วันที่ ศุกร์ ธันวาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ฝ่ามือมารอันผลาญชาติ และ ฝ่าพระหัตถ์แห่งปราชญ์ของแผ่นดิน

๐ ฝ่ามือมาร..จ้องตัดไม้ทําลายป่า 
ฝ่าพระหัตถ์..ทรงเห็นคุณค่า แม้หญ้าแฝก

๐ ฝ่ามือมาร..ขยัน เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน
ฝ่่าพระหัตถ์..ทรงอดทน เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

๐ ฝ่ามือมาร..โอบอุ้มแต่พวกพ้อง
ฝ่าพระหัตถ์..ทรงโอบประคองทุกผองชน

๐ ฝ่ามือมาร..ทําเอาหน้าให้คนยกย่อง
ฝ่าพระหัตถ์..ทรงปิดทองหลังองค์พระ

๐  ฝ่ามือมาร..แกล้งคนดีให้มีมลทิน
ฝ่าพระหัตถ์..ทรงแกล้งดินให้ใช้ได้

๐  ฝ่ามือมาร..ขโมยของบริจาคปลอมชื่อส่ง
ฝ่าพระหัตถ์..ทรงประทานของส่วนพระองค์ไปบริจาค

๐  ฝ่ามือมาร..จดบันทึกไว้แก้แค้น
ฝ่าพระหัตถ์..ทรงจดทุกดินแดนไว้แก้ไข

๐  ฝ่ามือมาร..เขียนกฏหมู่เหนือกฏกติกา
ฝ่าพระหัตถ์..ทรงเขียนกฏเมตตาต่อประชาชน

๐  ฝ่ามือมาร..อวดอ้างแต่บารมีแห่งตน
ฝ่าพระหัตถ์..ทรงบอกประชาชน ให้เราแก้ไขอะไร ให้บอกมา

๐  ฝ่ามือมาร..สอนให้ชาวบ้านแตกแยก
ฝ่าพระหัตถ์..ทรงสอนว่าอย่าแตกสามัคคี

๐  ฝ่ามือมาร..บีบนํ้าตาอาบแก้มกลบความผิด
ฝ่าพระหัตถ์..ทรงบ่มเลิศความคิดสร้างแก้มลิง

๐  ฝ่ามือมาร..ผลักประชาชน มาฆ่าประชาชน
ฝ่าพระหัตถ์..ทรงผลักความจนให้พ้นประชาไทย

๐  ฝ่ามือมาร..นิยมให้ร้ายป้ายสี
ฝ่าพระหัตถ์..ทรงนิยมป้ายความดีไปทั่วหล้า

๐  ฝ่ามือมาร..จะล้มมาตรา ๑๑๒ ของกฏหมาย
ฝ่าพระหัตถ์..ไม่เคยคิดทําลาย แม้ผู้ให้ร้ายแก่พระองค์
..................................

..เพลงผ้า..

ขอบพระคุณพระอาจารย์ครูหยาดกวี
ขอบพระคุณครูกลอนทุกท่าน
ขอบคุณภาพจากอินเตอร์เน็ท
ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยือนค่ะ

โดย เพลงผ้า

 

กลับไปที่ www.oknation.net