วันที่ พุธ กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปรากฎการณ์.........สงฆ์ไทยในสังคมปัจจุบัน


ปรากฎการณ์.........สงฆ์ไทยในสังคมปัจจุบัน

       

      จากกระแสและภาวะทางสังคมต่างๆนานาที่ก่อตัวขึ้น  ความเป็นพระสงฆ์ที่เป็นองค์ธำรงเผยแผ่พุทธศาสนาที่ต้องประกอบกิจตามแบบของสงฆ์ยังดำเนินไปอย่างความเป็นศาสนาพุทธ    

       แต่ปรากฎการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นจากการกระทำของสงฆ์บางรูปดูเหมือนว่ากำลังเป็นที่ตั้งข้อสังเกตุจากพุทธศาสนิกชนประชาชนทั่วไป  มีกิจที่ผิดแผกและดูเพี้ยนๆไป  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกิดจากกรณีการเรียกร้องให้บัญยัติพระพุทธศาสนา  ที่กระทำกิจที่แผลงๆดูจะเพี้ยนจากกิจที่สงฆ์ควรทำในความเป็นจริง    และกิจกรรมที่กำลังเป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจจากกรณีการปลุกเสกจตุคามรามเทพที่สงฆ์บางรูปเข้าไปทำพิธี  มีพฤติกรรมการทำท่าทางหรือองค์ประกอบต่างๆที่ดูจะไม่เหมาะสมดูแล้วแปลกๆ  

      สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเหตุการหรือความต้องการประการใดทำไมสงฆ์ไทยบางรูปจึงเข้าไปมีบทบาทแล้วกระทำสิ่งที่ดูแล้วไม่เหมาะสมกับกิจของสงฆ์     หรือเป็นเพราะเหตุการทางธุรกิจ   

       แต่ดูแล้วสงฆ์บางรูปน่าจะแยกแยะและประกอบกิจตามความเหมาะสมตามหลักธรรมคำสั่งสอนที่เคยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึง ณ  ปัจจุบัน   ถึงจะเรี่ยกได้ว่าประกอบกิจและเจริญรอยตามแนวทางพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่  ที่แท้จริง   

โดย บรรณาลัย

 

กลับไปที่ www.oknation.net