วันที่ เสาร์ ธันวาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เรามีกาแฟไทยจากพระราชหฤทัยของ"่พ่อฟ้าหลวง"วยกระแสแห่งพระราชดำหริ "ของพ่อฟ้าหลวง"ปวงชนชาวไทยจึงได้มีกาแฟดีเมืองเรา
จากวันนั้นเป็นที่รู้จักโด่งดังในเอเซียกระทั่งทุกวันนี้...ขออัญเชิญพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ จงบันดาลให้เกิดความสุขความเจริญ
ในวงการกาแฟไทยโดยทั่วหน้ากัน ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๕ เทอญ.  "กลุ่มกาแฟอราบิก้าไทย"

โดย cm_coffee

 

กลับไปที่ www.oknation.net