วันที่ ศุกร์ ธันวาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คุณแม่สิริ กรินชัย .. แม่ทางธรรมของลูกโยคี


ประวัติย่อของคุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย*
เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา หรือชาวโคราชโดยกำเนิด

บุตรสาวคนโตของคุณหลวงสิทธิโยธา (สังวาลย์ พจนสิทธิ์) และคุณแม่สาคร

มีพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ 3 คน คือ

๑.คุณสุวรรณี อุตกฤษฎ์ อดีตผู้พิพากษาสมทบศาลคดีเด็กและเยาวชน

จังหวัดนครราชสีมา และเป็นอดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลบ้านกรินชัย จ.นครราชสีมา

๒. คุณสุจิตรา โสภาเวทย์ อดีตหัวหน้าแผนกธนาคารออมสิน ภาค 6 จังหวัดนครราชสีมา

อดีตผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลบ้านกรินชัย


คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2460 เมื่ออายุ 19 ปี ได้ทำการสมรสกับ 

คุณพ่อไชย กรินชัย อดีตประธานสภาและอดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองนครราชสีมา

(ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 4 สมัย ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงมหาดไทย)

และอดีตผู้จัดการธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารนครหลวงไทย สาขานครราชสีมา

มีบุตรธิดา รวม 4 คน คือ

๑.นางกาบแก้ว ไชยะบุรินทร์ ข้าราชการบำนาญ กรุงเทพมหานคร

(ผู้อำนวยการเขตหญิงคนแรกของ กทม. หรือนายอำเภอหญิงคนแรกของประเทศไทย

๒.นายวีระเกียรติ กรินชัย อดีตผู้จัดการไฟฟ้าเขต อำเภอพิมาย จ.นครราชสีมา

๓.นายพันธ์เทพ กรินชัย (ถึงแก่กรรม)

๔.นางสาวพรทิพย์ กรินชัย นิเทศศาสตรบัณฑิต (จุฬา) อดีตรับราชการกรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร

คุณแม่เป็นคนเรียนหนังสือเก่ง สอบได้ที่ 1 ตลอดทุกชั้น ทำงานอะไรก็ทำได้ดีมาก

ทั้งปักจักร  ถ่ายรูป นวดหน้า แต่งหน้า ทำผม ตัดเสื้อ ก็แข่งขันได้เป็นอันดับหนึ่ง

ตั้งร้านเสริมสวยก็ได้รับความนิยมจากคนทุกระดับ เป็นร้านที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองโคราช

เมื่อศึกษาอบรมธรรม จึงเรียนรู้ธรรมเข้าใจได้เร็ว เข้าวิปัสสนากรรมฐาน เคร่งครัด 7 วัน 

เมื่อท่านเจ้าคุณพระธรรมธีรราชมหามุนี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ สอบอารมณ์ให้ 

ท่านก็เอ่ยปากว่า “มาโคราชเที่ยวนี้ไม่เสียเที่ยว ได้คนดีไว้คนหนึ่งคือคุณสิริ 

ต่อไปคนนี้จะสอนคนและทำประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา เป็นอย่างมาก”

ซึ่งก็เป็นจริงดั่งที่ท่านเจ้าคุณอาจารย์ใหญ่กล่าวไว้ ทั้งๆที่คุณแม่ไม่เคยคิดเลย 

คุณแม่ได้เริ่มพัฒนาหลักสูตรการอบรม วิปัสสนากรรมฐาน 7 คืน 8 วัน ขึ้น

เพื่อ “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” ผลลัพธ์ คือ สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์

ไปในทางที่ดีขึ้นทำความสุข ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ผู้เข้าปฏิบัติ

ทั้งด้านชีวิตส่วนตัว ครอบครัว และการงาน ทั้งยังทำให้โรคภัยไข้เจ็บของคนบางคนมลายหายไปอีกด้วย

 ทำให้เกิดความนิยมเลื่อมใส ศรัทธา มีผู้มาเข้ารับการอบรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนถึงปัจจุบันนับล้านคน 

ผลงานที่คุณแม่เพียรบำเพ็ญมาตลอดเวลากว่า 60 ปี แม้ว่าท่านจะมิได้หวังผลตอบแทนใดๆก็ตาม 

แต่จากคุณงามความดีของท่านก็ส่งผลให้ คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติอย่างสูง

และเหมาะสมตามวาระต่างๆ

ขอขอบคุณ

*ข้อมูลและภาพบางส่วนจากเวบไซต์มูลนิธิคุณแม่ดร.สิริ กรินชัย

http://www.khunmaesiri.org/

.

.

**คุณแม่ดร.สิริ กรินชัย พุทธสาวิกาของชาวพุทธ

และคุณแม่ผู้การุณย์ของลูกๆโยคี

ได้ถึงแก่มรณกรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี

ในวันที่ 2 พย.2554 เวลา 06.19 น. รวมสิริอายุได้ 94 ปี

**(ข้อมูลบางส่วนจากเวบเพจของศูนย์วิปัสสนาเชียงใหม่

http://www.facebook.com/#!/vipassanacm?sk=wall)

.

.

.

 .

.

.

.

 ครั้งหนึ่งเมื่อ10 กว่าปีก่อนมีโอกาสได้ไปอบรมหลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข

ของคุณแม่สิริ กรินชัย ที่ยุวพุทธิกสมาคม ได้มีโอกาสฟังธรรมะจากคุณแม่สิริ

รวมทั้งคำแนะนำในการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน

คุณแม่เน้นว่าให้ตามดูจิต ให้กำหนดให้เป็นปัจจุบันให้ได้มากที่สุด

การได้ไปอบรมครั้งแรก การกำหนดรู้ให้ได้ทุกขณะเป็นเรื่องยากมาก

มีโอกาสได้เรียนถามคุณแม่สิริว่าควรทำอย่างไร  ท่านบอกว่าการดูจิตเหมือนนักกีฬา

ต้องพยายามหมั่นฝึก หมั่นทำ เหมือนนักกีฬาต้องหมั่นฝึกซ้อม ถึงจะมีฝีมือเป็นแชมป์ได้

.

.

.

.

.

ความกรุณาในครั้งนั้นยังจดจำ และพยายามปฏิบัติมาถึงทุกวันนี้

คุณแม่สิริ เป็นบุคคลที่มีความเมตตาเปี่ยมล้น อย่างน่ายกย่อง

ท่านสอนลูกโยคีทุกคนด้วยความรัก ความเมตตา

แม้ในตอนนั้นท่านจะเริ่มร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วก็ตาม 

.

.

.

...

..

.

จึงขอน้อมกราบคารวะต่อดวงวิญญาณของคุณแม่สิริ กรินชัย ด้วยความเคารพบูชา

.

..

...

 -ขอขอบคุณภาพนี้จาก dhammathai.org

--กำหนดวันสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ดร. สิริ กรินชัย
ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๙ ธ.ค. ๕๔ (เว้นวันที่ ๕, ๑๐ ธ.ค.) เวลา ๑๘.๐๐ น.
ศาลา ๘/๒ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

โดย สายน้ำพระจันทร์

 

กลับไปที่ www.oknation.net