วันที่ พุธ มกราคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

หางโผล่แล้ว ....คณิต ณ นคร....


       ไป ๆ มาๆ  นายคณิต  ณ นคร  ประธาน คอป.ก็เสนอให้ยกเลิก ม.112 ซะเอง  โดยบอกว่าได้พิจารณาตาม หลักกฎหมายแล้ว  ดังนี้

      ...นายคณิต ณ นคร ประธาน คอป. ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 30 ธ.ค.54 เรื่องข้อเสนอแนะของ คอป.เกี่ยวกับความผิดที่ต้องให้อำนาจหรือการดำเนินคดีมาตรา 112 ซึ่งสังคมมีความสับสนมาก ฝ่ายหนึ่งได้ใช้ความผิดฐานดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการดำเนินการทางการเมืองของตน อ้างว่าเพื่อเป็นการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหา ม.112 อย่างเคร่งครัด ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเป็นเรื่องของการใช้เสรีภาพในทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งหากกระทำเป็นความผิดอาญาย่อมขัดต่อเสรีภาพในการแสดงความเห็น จึงเสนอให้ยกเลิก ม.112...

http://www.thaipost.net/news/311211/50443

      ซึ่งการกระทำของ คอป. ดูจะสอดคล้องต้องกันกับกลุ่ม นิติราษฎร์มาก  จนดูเหมือนกับว่าตอบสนองความต้องการกันเลยทีเดียว .

โดย เดือนแรม

 

กลับไปที่ www.oknation.net