วันที่ พุธ พฤศจิกายน 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สรุปเงินสมทบและค่าใช้จ่าย ในการจัดหาสิ่งของเพื่อทำกิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารว่างน้อง ๆ ณ ศูนย์พักพิงฯ เพื่อนพึ่ง (ภา)ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สรุปเงินสมทบในการจัดหาสิ่งของเพื่อทำกิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารว่างน้อง ๆ ณ ศูนย์พักพิงฯ เพื่อนพึ่ง (ภา)ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,282.09 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสตางค์) ดังต่อไปนี้

ขาดตกบกพร่องอย่างไร ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ สำหรับเงินสมทบที่เหลือ และเงินสมทบที่โอนมาภายหลัง ทางคณะฯ จะนำไปสมทบกับกิจกรรมที่จะนำไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมต่อจากนี้

โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งของเพื่อทำกิจกรรมสันทนาการ และเลี้ยงอาหารว่างน้อง ๆ ณ ศูนย์พักพิงฯ เพื่อนพึ่ง (ภา)ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น =5,860.00= (ห้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบพระคุณในความการุณในครั้งนี้ และครั้งต่อ ๆ ไป

ขอขอบคุณทุกความการุณ
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนในโอกาสต่อ ๆ ไป

คณะผู้ก่อการดี

รวม Link โครงการ

ประมวลภาพแห่งการแบ่งปัน :: กิจกรรม"คณะผู้ก่อการดี" เลี้ยงของว่างและจัดกิจกรรมสันทนาการแก่น้อง ๆ ณ ศูนย์พักพิง ผู้ประสบอุทกภัย เพื่อนพึ่ง (ภา)ฯ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ประกาศผลการประมูลภาพการกุศล !!! สมทบทุนเลี้ยงอาหารว่างและร่วมกิจกรรมกับ น้อง ๆ ที่ศูนย์พักพิง เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศุกร์ที่ 24 พ.ย.นี้

แจ้งการเปลียนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมสันทนาการน้อง ๆ ผู้ประสบภัย ย้ายไปที่ "ศูนย์พักพิงฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" และ update กิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย. นี้ (พรุ่งนี้) ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนพี่น้อง Blogger OK Nation เลี้ยงอาหารว่างและร่วมกิจกรรมกับ น้อง ๆ ที่ศูนย์พักพิง เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศุกร์ที่ 25 พ.ย. 54 นี้

ขอขอบคุณ

คุณจิ๊บ Benjaseel Siridham จากเวป ปันรัก

คุณนภาพร เขียววี และคุณซินดี้ ชู จาก กลุ่มจิตอาสาอิสระ

Blogger kate ที่ร่วมจัดกิจกรรมประมูลเพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรม

ขอบคุณ OK Nation และ Blogger และทุก ๆ ท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยดีตลอดมา

โดย ที่ทำการคณะผู้ก่อการดี

 

กลับไปที่ www.oknation.net