วันที่ อาทิตย์ พฤศจิกายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Corporate University การศึกษาสไตล์ "ซีพี"


สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริหารการศึกษาสไตล์ Corporate University

ตีพิมพ์ในวารสาร Industry Focus ฉบับประจำเดือนพฤศจิกายน 2554

นับเป็นเวลากว่า 4 ปี ที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการศึกษาในกลุ่ม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินงานร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น เปิดจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ล่าสุดสามารถผลิตปริญญาบัณฑิตรุ่นแรก 250 คน และปริญญามหาบัณฑิตอีกราว 60 คน

ตัวเลขนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 2,800 คน ปริญญาโทอีกราว 200 คน ใน 4 คณะวิชา ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, ศิลปศาสตร์ และนิเทศศาสตร์ 

ในด้านการจัดการเรียนการสอน สถาบันปัญญาภิวัฒน์เน้นเป็นพิเศษในเรื่อง Work-based Learning โดยไม่ได้เป็นเพียงการฝึกงานไม่กี่เดือนในช่วงปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษาอย่างสถาบันการศึกษาแห่งอื่นๆ แต่เป็นการเรียนและทำงานสลับกันในตลอดทั้ง 4 ปีการศึกษา โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาได้นำความรู้จากชั้นเรียน และประสบการณ์จากการทำงาน มาผสานให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง 

“บ้านเรามีปัญหาเรื่องการให้คุณค่ากับวุฒิการศึกษา คนเรียนสูงแต่ขาดประสบการณ์มักได้ตำแหน่งที่ดีกว่าคนที่ทำงานมานานแต่วุฒิต่ำ” รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บอกว่าสถาบันฯ พยายามตอบโจทย์ข้อนี้ โดยการสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับใบปริญญา

รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อดีตเป็นผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสอนในคณะเศรษฐศาสตร์ มาเกือบ 30 ปี ก่อนจะผันตัวเองมาเป็นกรรมการบริหารของซีพี ออลล์ และเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีที่ผ่านมา

เล็งเปิดเพิ่มหลักสูตรใหม่
บริหารแบรนด์เนม-อสังหาฯ

สาขาวิชาที่โดดเด่นของสถาบัน อธิการบดีระบุว่ายังคงเป็นเรื่องของธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของ “ซีพี ออลล์” โดยนักศึกษาบางส่วนได้รับทุนการศึกษา เมื่อเรียนจบแล้วจะเข้าทำงานกับบริษัทในเครือซีพี 

“เราสร้างเด็กที่มีความรู้ความชำนาญและรักองค์กร เขาเติบโตกับเราโดยเห็น Career path ที่ชัดเจน”

ทางสถาบันฯ ยังเตรียมจะเปิดเพิ่มอีกหลายสาขาทั้งปริญญาตรีและโท อาทิ สาขาวิชาการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
รศ.ดร.สมภพ กล่าวว่า สถาบันปัญญาภิวัฒน์ จะเลือกเปิดในสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเป็นสาขาวิชาที่ยังไม่ค่อยมีการเปิดสอนในประเทศไทย

“อย่างสาขาวิชาการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ จะเน้นความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารที่อยู่อาศัยและสำนักงานซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน แต่เราไม่เคยมีบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องนี้อย่างแท้จริง หลักสูตรของเราจะครอบคลุมทุกเรื่องตั้งแต่การบริหารเรื่องธุรกิจ ไปจนถึงการดูแลด้านการรักษาความปลอดภัย” โดยหลักสูตรดังกล่าวสถาบันปัญญาภิวัฒน์ประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรอย่าง โจนส์ แลง ลาซาลล์ (Jones Lang LaSalle) และบริษัท ซีบี ริชาร์ด เอลลิส (CB Richard Ellis)

นอกจากนี้ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจอีกเช่นหลักสูตร Luxury Brand Management ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำในการมองแนวโน้มการเติบโตอย่างรวดเร็วของกลุ่มผู้บริโภคตลาดสินค้าระดับไฮเอนด์โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น จีน ฯลฯ และความคล่องตัวในการบริหารจัดการองค์ความรู้ได้อย่างเท่าทัน

“ปัญญาภิวัฒน์” ยังมีจุดแข็งในการมีเครือข่ายกับพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจที่เป็นซัพพลายเออร์ สถาบันการเงิน ธุรกิจเอกชนต่างๆ ไปจนถึงสถาบันอุดมศึกษา ทำให้นักศึกษามีโอกาสที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ที่กว้างขวางและหลากหลายไม่เฉพาะจากธุรกิจในเครือซีพี

บ่มเพาะนักธุรกิจพันธุ์ใหม่
จิตสาธารณะ-รักงานบริการ

"ผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษา มักจะมาจากเหตุผลเรื่องรับคนเข้าทำงานแล้วไม่ได้อย่างใจ” อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้ภาคเอกชนที่มีความเข้มแข็งในหลายประเทศหันมาจัดการเรียนการสอนด้วยตัวเองในลักษณะของ Corporate University

ในประเทศไทยถือว่าเครือซีพีมีความพร้อมและทุ่มเทให้กับเรื่องนี้ ไม่เพียงเพื่อการพัฒนาบุคลากรให้กับธุรกิจในเครือ แต่รวมถึงการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองกับตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ถามถึงแนวโน้มการเติบโตของภาคธุรกิจของไทย อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ชี้ว่ายังคงเป็นไปในทิศทางการขยายตัวของภาคบริการเป็นหลัก และภาคส่วนที่สำคัญไม่พ้น “ธุรกิจค้าปลีก”

“ไม่เฉพาะเซเว่นอีเลฟเว่นที่เป็นธุรกิจหลักของซีพีออลล์ แต่เรามองถึงการพัฒนาร้านโชห่วย โดยการสร้างผู้ประกอบการรายย่อยที่มีความพร้อมสำหรับโมเดิร์นเทรด” 

ผู้บริหารสถาบันปัญญาภิวัฒน์ พูดถึงแนวทางคือการบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก หรือแม้แต่พนักงานร้านค้าปลีกในเครือซีพีที่มีศักภาพเพียงพอ ก็จะได้รับการพัฒนาเพื่อสามารถเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองในอนาคต

อีกประเด็นสำคัญในการจัดการศึกษาของสถาบันปัญญาภิวัฒน์ คือผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะต้องไม่เป็นเพียงผู้ที่มีความรู้และความสามารถในการบริหารงานท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจแบบห้ำหั่นเอาเป็นเอาตาย แต่จะต้องได้รับการปลูกฝังให้มีมุมมองทางสังคมและจิตสาธารณะ

ในมุมมองของ รศ.ดร.สมภพ นักธุรกิจรุ่นใหม่จะต้องไม่คิดแค่การทำกำไรสูงสุด แต่จะต้องรู้จักการสร้างพันธมิตร และการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับชุมชน  

“ถ้าไม่มีจิตสาธารณะคงไม่สามารถทำงานที่ต้องอาศัยจิตใจที่รักงานบริการได้ดี เราหวังว่าผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ว่าจะสามารถสร้างให้เกิดพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวมได้อย่างไร”

นับเป็นอีกความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาสำหรับการก้าวเข้าสู่งานด้านการศึกษาของภาคเอกชนยักษ์ใหญ่เครือซีพี 

โดย rachada

 

กลับไปที่ www.oknation.net