วันที่ เสาร์ มกราคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วันที่จากลุ่มเจ้าพระยามาสร้างสรรค์เทวสถานยังฝากพนมฎองแหรก


วันที่จากลุ่มเจ้าพระยามาสร้างสรรค์เทวสถานยังฝากพนมฎองแหรก

            

                      พระอาทิตย์คล้อยลาลงต่ำเหนือหมู่เทวสถานศรีสังขราลัย

วันแล้ววันเล่า เมื่อจากขุนเขาฟากพนมฎองแหรกในผืนแผ่นดินไทย เข้ามาบ่มเพาะสพวิทยายังลุ่มเมืองหลวงลุ่มน้ำเจ้าพระยา  ในที่สุดเปรียบเอาอย่างที่ว่า นกน้อยมีปีกที่แข็งแรงพร้อมบิน หากแต่นกน้อยยังโบยบินหากินอยู่ในละแวกลุ่มน้ำอันอุดมสมบูรณ์สองฟากฝั่งเจ้าพระยาใจกลางกรุงเทพมหานคร แสวงหาแนวทางวิทยาการอยู่เนืองๆทั้งในและนอกสำนักต่างๆ ให้แกร่งมากยิ่งขึ้น หลายครั้งหลายครา ที่บินอยู่ล่ามกลางหมู่มิตรและความอุดมสมบูรณ์แต่กลับโหยหิว เพราะความอนิจจัง จำยอมจำนนนะช่วงเวลานั้น หยุดสยายปีกท้าลม บ่มเพียงความรู้ที่สุกงอมเดินทางจากลุ่มน้ำเจ้าพระยามหาสมุทรอันอุดมสมบูรณ์ มุ่งสู่ดินแดนแคว้นเก่าครั้งเยาว์ เลียบเข้าสู่ชายเขาพนมฏองแหรกแมกไม้ปลายทุ่งข้าว บนพื้นดินถิ่นหญ้ารังสรรค์ ปั้นภูมิปัญาอันเป็นที่รัก สรรค์แล้วแผ่วร้างไปชั่วระยะหนึ่ง กลับมานั่งปัดฝุ่นครุ่นแต่งจากวัสดุที่ต่ำๆสุดแสนหล้ำค่าด้วยสมองสองมือ บวกกับความรักเพียรพยายาม จนก่อเกิดสิ่งที่เป็น เพื่ออุทิศแต่พื้นดินถิ่นธรรมชาติ ดุจดั่งเทพเจ้า ในกาลต่อมา

                

             ชั้นชานอาคารลดระดับทอดตัวบนเนินสูงมีฉากหลังเป็นสวนยางและทุ่งนา

ได้สถาปนานามเทวสถานแห่งนี้ไว้ว่า "ศรีสังขราลัย" แม้จะไม่ใหญ่โตโอ่อ่า เทียบชั้นไม่ได้ดังบรรพบุรุษเคยวิริยะมานะศรัทธาสร้าง แต่หวังตรึงจรรโลงใจอยู่คู่ศรัทธาแม้แวดล้อมสวนยางพารา

                        

     บันไดย่อมุมขึ้นสู่ชั้นที่๒ บริเวณชานชั้นที่๑อันเป็นที่ประดิษฐานพระโค เบื้องบนเป็นอาคารโถงทิศตะวันตกที่สร้างยังไม่แล้วเสร็จ

ท้องทุ่งนา สวนไร่แซมไพรป่าบางๆ ท่วมกลางดงป่าธรรมชาติถิ่นฐานชุมชนโบราณมีตำนานดั่งนามเวสถานที่สถาปนาขึ้น เพื่ออุทิศแก่เจ้าของผู้เป็นตำนานผืนป่าแห่งนี้  

        

                   

          แสงอาทิตย์ยามเย็นตกกระทบลงบนอาณาบริเวณ เทวสถานศรีสังขราลัย ส่งผลให้เห็นความคมชัดของมุม

                     

          หน้าบันปรางค์ประธานด้านทิศเหนือ สลักเรื่องทศกัณฑ์เขย่าเขาไกรลาส ทับหลังเป็นภาพบุคคลนั่งขัดสมาธิ

                       

หน้าบันปรางค์ทางทิศตะวันตกจำหลักภาพการกวนเกษียรสมุทร ทับหลังจำหลักพระวรุณทรงหงษ์เทพประจำทิศตะวันตก

                     

  หน้าบันปรางค์ทางทิศใต้สลักพระศิวะนาฎราช ทับหลังสลักพระวิษณุอนันตศายินปัทมนาภะ ภายในปรางค์ประดิษฐานพระลึงค์ศรีสังขราลัย

                  

 หน้าบันปรางค์ทางทิศตะวันออกสลักพระอุมามเหศวร ทับหลังสลักพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

              

                                   ปรางค์ประธานมุมทิศตะวันตก

                    

                      ปราสาทประดับมุมชั้นยอดปรางค์ถ่ายมุมทิศตะวันออก

                         

                          ชั้นบันไดทางขึ้น ซึ่งผังทั้งหมดหันหน้าไปทางทิศใต้ ยังปราสาทพระวิหารและปราสาทวัดภู

                       

                           มุมใกล้ชั้นบันไดทางขึ้นสังเกตเห็นอัฒจรรย์

                     

                          หน้าบันอาคารโถงทางทิศตะวันออกศิลปะแบบเกาะแกร์

                                

                                       บัวแปดกลีบเชิงหน้าบันไดฐานปรางค์ประธาน

โดย บรรณาลัย

 

กลับไปที่ www.oknation.net