วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ท่าทีไทยต่อพม่าที่ควรเป็น


ท่าทีไทยต่อพม่า

 

นายกยิ่งลักษณ์ ได้เยือนพม่าเพื่อประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือ GMS summit เมื่อสองวันก่อน ในอดีตประเทศพม่ากับไทยเป็นชาติที่เป็นศัตรูกัน พม่าเข้ามารุกรานประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น แต่นั่นมันเกือบสองร้อยปีมาแล้ว 

ประเทศไทยเมื่อคราวจะปลุกความรักชาติก็มักสร้างละคร หรือภาพยนตร์ย้อนไปยังประวัติศาสตร์การต่อสู้ระหว่างไทยกับพม่าอยู่เสมอ เหมือนกับเป็นการตอกย้ำความแค้นที่ไทยมีต่อพม่าเสมอมา ในขณะที่ปัจจุบันประเทศไทยเราได้ใช้แรงงานจากพม่าเป็นจำนวนมากในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ


 

พม่าหลังจากแก้รัฐธรรมนูญและจัดให้มีการเลือกตั้งแล้ว ภาพพจน์จากประเทศที่เป็นเผด็จการเต็มรูปแบบค่อย ๆ มีภาพของประชาธิปไตยเกิดขึ้นลาง ๆ และพม่าก็เริ่มที่จะเปิดประเทศออกสู้สังคมโลกเพิ่มขึ้น

 

ประเทศไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกันควรจะมีท่าทีอย่างไรกับพม่าในปัจจุบัน


 

ในระดับรัฐบาล ผู้นำของประเทศจะต้องมีความสัมพันธ์อันดีทั้งโดยส่วนบุคคลและส่วนนโยบาย แม้ในระดับเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับล่าง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทางการทูตควรสร้างความสัมพันธ์อันดีไว้อย่างสม่ำเสมอโดย เฉพาะระดับบุคคลเพราะจะทำให้พูดคุยและทำความเข้าใจกันได้ง่าย ๆ  ในกรณีเกิดปัญหา และมีความจริงใจต่อกัน


 

ระดับเศรษฐกิจ รัฐควรสนับสนุนให้นักธุรกิจของไทยเข้าไปดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ในพม่าเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่รัฐบาลพม่า รวมทั้งประชาชนที่เข้ามาทำงานกับบริษัทนั้น ๆ


 

ระดับสังคม การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานทางสังคมต่าง ๆ ระหว่างไทยกับพม่า เช่นการแข่งขันกีฬา การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน และงดเว้นการนำเอาประวัติศาสตร์อันเลวร้ายในอดีตมาตอกย้ำ เช่นการสร้างละคร สร้างภาพยนตร์เกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างไทยกับพม่า การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมต่าง ๆ


 

การมีทัศนคติที่ดีต่อชาวพม่าที่เข้ามาทำงานในประเทศ ไม่เอารัดเอาเปรียบ มีความเห็นอกเห็นใจมีเมตตากรุณา เพราะประเทศไทยได้อาศัยแรงงานจากพม่าจำนวนมากเข้ามาทำงานในงานที่คนไทยไม่ทำ เช่น ประมง ก่อสร้าง แม่บ้าน


 

ประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกันไม่ว่าจะเป็นลาว เขมร มาเลเซีย พม่าการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะบางครั้งอาจมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องพื้นที่ทับซ้อนซึ่งเราก็มีปัญหากับทุกประเทศ แต่ต้องไม่นำมาเป็นประเด็นให้เกิดความขัดแย้งกันลุกลามกันไปมากมาย ควรให้จบภายในพื้นที่

 

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับกับประเทศเพื่อบ้านเหมือนเป็นรั้วที่ดียิ่งกว่าการมีทหารตลอดชายแดนเสียอีก

โดย Ananda

 

กลับไปที่ www.oknation.net