วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปางป้อมของจริงในภาคเหนือ


ปางป้อมของจริงในภาคเหนือ

                โรงเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม กลายเป็นคำขวัญสำเร็จรูปของโรงเรียนต่างๆ มีหลายคนตั้งฉายาว่า “คำขวัญปัญญาอ่อน” คือ ไม่ต้องคิดอะไรเลย เขียนติดไว้โก้ๆก็พอแล้ว

 โรงเรียนบ้านปางป้อม ตั้งอยู่ที่บ้านปางป้อม ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียน 150 คน ครู 8 คน มี “นายอนันต์ เวียงลอ” เป็นผู้บริหารสถานศึกษา วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ ทุกฝ่ายร่วมมือบริหาร วิชาการเป็นเลิศ เกิดสำนึกในสิ่งดี เทคโนโลยีทันสมัย ในวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

ผลงานนักเรียนโรงเรียนบ้านปางป้อม ที่ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์คือ ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดพิจิตร ไม่น่าเชื่อว่าโรงเรียนบ้านนอกจะเอาชนะอีกหลายร้อยหลายพันโรงเรียนเป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขันที่กรุงเทพฯได้  ผลงานโดดเด่นหนึ่งในภาคเหนือ มีดังนี้

1. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ช่วงชั้นที่ 2 เป็นตัวแทนภาคเหนือ ไปแข่งขันระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี 26-28 มกราคม 2555
  2. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การสร้างเกมส์สร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 2 เป็นตัวแทนภาคเหนือ ไปแข่งขันระดับประเทศ ที่เมืองทองธานี 26-28 มกราคม 2555
  3. รางวัลเหรียญทอง การสร้างงานนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่ 2
  4. รางวัลเหรียญทอง การสร้าง Webpage ประเภท WebEditorช่วงชั้นที่ 2
  5. รางวัลเหรียญทอง การเต้นแอโรบิก  ระดับประถมศึกษา

เบื้องหลังความภาคภูมิใจของผู้บริหารฯ คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนได้แก่ “นายอรุณ ร่มแก้ว” ครูผู้ทุ่มเทให้กับการสอนอย่างจริงจัง ชีวิตมีความสุขอยู่กับจอสี่เหลี่ยมเล็กๆและห้องเรียน ลูกศิษย์หลายคนได้รับการเอาใจใส่จนประสบกับความสำเร็จทางเทคโนโลยี ศิษย์เก่าหลายคนกลับตัวจากเส้นทางชีวิตที่ผิดพลาด หันมาศึกษาเอาดีทางคอมพิวเตอร์กับครูอรุณ บนเส้นทางชีวิตใหม่

ครูอรุณ ร่มแก้ว น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีของครูในยุคแสวงหา ครูจำนวนมากอาศัยความเป็นครูแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ ทุ่มเทให้กับงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน จนมีหน้า มีตา รับการยกย่องจากสังคมกว้างขวาง แต่ครูอรุณ ร่มแก้ว ครูบ้านนอกที่ไม่เคยคิดจะหาผลประโยชน์จากความเป็นครู ตำแหน่งเดียวที่มีอยู่ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน คือ “ครูโรงเรียนบ้านปางป้อม”

พอใจที่ออกจากห้องเรียนก็ไปสู่ห้องนอน (บ้าน) ที่บ้านยังมีศิษย์ทั้งอดีตและปัจจุบัน มารอหาความรู้อยู่ ไม่เคยคิดแม้แต่จะหาเงินพิเศษจากการสอนนอกเวลา พอใจกับเงินเดือนที่ได้รับ มีความสุขอยู่กับลูกเมียและลูกศิษย์

เช่นเดียวกับอนันต์ เวียงลอ ผู้บริหารยุคใหม่ไม่เน้นความเป็นตัวตน ใช้หลักการบริหารร่วม “บวร” ยังเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ โรงเรียนกลายเป็นศูนย์ประสานงาน ศูนย์อบรม ศูนย์เผยแพร่ความรู้ ประเพณี วัฒนธรรม เป็นศุนย์รวมของคนในหมู่บ้านและตำบล จึงเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานต่างๆมากมาย บริเวณอาคารสถานที่สะอาด ร่มรื่นสวยงาม เทคโนโลยีเพียบพร้อม ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งในการสนับสนุนให้ครูมีกำลังใจในการสอน เมื่อคนพร้อม วัสดุอุปกรณ์พร้อม เทคโนโลยีทันสมัย โรงเรียนบ้านปางป้อมจึงประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง

ขอแสดงความเสียใจกับผู้ปกครองนักเรียนที่มองข้ามความเป็นจริง พาลูกหลานไปเรียนที่อื่น เปลี่ยนความคิดใหม่ ของจริง หนึ่งในภาคเหนือคือ “โรงเรียนบ้านปางป้อม” 

วัชระ ศรีคำตัน

vatchara_4@hotmail.com

 

โดย vatchara_4

 

กลับไปที่ www.oknation.net