วันที่ จันทร์ พฤศจิกายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไม้กลายเป็นหิน (๑)


 ไม้กลายเป็นหิน (๑)

 

๑.

“นรกล้น”

คนลงง่าย

“สวรรค์ว่าง”

คนขึ้นยาก

๒.

กำแพงบ้านของเรา

กำแพงบ้านของเขา

กำแพงเดียวกัน

“เพื่อนบ้านที่ขัดแย้ง”

๓.

สะพานข้ามแม่น้ำ

หัวสะพานโค้งคารวะฝั่งต่อฝั่ง

คนข้ามสะพาน

“ข้ามฝั่งได้”

๔.

“คนผีบ้า”

แม้วิกลจริตผิดคนปกติ

ยังยึดไหล่ทางดุ่มเดินไปข้างหน้า

“อย่างมีจุดหมายปลายทาง”

๕.

ตั้งสมมติฐานความเชื่อตน

โจมตีสมมติฐานความเชื่ออื่น

สงครามปราศจากอาวุธ

“สติปัญญามนุษย์ยังต้องเผชิญ”

๖.

ประชาธิปไตยของผู้สนับสนุนพรรคการเมือง

ประชาชนของกลุ่มก้อนผลประโยชน์

บางทีเราอาจต้องเรียกร้องประชาธิปไตย

“เพื่อประชาชน...ร่ำไป”

๗.

เพียงพูดคำว่า “ประชาธิปไตย”

เพียงใช้คำว่า “ประชาชน”

พร่ำเพรื่อไปบางทีก็ “ไร้เหตุผล”

อาจ “ประชาชน” เป็นใหญ่แค่กลุ่มเดียว

๘.

“ไม้กลายเป็นหิน?”

“หินกลายเป็นไม้?”

“น้ำกลายเป็นไฟ?”

“ใจกลายเป็นทาส?”

๙.

หินเล็กๆ ก้อนหนึ่งบอกว่า

“ข้ามาจากภูเขาใหญ่”

ภูเขาใหญ่ๆ ลูกหนึ่งบอกว่า

“ข้าเป็นเพียงหินเล็กๆ ก้อนหนึ่ง”

๑๐.

เสกท่อนไม้ให้กลายเป็นเล่มดาบ

เสกดาบให้กลายเป็นท่อนไม้

ระวังไว้ในยุคมายากลเถิดเพื่อนรัก

ไหนท่อนไม้? ไหนเล่มดาบ?

 

โดย ไพวรินทร์

 

กลับไปที่ www.oknation.net