วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

>> รวมรายการ ความช่วยเหลือจากต่างชาติ


รวมรายการ  ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ

ผมได้รับเป็นเมล์มา จึงมาเเชร์กันนะครับ
เพื่อให้ได้รู้ว่า 
หลายๆชาติที่เราไม่ได้ยินข่าวเลยนั้น - เขาให้เรามามากมาย
เเละ หลายๆชาตินั้น เขาช่วยมาหลายระลอกจนช่างซึ้งใจ
เเละ เเม้เเต่คนไทยในต่างเเดนก็ช่วยมา

ทางไทยเรา.. ควรประชาสัมพันธ์ เพื่อเเสดงความขอบคุณ
เเละ เพื่อให้ ชาวไทยได้ตระหนักว่า
มิตรในยามยากนั้น ช่างมากมาย

ส่วนเงินจะเข้าบัญชีไหน  ใครจะเบิกไปใช้กันอย่างไรนั้น
ไปตามตรวจสอบกันเองนะครับ


......................................................................

 

image.png


รวมรายการความช่วยเหลือจากต่างชาติ

จีน
จีนบริจาคเงิน 50 ล้านบาท เรือ 128 ลำ เครื่องกรองน้ำ
และถังบรรจุน้ำ ส่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงชลประทาน
นาย
Liu Ning พร้อมเจ้าหน้าที่เทคนิคมาให้คำปรึกษา

บริจาคครั้งที่ 2 เป็นเรือ 20 ลำ เครื่องกรองน้ำ 30 ชุด
เสื้อชูชีพ
20,000 ตัว เต๊นท์ 1,300 หลัง ถุงทราย 8,000 ถุง

บริจาคครั้งที่ 3 เป็นเครื่องสูบน้ำ 20 เครื่อง

บริจาคครั้งที่ 4 เป็นเรือ 165 ลำ เครื่องกรองน้ำ 120 ชิ้น
ถุงทราย
26,000 ถุง ไฟฉายพลังงานแสงอาทิตย์ 5,008 อัน

บริจาคครั้งที่ 5 จีนส่งความช่วยเหลือกู้ภัยน้ำท่วมไทยเพิ่มเติม
อีก
150 ล้านบาท หลังจากที่ได้ส่งความช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่
รัฐบาลไทยไปแล้วก่อนหน้านี้
90 ล้านบาท พร้อมเรือขนาดใหญ่
 
64 ลำ และเครื่องกรองน้ำดื่มจำนวนมาก

บริจาคครั้งที่ 6 เครื่องสูบน้ำขนาดต่างๆ 200 เครื่อง

ญี่ปุ่น
บริจาคเงิน 12 ล้านบาท

บริจาคครั้งที่ 2 เป็นสิ่งของมูลค่า 10 ล้านบาท ประกอบด้วย
สุขาเคลื่อนที่
240 หน่วย เครื่องยนต์เรือ 200 เครื่อง
เสื้อชูชีพ
450 ชุด พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ 2 คณะ เพื่อสำรวจ
สถานการณ์ในพื้นที่เพื่อประกอบการพิจารณาความช่วยเหลือ
ในการฟื้นฟูและป้องกันภัยในอนาคต

Honda บริจาคเงิน 112 ล้านบาท

อินโดนิเซีย
อินโดนิเซียบริจาคเงิน 95.5 ล้านบาท

EU (European Union) สหภาพยุโรป
บริจาคเงิน 60 ล้านบาท มอบให้สภากาชาดไทย

บาห์เรน
บาห์เรนบริจาคเงิน 60 ล้านบาท

มาเลเซีย
มาเลเซียบริจาคเงิน 30.9 ล้านบาท

ออสเตรเลีย
ออสเตรเลียบริจาคเงิน 16 ล้านบาท

เกาหลีใต้
เกาหลีใต้บริจาคเงิน 6 ล้านบาท

บริจาคครั้งที่ 2 เป็นถุงบรรจุทราย 100,000 ถุง

บริจาคครั้งนี้ 3 เป็นเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ที่ผลิตน้ำดื่มให้กับ
คน
3,000 คนได้

อินเดีย
อินเดียบริจาคเงิน 6 ล้านบาท

เยอรมัน
รัฐบาลเยอรมันบริจาคเงิน 1.7 ล้านบาทเพื่อซื้อเรือกู้ภัยและ
สิ่งของบรรเทาทุกข์ มอบที่นอนและผ้าห่มให้ศูนย์พักพิง
มธ.ศูนย์รังสิต

บริจาคครั้งที่ 2 เป็นเงิน 4.2 ล้านบาทพร้อมส่งนักโบราณคดี
เพื่อให้ความช่วยเหลือในการบูรณะโบราณสถานในอยุธยา


สหรัฐอเมริกา
สหรัฐบริจาค 3 ล้านบาทให้กาชาดไทย เสนอส่งเฮลิคอปเตอร์
เข้าช่วยเหลือ ส่ง
C-130 พร้อมและสอบทรายและทีมช่วยเหลื
ด้านเทคนิคจาก
USMC ส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George
 Washington เข้ามาลอยลำที่อ่าวไทยเพื่อเตรียมพร้อมให้
การช่วยเหลือ


สิงคโปร์
สิงคโปร์บริจาคเงิน 2.4 ล้านบาท
องค์กร Mercy Relief จากสิงคโปร์มอบอาหาร 70,000 ถุง
เรือกู้ภัย
12 ลำ

บริจาคครั้งที่ 2 รัฐบาลสิงคโปร์บริจาคเต๊นท์ 150 หลัง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
100 เครื่อง

นิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์บริจาคเงิน 2.4 ล้านบาท

เดนมาร์ค
เดนมาร์คบริจาคเงิน
1.6 ล้านบาท

ลาว
ลาวบริจาคเงิน 1.5 ล้านบาท

สวิสเซอร์แลนด์
สวิสเซอร์แลนด์บริจาคเงิน 1 ล้านบาท
บริจาคครั้งที่ 2 เสนอบริจาคเงินเพิ่มเติม น้ำสะอาด และอาหาร
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค โดยเฉพาะการปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมหลังภัยพิบัติ และการจั
?ดการทรัพยากรน้ำ

อิสราเอล
อิสราเอลเสนอให้คำแนะนำการจัดการน้ำ

บริจาคครั้งที่ 2 เป็นอาหารแห้ง 300 ถุงและสิ่งของช่วยเหลือ
มูลค่า 3 แสนบาท

เนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมาช่วย

บังคลาเทศ
บริจาคเงินให้รัฐบาลไทย ชวยเหลือน้ำท่วม 1 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์
บริจาคเงินให้รัฐบาลไทย ช่วยเหลือน้ำท่วม 50 ล้านบาท
บริจาคเรือกู้ภัย 350 ลำ
ส่งความช่วยเห ลือลงพื้นที่ในนามมูลนิธิ
Goodwill Foundation
โดยองค์ประธานมูลนิธิ
His Royal Highness Prince Mohammed
 bin Fahd Al Saud bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum
 เสด็จมาช่วยผู้ประสบภัยด้วยพระองค์เอง ตั้งแต่พื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาจนถึงกรุงเทพฯ

ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย
บริจาคเงินช่วยเหลือน้ำท่วมผ่านรัฐบาลไทย 60 ล้านบาท
น้ำดื่มจำนวน 1
,500,000 ขวด เครื่องกรองน้ำฆ่าเชื้อโรค
พลังแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ 500 เครื่อง เต๊นท์ 1
,500 หลัง
เรือกู้ภัย 300 ลำ
พร้อมจะส่งความช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ำลดในภายหลังด้วย

UN Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs (UN OCHA)

สำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติ
หรือ
UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
 (UN OCHA) เสนอความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เช่น การป ระสาน
ความช่วยเหลือ การบริหารจัดการข้อมูลและรายงานต่างๆ
การให้ข้อแนะนำเรื่องการฟื้นฟู และสังคมสงเคราะห์

International Organization for Migration
International Organization for Migration ซึ่งเป็นองค์กร
นานาชาติเพื่อการย้ายถิ่นฐานเสนอให้คำปรึกษาเรื่องการจัดตั้ง
ศูนย์อพยพ และมอบของที่จำเป็นเช่น เรือ เครื่องสูบน้ำ
และรถบรรทุก

World Food Program
โครงการอาหารโลก (
World Food Program ) ส่งเจ้าหน้าที่มา
ให้คำแนะนำเรื่องการจัดการอาหาร ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

คนไทยต่างแดน
กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับเงินบริจาค จากสถานเอก
อัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก และชุมชนไทย
ในต่างประเทศ จำนวน 4 ล้านบาท

เหล่านี้คือ ความช่วยเหลือจากต่างชาติที่ส่งมาเพื่อช่วยเหลื
ประชาชนคนไทยที่ประสบภัยน้ำท่
วมโดย ต้นหญ้าในป่าใหญ่

 

กลับไปที่ www.oknation.net