วันที่ อาทิตย์ มกราคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ภาพเก่าเล่าเรื่อง : วัดบึงทองหลาง (วัดบึงทองหลางและโรงเรียนวัดบึงทองหลาง)วัดบึงทองหลาง พ.ศ.2507

 
[วัดบึงทองหลาง พ.ศ.2507]

[วัดบึงทองหลาง พ.ศ.2524]


ภาพถ่ายทางอากาศวัดบึงทองหลางประมาณ พ.ศ.2526

เมรุวัดบึงทองหลาง พ.ศ.2514

เมรุวัดบึงทองหลาง พ.ศ.2514


วิหารพระครูธรรมสมาจารย์ (พัก ธมฺมทตฺโต) สร้าง พ.ศ.2501


พระถนอม คุ้มเดชา สามเณรจำนงค์ (หมู) คุ้มเดชา


คณะสงฆ์ สามเณร ศิษย์วัดบึงทองหลาง


ที่เก็บศพ 5 เสา (ซ้ายสุด) วัดบึงทองหลาง


หน้าอุโบสถหลังเก่า วัดบึงทองหลาง ที่จัดสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2466 


โรงเรียนวัดบึงทองหลาง


โรงเรียนวัดบึงทองหลาง


โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง


หน้าโรงเรียนวัดบึงทองหลาง กทม.


หน้าโรงเรียนวัดบึงทองหลาง


หน้าโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง

นางบุญมี (แอ๊ด) พูลชื่น ตรงบริเวณซอยคุณหญิง ลาดพร้าว 87

โดย เด็กบึง

 

กลับไปที่ www.oknation.net