วันที่ ศุกร์ ธันวาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปัญญาชน - ปัญญาชนจอมปลอม


๏ ปัญญาชน

 

๏ ปัญญาชนใช่อ้าง................ปริญญา

ใช่ชาติกำเนิดมา....................มากรู้

ป.สี่ ก็ศึกษา..........................ธรรมชาติ  ได้แฮ

ลูกไพร่ชาวนาผู้.......................ผ่องแผ้วก็เพ็ญ ๚ะ

 

๏ ปัญญาชนจึ่งผู้...................พิชาน

รู้ตื่นรู้เบิกบาน.......................บ่มรู้

ปัญหาขบแตกฉาน................โดยสติ

เผยแผ่ดีงามกู้.......................เกียรติให้มนุษย์เสมอ ๚ะ

 

๏ จิตมุ่งเมืองพิพัฒน์พร้อม......เจริญรุด  เร่งแฮ

รู้พิเคราะห์กระบวนยุท-...........ธศาสตร์รู้

ศาสตร์ศิลป์บริสุทธิ์................ธรรมศาสตร์

อิสระประกาศสู้......................สืบก้าวสง่างาม ๚ะ

 

 ๏ ยืนหยัดนำหน้าหมู่-............มหาชน

แน่วแน่ในมรรคผล.................แห่งรู้

เห็นคนต่างเสมอคน...............คือหลัก-  ชัยนา

สูงต่ำแค่เหยียดคู้...................อย่าคลุ้งข่มเผือ ๚ะ๛

๏ ปัญญาชนจอมปลอม

 

๏ ชนผู้ชอบเยาะเย้ย............ถากถาง  คนเฮย

ย่องว่าตนรางชาง...............ชื่อชั้น

กลับมิอาจบ่งทาง...............ถูกผิด  ได้แฮ

ย่อมชื่อจอมปลอมปั้น.........ปะเหลาะลิ้นระรานเมือง ๚ะ

 

๏ ชนผู้ชอบอวดอ้าง.............อุบายชม  ตนแฮ

ตำหนิรัฐบาลจม ................จ่อมน้ำ

ทิฏฐิมุ่งทับถม.....................อวดวิเศษ   กลวงเฮย

ย่อมชื่อจอมปลอมย้ำ...........อยู่เหย้าเห่าหอน ๚ะ

 

๏ ชนผู้คอยจดจ้อง................จับผิด  อื่นเฮย

งานมิเคยสัมฤทธิ์.................สักน้อย

มุ่งเจาะเก่าเมาจริต..............จมจ่อม  อดีตแฮ

ย่อมชื่อจอมปลอมถ้อย.........กระทุ่มเท้าราสินธุ์ ๚ะ

 

๏ ชนผู้สุมซ่องสร้าง...............รัฐประหาร

เสริมส่งผู้เผด็จการ ...............ก่อร้าย

เลียนโจรย่อมสันดาน.............โจรสนิท  โจรเอย

ย่อมชื่อจอมปลอมคล้าย.........คูถโก้กล่าวสวรรค์ ๚ะ๛

ศาลายา

๒ ธ.ค.๕๔

โดย ศาลายา

 

กลับไปที่ www.oknation.net