วันที่ อังคาร ธันวาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เชิญชม คลิป การแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสมภาพยนตร์พาโนรามาสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติ 84 ปี แห่งความรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับเต็ม ความยาวประมาณ 20 นาที ที่ถูกระงับการแสดง


ภาพยนตร์พาโนรามาสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติ "๘๔ ปีแห่งความเรืองรองของกรุงรัตนโกสินทร์" ครั้งแรกของประเทศไทยในการใช้เทคนิคฉายภาพบนกำแพงสามมิติ พร้อมการแสดงประกอบตลอดแนวกำแพงพระบรมมหาราชวัง ความยาว ๒๐๐ เมตร ด้านถนนหน้าพระลาน

นำเสนอเรื่องราวกรุงรัตนโกสินทร์แผ่นดินทองใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระบาทสมเด็จพร­ะเจ้าอยู่หัว ในส่วนที่นำเสนอเกี่ยวกับภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้น จะมีการแสดงโขนประกอบด้วย ภาพยนตร์ชุดนี้ความยาว ๒๐ นาที

ซึ่งถูกระงับการจัดแสดงไปโดยได้จัดแสดงวันสุดท้ายเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม

เอามาฝากด้วยความเสียดาย เสียดายที่ยังดูไม่จบ เสียดายแทนคนที่ไม่ได้ไปดู

ขอบคุณ Youtube โดย 


 เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แสนเสียดายการจัดฉายภาพยนตร์พาโนรามาสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติ "84 ปี แห่งความรุ่งเรืองของกรุงรัตนโกสินทร์" ที่ถูกระงับอย่างไม่มีสาเหตุ !!!

พาชม "การแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม "วัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 84 พรรษา มหาราช" การแสดงที่คุณยงยุทธบอกว่า "ไม่เหมาะ"

เหลืออะไรไว้ให้เราบ้าง ในงานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ที่ท้องสนามหลวง

โดย สายลมที่ผ่านมา

 

กลับไปที่ www.oknation.net