วันที่ อังคาร ธันวาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไม้กลายเป้นหิน (๖)


ไม้กลายเป็นหิน (๖)

 

๕๑

“พยัญชนะไทย ๔๔ ตัว”

“สระไทย ๒๑ ตัว”

อาจรวมตัวในใจใครสักคน

รอแปรขบวนอักษรภาษาใจนับอนันต์

 

๕๒

“เพลงมากมายในโลกนี้, ส่วนใหญ่เป็นเพลงรัก”

“เพลงรักมากมายในโลกนี้, ส่วนใหญ่เป็นเพลงอกหัก”

“เพลงอกหักมากมายในโลกนี้, ส่วนใหญ่เป็นเพลงเศร้า”

“เพลงเศร้ามากมายในโลกนี้, ส่วนใหญ่เป็นเพลงชีวิต”

๕๓

แม้คนไม่รู้จักบทเพลง

“ก็มีบทเพลงในหัวใจ”

แม้คนไม่รู้จักบทกวี

“ก็มีบทกวีในหัวใจ”

๕๔

ความฝันของเด็กคนหนึ่ง

กลายเป็นชีวิตของผู้ใหญ่คนหนึ่ง

วันนี้ข้าดำรงชีวิตด้วยหนังสือ

“วัยเด็กข้ารักการอ่านหนังสือ”

๕๕

“เสียงตำหมาก”

“เสียงทารกร้อง”

ดังแว่วออกมาจากบ้านหลังหนึ่ง

ข้าแอบเห็นฉากชีวิตหนึ่งนั้นด้วยหู

๕๖

มโนธรรมเงียบใบ้

ทำอะไรไม่ถูก

เมื่อนักการเมืองผู้ทรงอำนาจและปัญญา

“อ้างแต่กฎหมาย”

๕๗

“ไม่ผิดกฎหมาย”

หรือถือว่าไม่ผิดกฎใจ?

“ผิดกฎหมายแต่จับไม่ได้”

หรือถือว่าไม่ผิดกฎกติกา?

๕๘

“๒๔๗๕-๒๕๕๒”

มีงานเขียนหนังสือนับร้อยเล่ม

รงค์ วงษ์สวรรค์”

มีพยัญชนะและสระไทยกี่ตัว?

๕๙

“กินข้าวกี่คำเมื่อเช้านี้, จำไม่ได้”

“ข้าวคำหนึ่งมีข้าวสุกกี่เมล็ด, ไม่ได้นับ”

“ข้าวเมล็ดหนึ่งมีหยาดเหงื่อชาวนากี่หยาด, นับไม่ได้”

“ชาติหนึ่งกินข้าวมาแล้วกี่คำ, นับไม่ถ้วน”

๖๐

“๒๓๒๙-๒๓๙๘”

ไม่มีใครในยุคของเราเคยเห็นหน้าตา “สุนทรภู่”

แม้รูปปั้นและภาพวาดล้วนเกิดขึ้นจากจินตนาการ

ในแสงสว่างผลงานและชีวิต

ฯลฯ

 

โดย ไพวรินทร์

 

กลับไปที่ www.oknation.net