วันที่ ศุกร์ มกราคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผู้กุมอำนาจ รัฐบาล


 หากจะพูดถึง " ภาษี " ที่เราจ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ทุกวันนี้ มันก็คือ เงิน ที่รัฐบาลได้บังคับเก็บจากประชาชนอย่างเราๆท่านๆนี้แหละ วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บคือการนำเงิน ภาษี เหล่านี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

   ขอเน้นนะครับ เพื่อ ประโยชน์ส่วนรวม และไม่ได้ให้สิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู่เสียภาษีอากร  ในการบัญญัติกฎหมายอากรที่ดี ต้องมีลักษณะที่เรียกว่า " มีความเป็นธรรม " หมายถึงการเก็บต้องทั่วถึง และเก็บตามกำลังความสามารถของผู้เสียภาษี และการพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่ผู้เสียภาษีได้รับเนื่องจากการดูแลคุ้มครองของรัฐบาล

     เราเสียภาษีไปให้รัฐบาลตามเจตนาของเราคือการเสียภาษีเพื่อให้รัฐบาลไปบริหารประเทศและเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นคนที่เสียภาษีทุกคน ทั้งภาษีทางตรงและภาษีทางออ้ม น่าจะมีเจตนารมณ์เดียวกันคือต้องการให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม

   วันนี้พูดกันมากกับเงิน 2,000 ล้านบาท ที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ อนุมัติมาเป็นค่าชดเชยแก่ผู้ที่เสียหายทางการเมืองทั้งเสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บทั้งมากและเล็กน้อย มีมากมายหลายความคิดเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แน่นอนคนที่ได้รับประโยชน์จากเงินชดเชยยอมที่จะเห็นด้วย แต่คนที่ไม่ได้รับประโยชน์จะเงินชดเชยก็ย่อมที่จะไม่เห็นด้วยแบ่งออกเป็นสองฝ่ายชัดเจน

    เพราะฉนั้นเราต้องมองว่าเงินจำนวน 2,000 ล้านบาทที่จะมาจ่ายชดเชยนี้มาจากใหน รัฐบาลได้ชี้แจงชัดเจนมั้ยว่าเอาเงินจำนวนนี้มาจากใหน จากภาษีของประชาชนหรือไม่?? หรือว่าจะรายได้ในส่วนอื่นของรัฐบาล รัฐบาลต้องชี้แจงแหล่งที่มาของเงินชดเชยนี้ให้ชัดเจน

  ผมว่าหลายคนและคนจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับการเอาเงินภาษีของตนเองที่จ่ายให้รัฐบาลไปจ่ายชดเชยให้ผู้ที่บาดเจ็บทางการเมืองทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือสีอื่นๆ   และคิดว่าคนที่ไม่เห็นด้วยก็คือคนที่เสียภาษีให้กับรัฐบาลในแต่ละปี ก็คือคนที่มีรายได้สูงที่ต้องเสียภาษีคือคนชั้นกลางนั้นเอง

  เพราะฉนั้นรัฐบาลต้องคำนึงให้ดีว่าหากกลุ่มคนที่เสียภาษีส่วนใหญ่ของประเทศไม่พอใจ ที่รัฐบาลเอาเงินภาษีของพวกเขาไปใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ของพวกเขา ทั้งที่วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีประชาชนได้ประกาศชัดเจนว่า วัตถุประสงค์ในการเก็บก็เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

  หากวันดีคืนดี กลุ่มคนที่เสียภาษีส่วนใหญ่เกิดลุกขึ้นมาไม่ยอมเสียภาษีให้รัฐบาล เพราะว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลเอาเงินภาษีไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ แล้วทีนี้รัฐบาลจะเอาเงินที่ใหนไปบริหารประเทศละครับ

   คิดผิดคิดใหม่ได้ครับ หากว่าผิดแล้วแก้ไขประชาชนยอมอภัยได้ หากผิดแล้วไม่แก้ไขยังดันทุรังต่อไป คงจะต้องลุ้นกันละครับว่า การจัดเก็บภาษีจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ หากว่าผู้เสียภาษีเกิดดื้อแพ่งไม่ยอมเสียภาษีให้กับรัฐบาล แล้วรัฐบาลก็จะได้รู้ว่าผู้ที่มีอำนาจที่แท้จริงหรือใคร

  ผู้ที่ กุมอำนาจ ทีแท้จริงก็คือ "ประชาชนผู้เสียภาษีอากร " และจะได้บอกรัฐบาลให้รู้ไปเลยว่าเงิน "กู" นะ ไม่ใช่เงิน "กู้ " ที่จะเอาไปใช้อะไรก็ได้

ขอบคุณภาพจากmaharai.com

โดย ณสยาม

 

กลับไปที่ www.oknation.net