วันที่ อาทิตย์ ธันวาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อาเศียรวาท..จอมปราชญ์ของแผ่นดิน
๐  ลุเจ็ดรอบมหามงคลมิ่งสมัย

เฉลิมไท้แปดสิบสี่พระชันษา

ธ ภูมิพลบวรรัตน์กษัตรา

พระปรีชาเป็นปัจเจกเอกนรินทร์


๐  เป็นยอดปราชญ์แห่งราชันขวัญประเทศ

ทรงประเวศแก้ไขไปทั่วถิ่น

รอยเสด็จเพชรปัญญาเรืองธานิน

ผ่องแผ่นดินด้วยองค์พระทรงชัย


๐  ทศพิธราชธรรมประจําองค์

เลิศดํารงเป็นร่มฉัตรรัชสมัย

พระบารมีล้นหล้านภาลัย

เย็นศิระข้าไทยถ้วนปราณี


๐  พระมหากรุณาธิคุณ..ยิ่งแล้ว

ค้อมนลาฏจรดบาทแก้วพระทรงศรี

ถวายบังคมบรมราช..ปราชญ์จักรี

เหล่าข้าน้อมสดุดีถวายพระพร


๐  ขอพระองค์ทวีทบโสมนัส

ประทับเหนือบัลลังก์รัตน์ประภัสสร

เป็นร่มโพธิ์ปกชาติ..ปกราษฏร

สถาวรเอกองค์..ทรงพระเจริญ
........................

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า..บล๊อกเกอร์เพลงผ้า

พระบรมฉายาลักษณ์จากอินเตอร์เน็ท
ขอบพระคุณพระอาจารย์ครูหยาดกวี
ขอบพระคุณครูกลอนทุกท่าน
ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยือนค่ะ

โดย เพลงผ้า

 

กลับไปที่ www.oknation.net