิ ถึงคลองสามเสน
    คลองวัดใหม่                                  จากคลองบางซื่อ ถึงวัดใหม่ทองเสน
    คลองข้างกรมช่างแสง                        จากคลองบางซื่อ ถึงโรงเรียนทหารสื่อสาร
    คลองบางกระบือ                              จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงปลายคลองวัดน้อย
    คลองวัดน้อย                                  จากคลองเปรมประชากร ถึงปลายคลองบางกระบือ
    คลองบางทองหลาง                          จากคลองสามเสน ถึงถนนองครักษ์
    คลองส้มป่อย                                  จากคลองสามเสน คลองบางกะปิ ถึงถนนราชวัตรเก่า ถนนเพชรบุรี
    คลองอั้งโล่                                    จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงโรงพยาบาลวชิระ
    คลองวัดส้มเกลี้ยง                            จากแม้น้ำเจ้าพระยา ถึงถนนขาว
    คลองวัดราชาธิวาส                           จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงถนนสามเสน
    คลองบ้านญวน                                จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงถนนสามเสน
    คลองบางขุนพรหม                            จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ถึงถนนวิสุทธิกษัตริย์ หลังโรงเรียนนายร้อยทหารบก
    คลองวัดมงกุฏกษัตริย์ (คือ มกุฏกษัตริย์)    จากคลองผดุงกรุงเกษม ถึงหลังวัดมงกุฏกษัตริย์
    คลองวัดโสมนัสวิหาร                          จากคลองผดุงกรุงเกษม ถึงถนนจักรพรรดิพงษ์ หลังวัดโสมนัสวิหาร
    คลองวัดตรีทศเทพ                            จากคลองบางลำพู ถึงหลังวัดตรีทศเทพ และจากคลองบางลำพู ถึงข้างวัดตรีทศเทพ
    คลองบ้านหล่อ                                 จากคลองบางลำภู ถึงถนนวิสุทธิกษัตริย์
    คลองวัดปริณายก                              จากคลองบางลำพู ถึงหลังวัดปริณายก
    คลองจุลนาค                                   จากคลองมหานาค ถึงถนนนครสวรรค์
    คลองวัดคอกหมู                               จากคลองมหานาค ถึงหลังวัดสุนทรธรรมทาน (วัดแค)
    คลองวัดสมณานัมบริหาร (คือวัดญวน)       จากคลองผดุงกรุงเกษม ถึงถนนพิษณุโลก และจากคลองผดุงกรุงเกษม ถึงหลังวัดสมณานัมฯ
    คลองลำปรัก                                   จากคลองวัดสมณานัมฯ ถึงคลองวัดขื่อหน้า
    คลองวัดรังษี                                   จากคลองบางลำพู ถึงถนนดินสอ
    คลองวัดบวรนิเวศน์                            จากคลองบางลำพู ถึงถนนบ้านแขก
    คลองนางชี                                     จากคลองมหานาค ถึงสะพานแม้นศรี
    คลองวัดเทพศิรินทร์                           จากคลองผดุงกรุงเกษม ถึงถนนพลับพลาไชย
    คลองศาลเจ้าเก่า                              จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงถนนทรงวาด
    คลองวัดปทุมคงคา                            จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงวัดปทุมคงคา
    คลองวัดสระบัว                                 จากคลองบางกะปิ ถึงถนนพระรามที่ 1
    คลองนางหงษ์                                 จากคลองบางกะปิ ถึงคลองวัดสระบัว
    คลองข้าวัดใหม่                                จากคลองบางกะปิ ถึงถนนพระรามที่ 1
    คลองพญาไท                                  จากคลองบางกะปิ ถึงถนนเพชรบุรี
    คลองสวนน้อย                                 จากคลองบางกะปิ ถึงตำบลพญาไท
    คลองซุง                                        จากคลองบางกะปิ ถึงถนนเพลินจิต
    คลองบางกระสัน                               จากคลองบางกะปิ ถึงคลองสามเสน
    คลองเตย                                      จากปากคลองหัวลำโพง ถึงปลายคลอง
    คลองหัวลำโพงเก่า                           จากตรงตรอกสะพานสว่าง ถึงถนนสี่พระยา
    คลองช่องนนทรีย์                             จากถนนสี่พระยา ถึงเขตเทศบาลนครกรุงเทพฯ ระหว่างหลักเขตที่ 9-10
    คลองข้างบ้านหมอเฮย์                        จากคลองสีลม ถึงคลองสาธร
    คลองข้างป่าช้าจีน                             จากคลองสาธร ถึงป่าช้าจีน
    คลองวัดยานนาวา                             จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงปลายคลอง
    คลองกรวย                                     จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงเขตเทศบาลกรุงเทพฯ ระหว่างหลักเขตที่ 10-11
    คลองบางขวาง                                จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงเขตเทศบาลนครกรุงเทพฯ ระหว่างหลักเขตที่ 10-11
    คลองบ้านใหม่                                 จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงเขตเทศบาลนครกรุงเทพฯ หลักเขตที่ 10-11
    คลองสวนหลวง                               จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงปลายคลอง
    คลองวัว                                        จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงสุเหร่าแขก
    คลองบางคอแหลม                            จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงปลายคลอง

ฝั่งธนบุรี

    คลองบางกอกน้อย                      จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงสุดเขตเทศบาล
    คลองบางขุนเทียน                      ตั้งแต่สี่แยกคลองมอญ ถึงคลองบางกอกน้อย
    คลองลัดบางขุนสี                       จากคลองบางขุนศรี ถึงคลองบางกอกน้อย
    คลองบางขุนนนท์                       จากคลองบางกอกน้อย ถึงคลองลัดบางขันสี
    คลองวัดมะ                              จากคลองบางขุนสี  ถึงคลองบางขุนนนท์
    คลองมอญ                               จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงสี่แยกบางกอกใหญ่
    คลองบ้านขมิ้น                          จากคลองมอญถึงทางรถไฟสายบางกอกน้อย
    คลองวัดอรุณ                            จากคลองมอญ ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา
    คลองวัดราชสิทธิ                        จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงคลองวัดอรุณ
    คลองวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม ปัจจุบัน)                 จากคลองบางใหญ่ ถึงคลองมอญ
    คลองบางกอกใหญ่                     จากแมน้ำเจ้าพระยา ถึงสี่แยกปากคลองมอญ
    คลองวัดบุปผาราม                      จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงคลองสาน
    คลองกุดีจีน                             จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงคลองวัดบุปผาราม
    คลองสาน                               จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงคลองบางไส้ไก่
    คลองสมเด็จ                            จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงคลองสาน
    คลองบางไสไก่                         จากแม่น้ำเจ้าพระยา   ถึงคลองบางกอกใหญ่
    คลองบางลำภูล่าง                      จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงคลองบางไส้ไก่
    คลองต้นไทร                            จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงคลองบางไส้ไก่
    คลองบางน้ำชล                         ตั้งแต่แม่น้ำเจ้าพระยา ถึงคลองบางกอกใหญ่
    คลองบางสะแก                         จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงคลองบางค้อ
    คลองบางค้อ                            จากคลองดาวคะนอง ถึงคลองด่าน
    คลองด่าน                               จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงสุดเขตเทศบาล
    คลองดาวคะนอง                        จากแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงสุดเขตเทศบาล
    คลองบางหว้า                           จากคลองด่าน ถึงสุดเขตเทศบาล
    คลองภาษีเจริญ                         จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงสุดเขตเทศบาล
    คลองบางจาก                           จากคลองบางกอกใหญ่ ถึงสุดเขตเทศบาล
    คลองวัดประดู่                           จากคลองภาษีเจริญ ถึงคลองบางจาก
    คลองวัดปรก                             จากคลองภาษีเจริญ ถึงคลองด่าน
    คลองรางบัว                              จากคลองภาษีเจริญ ถึรงคลองบางหว้า
    คลองวัดเพลง                            จากคลองภาษีเจริญ ถึงคลองวัดปรก
    คลองตาแผลง                           จากคลองด่าน ถึงคลองรางบัว

โดย เสาะหา

 

กลับไปที่ www.oknation.net