วันที่ อังคาร ธันวาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไม้กลายเป็นหิน (๕)


ไม้กลายเป็นหิน (๕)

 

๔๑

วัตถุเงินทองความสะดวกสบาย

ใครๆ ก็อาจมีจิตปรารถนา

เพียงแต่วิธีการที่จะได้มา

“สัมมา หรือสามานย์”

๔๒

“ข้าเคยนั่งเกวียน, ข้าเคยนั่งเครื่องบิน”

“ข้าเคยกินข้าวหมอดิน, ข้าเคยกินข้าวหม้อไฟฟ้า”

“ข้าเคยเขียนดินสอ, ข้าเคยเขียนปากกา”

“ข้าเคยเขียนสมุดหนังสือหนังหา, ข้าเคยเคาะพิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์”

๔๓

วีรชนของฝ่ายหนึ่ง

กลับมิอาจเป็นวีรชนของอีกฝ่ายหนึ่ง

หรือวีรชนของประชาชนทั้งชาติ

“กำลังฟักไข่ในดึกดำบรรพ์”

๔๔

เรียกร้องประชาธิปไตยด้วยวิธีไม่ประชาธิปไตย

“หรือจักต้องเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ร่ำไป”

เรียกร้องความยุติธรรมด้วยวิธีที่ไม่ยุติธรรม

“หรือจักต้องเรียกร้องความยุติธรรมอยู่ร่ำไป”

๔๕

“รักเป็นสิ่งเก่าแก่, รักเป็นสิ่งใหม่เสมอ”

“โลภเป็นสิ่งเก่าแก่, โลภเป็นสิ่งใหม่เสมอ”

“โกรธเป็นสิ่งเก่าแก่, โกรธเป็นสิ่งใหม่เสมอ”

“หลงเป็นสิ่งเก่าแก่, หลงเป็นสิ่งใหม่เสมอ”

๔๖

หลายครั้งของสุรา

ข้าเคยขับขานในสิ่งที่ผู้คนทึ่ง

หลายครั้งของสุรา

ข้าเคยพร่ำเพ้อเป็นไอ้ตัวน่าเบื่อ
๔๗

“เด็กคนนั้น”

“วันเวลาอันยาวนานแห่งภาพพจน์ที่ผ่านมา”

คิดถึง “จ่าง แซ่ตั้ง”

“๒๔๗๗-๒๕๓๓”

๔๘

 “ตราบวันนี้เราเป็นนักเดินทาง”

“สะนูว่าวของไผที่ไหนเอิ้น”

ลมหายใจ “ประเสริฐ จันดำ”

“๒๔๘๘-๒๕๓๘”

๔๙

“รางวัลแด่คนช่างฝัน”

“โฟล์คซองคำเมืองม่วนประเทศ”

ตำนานล้านนา “จรัล มโนเพ็ชร”

“๒๔๙๘-๒๕๔๔”

๕๐

“โลกใบเล็กของแผ่นดินอื่น”

“นิทานประเทศจากหุบเขาฝนโปรยไพร”

แผ่นดินชีวิต “กนกพงศ์ สงสมพันธุ์”

“๒๕๐๙-๒๕๔๙”

ฯลฯ

 

โดย ไพวรินทร์

 

กลับไปที่ www.oknation.net