วันที่ พุธ ธันวาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คุ ณ ดั ด จ ริ ต ผิ ด ป ร ะ เ ท ศ.....!!
๐  เมื่อไหร่เล่าความยินดีเสรีภาพ

จักอิ่มเอมเต็มคราบ ปรารถนา

ท่ามวิธีพลีเพศสังเวชตา

ถวิลหาสามานย์วิจารณ์ใด


๐  กี่บทความโสโครกในโลกเสมือน

วิจารณ์เจ้าบิดเบือนยังเคลื่อนไหว

กี่ความเห็นตํ่าทรามอันย่ามใจ

เสรีไหม?..ตอบทีเสรีชน


๐  กี่นิยายขายนิยามทรามนิยม

ปลุกระดมปมด้อยกี่ร้อยหน

ยังเห็นเกลื่อนเสรีอัปรีย์คน

นักเขียนสัปดนยังอยู่ดี


๐  กี่ทบคราวสาวทรามในนามดอก

ใช้เนื้องอกสิ้นกําหนัดวิบัติศรี

มาโหยหาสิทธิเสรี

นั่นก็สิทธิ์อันพึงมี แล้วชีวิต


๐  หากหมายว่าการมีเสรีภาพ

คือความหยาบจาบจ้วง..ก้าวล่วงสิทธิ์

จะหมิ่นฟ้าด่าดินอย่างสิ้นคิด

พวกคุณคุณดัดจริตผิดประเทศ
.............................

..เพลงผ้า..

ขอบพระคุณพระอาจารย์ครูหยาดกวี
ขอบพระคุณครูกลอนทุกท่าน
ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ท
ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยือนค่ะ

โดย เพลงผ้า

 

กลับไปที่ www.oknation.net