วันที่ พุธ พฤศจิกายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สามัคคี ขนทราย ก่อปูนกันน้ำท่วม วัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ


วันจันทร์ ที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2554

ในช่วงน้ำทะลวงกรุงเทพ  หันไปทางใด ก็มีแต่พูดกันแต่เรื่องน้ำ ว่าน้ำเข้าหรือยัง ท่วมหรือยัง  วัดบึงทองหลาง มีคลองล้อมรอบ อยู่ในกลุ่มที่คาดว่าน้ำจะท่วมด้วย (ตามข้อมูลข่าวสารของราชการ)  คณะพระสงฆ์วัดบึงทองหลาง จึงร่วมด้วยช่วยกัน แสดงสามัคคีธรรม ร่วมด้วยช่วยกัน ก่ออิฐ ก่อปูน กรอกทราย ขนทราย ป้องกันน้ำ เหมือนน้ำมา ให้รีบกัน “มิใช่รีบตัก”

 จึงนำภาพพระสงฆ์วัดบึงทองหลางช่วยกันกรอกทราย  ขนไปกันยังแนวที่คาดว่าน้ำจะเข้า  ก่ออิฐ ฉาบปูน  ด้วยหวังและคาดว่า จะเอาอยู่ หรือไม่อยู่ ก็เป็นสถานการณ์ข้างหน้า แต่ให้ป้องกันไว้ก่อนด้วยความไม่ประมาท

 ดังพุทธพจน์ที่ว่า “อัปมาเทน  สัมปาเทถะ” แปลว่า จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด   หมายถึง อย่าประมาทเตรียมตนให้พร้อมในทุกสถานการณ์

  แม้น้ำยังไม่ท่วม....!!!
ขอขอบคุณที่มาของขู้อมูล http://banhea.blogspot.com/2011/11/blog-post.html#more

โดย เด็กบึง

 

กลับไปที่ www.oknation.net