วันที่ เสาร์ ธันวาคม 2554

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หอระฆัง วัดบึงทองหลาง พ.ศ.2512 (จัดสร้างโดย พ่อผล-แม่แห ภุมมาลา / 260,000 บาท)


     หอระฆังนับเป็นสิ่งสร้าง ที่เรียกว่า ศาสนสถาน ในพระพุทธศาสนา โดยหอระฆังของวัดบึงทองหลาง จัดสร้างขึ้นใน พ.ศ.2512 ในขณะที่ พระครูพิศาลวิริยคุณ (สิงห์โต เทศกาล) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส  เจ้าภาพในการบริจาคทรัพย์ในการจัดสร้างคือ พ่อผล แม่แห ภุมมาลา ผู้เป็นบิดามารดาของนายทองคำ ภุมมาลา อดีตไวยาวัจกรวัดบึงทองหลาง ได้บริจาคทรัพย์ จำนวน 260,000 บาท [ถ้านับจำนวนเงินในช่วงเวลาดังกล่าวก็ถือว่าเป็นจำนวนเงินที่มาก] ศิลปะการสร้างทรงไทย 2 ชั้นประยุกต์  มีระเบียง ทางเดินรอบ บันไดทางขึ้นลงทั้ง 4 ด้าน  4 มุข รับกับหน้าบันทั้ง 4 ด้าน และมีหน้ามุกเป็นชั้น จำนวน  4 ชั้น ยอดเป็นทรงปรางค์ปราสาท ในแบบพระราชวังบางประอิน
         ตรงบริเวณต้นเสา จะมีรูปภาพของเจ้าภาพ คือ พ่อผล แม่แห ภุมมาลา  รวมทั้งอัฐิธาตุ ของผู้บริจาคสร้างหอระฆังแห่งนี้ ถูกบรรจุยังหอระฆัง และด้านบนของหอระฆังมีรูปและ อัฐิธาตุของหลวงปู่พัก ธัมมทัตโต ไว้ยังบริเวณด้านบนด้วย 

          อานิสงส์ถวายหอระฆัง
หอระฆังเป็นสิ่งก่อสร้างที่จำเป็นที่ต้องสร้างไว้ที่วัด เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐ์ระฆัง สำหรับบงบอกอาณัติสัญยาณในการทำสังฆกรรมของพระภิกษุสามเณร
        หอระฆังที่มีปรากฏอยู่ในวัดวาอารามต่างๆ ก็จะมีรูปแบบแตกต่างกันออกไปตามทุนทรัพย์ บางแห่งก็ทำด้วยไม้ บางแห่งก็ทำด้วยอิฐ แต่จุดประสงค์ของการสร้างถวายก็มีนันเช่นเดียวกันคือ สร้างเป็นถาวรวัตถุเพื่อประโยชน์สาธารณกุศลทางพระพุทธศาสนา
        
     อานิสงส์ถวายระฆัง
     1.เป็นที่สรรเสริญของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย
     2.เป็นที่รักของนรชนและบัณฑิตทั้งหลาย
     3.ละความตระหนี่
     4.ย่อมไม่หวาดหวั่นครั่นคร้ามเมื่อเข้าสู่สมาคม
     5.เป็นกำลังสำคัญในการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา
          ส่วนผลในอนาคตนั้นย่อมได้อานิสงส์ในทิพยสมบัติ และเมื่อเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแล้วไปบังเกิด ณ สถานที่ใดๆจะเป็นผู้มีความสุขสบาย มีผิวพรรณวรรณะงดงามบริบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ ถึงพร้อมด้วยสติปัญญาและที่สำคัญโบราณจารย์ยังกล่าวไว้ว่า “จะมีเสียงดังก้องกังวานไพเราะประดุจนกการะเวก”


หอระฆังที่จัดสร้างนับแต่ พ.ศ.2512


[ภาพถ่ายกลองและหอระฆัง วัดบึงทองหลาง]


[แม่แห ภุมมาลา บริจาคทรัพย์ 130,000 บาท]


[พ่อผล ภุมมาลา บริจาคทรัพย์ 130,000 บาท]

[ภาพกลอง ระฆัง กับภาพมุมกว้างที่เห็นภาพผู้สร้างหอระฆัง]

[หอระฆังในช่วงแรก ของการก่อสร้าง]

ภาพถ่ายโดย พระดำรงค์ (โต) ชวโน

โดย เด็กบึง

 

กลับไปที่ www.oknation.net