วันที่ พฤหัสบดี ธันวาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สมเด็จ ผงคัมภีร์ใบลาน หลวงปู่พัก ธัมมทัตโต


สมเด็จดำผงคัมภีร์ใบลาน หลวงปู่พัก ธัมมทัตโต

จัดสร้างในขณะที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่  มีข้อมูลว่ามวลสารที่หลวงปู่นำมาสร้างสมเด็จนี้  ได้มาจากผงในสมเด็จพระสังฆราชแพ ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์สายตรงของท่านที่ท่านบวชและเคยอยู่ที่วัดสุทัศนเทพวรารามมาก่อน  นอกจากนี้ยังมีผงวัดระฆัง บางขุนพรม ผงหลวงพ่อพริ้ง ผงวัดสามปลื้ม ผงวัดพลับ ผงคัมภีร์ใบลานในวัดบึงทองหลาง อธิษฐานจิตเดี่ยวโดยหลวงปู่พักเอง จัดสร้างใน พ.ศ.ใดนั้นไม่แน่ชัด แต่น่าจะจัดสร้างในช่วงปลาย ๆ อายุของหลวงปู่พัก ธัมมทัตโต หรือน่าจะก่อน พ.ศ.2501

 

        ปางสมาธิมีฐานรอง 3 ชั้น ลักษณะมวลสารอาจดูไม่ละเอียดเมื่อเทียบกับสมเด็จในรุ่นเดียวกันแต่ก็น่าหามาสะสมไว้  จากคำบอกเล่าไม่ปรากฏหลักฐานว่าปีที่จัดสร้างเมื่อใด แต่คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ โดยผู้ที่เป็นผู้จัดทำให้คือพระอาจารย์เสริม วุฑฒิโต  พระเถระและเป็นศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่อีกท่านหนึ่งได้จัดสร้างให้หลวงปู่เป็นผู้อธิษฐานจิต  แต่คาดว่าน่าจะเป็นในช่วงหลังก่อนที่หลวงปู่ใกล้จะมรณภาพ ใน พ.ศ.2501   

 

[สมเด็จดำ ผงใบลาน]

 

[สมเด็จขาว ผงใบลาน]

หมายเหตุ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่องของวัดบึงทองหลางเป็นการให้ข้อมูลเพื่อความรู้เท่านั้น ไม่มีส่วนต่อการยืนยันความแท้ และราคาในเชิงพาณิชย์แต่อย่างใด

โดย เด็กบึง

 

กลับไปที่ www.oknation.net