วันที่ อาทิตย์ พฤศจิกายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ออกกำลังกายแบบองค์รวม โดย ชมรมสตรีมุสลิมล้านนาเชียงใหม่


ออกกำลังกายแบบองค์รวม โดย ชมรมสตรีมุสลิมล้านนาเชียงใหม่
   
   บบบ 
   เพ็ญพรรณณิน รวดเร็ว ประธานชมรมสตรีมุสลิมล่้านนาเชียงใหม่
   
   ชมรมสตรีมุสลิมล้านนา จัดโครงการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบองค์รวม ขึ้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ เขต ๑๐ หรือ ร.พ.แม่และเด็ก เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้ คนในชุมชนเมืองในมีโอกาสออกกำลังกาย โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิม ซึ่งหาโอกาสออก กำลังกายยาก จึงได้เปิดโครงการเมือวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๕๔ ทั้งนี้โครงการจะดำเนินไปถึง ๑๕ เดือนกุมภาพันธ์ ๕๕   ผู้สนใจ ติดต่อสอบถาม เพื่อเข้าร่วมโครงการได้ที่ คณะกรรมการ ของชมรม ทุกท่าน 

 
 
 เรื่องของการออกกำลังกาย  เป็นเรื่องที่ทุกคนพูดถึงอยู่เสมอ   ในปัจจุบันได้มีการรณรงค์ให้คนหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น   แต่คนที่จะออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องนั้นมีไม่มากนัก   สิ่งที่สำคัญของการออกกำลังกายนั้น    คือต้องเริ่มที่ตัวเองก่อน  เพราะ  สุขภาพดีไม่มีวางขาย   ดังนั้นเราควรรู้หลักในการออกกำลังกายให้ถูกวิธี   โดยต้องเริ่มที่ตัวเองก่อน  อาจจะเริ่มจากวันละนิดละหน่อยและค่อยๆ เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ   แต่การที่คิดจะเริ่มต้นนี่ล่ะ …  เป็นเรื่องยาก  และหลายๆ ท่านมักพูดเสมอว่า    " ไม่มีเวลา "   1 วัน ตั้ง 24 ชั่วโมง  ควรหาเวลาออกกำลังกายให้ได้ซัก 30 นาทีเป็นอย่างน้อย       อาจจะวันเว้นวันก่อนและเมื่อร่างกายเริ่มปรับตัวได้แล้ว   จึงค่อยๆ เพิ่มวันและเวลาให้มากขึ้น  สิ่งที่สำคัญคือ… อย่าใจร้อนกับการออกกำลังกาย     ควรค่อยเป็นค่อยไปก่อน  เพราะการรีบร้อนมักจะทำให้ได้รับการบาดเจ็บ หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 
   
   
   จจต
   
   คค
   
   ตตคึ
   
   จจจ
   
   จจจ
   
   ชชข
   
   นนน
   
   รร
   
   ยย
   
   นน
   
   รายงานโดย ชุมพล ศรีสมบัติ
   ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย
   มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย
   

โดย katiya

 

กลับไปที่ www.oknation.net