วันที่ อังคาร มกราคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ปัญหา การพังทลายของหน้าดินภูเขาเกิดจากการทำลายของมนุษย์หรือธรรมชาติจัดให้


 ช่วงก่อนผู้เขียนเดินทาง มาปักษ์ใต้ เกิดข่าวดินภูเขาถล่มลงมา เป็นข่าวใหญ่โต

สื่อต่างนำเสนอข่าว กล่าวถึงการพังทลายของหน้าดิน ของดินภูเขา แต่ไม่มีใครกล่าว

ถึงปัญหา ที่มาของ การเกิดภัยพิบัติ ไม่กล่าวถึงที่มาของปัญหา ผมคนช่างเล่า เดิน

ทางไปสำรวจข้อมูล สำรวจที่มาของปัญหา ไปดูสภาพแวดล้อม น่าจะนำมาเล่าให้ชาว

เมือง หรือ ชาวโลกไซเบอร์ ได้ ทราบของที่มาของปัญหา โดยการนำภาพ ที่มาของ

การเกิดปัญหา นำภาพมาเล่าเรื่่อง

ขับขี่รถ ไปเทียว เห็นเทือกเขา แปลกประหลาด คล้ายๆในหนังคาบอย อยากทราบ อยากรู้

จึงปี่น ป่ายขึ้นไป ชมเขา หัวโล้นสีแดง จึงทราบที่มาของปัญหา ว่าเกิดจากน้ำมือของมนุษย์

ผู้ทำลายล้างธรรมชาติ นั้นเอง

สภาพด้านหลัง ของหินผาสีแดงของภูเขาตามภาพแรก เกิดจากการขุดหน้าดินไปขายนั้นเอง

หน้าดิน ถูกขูดขุดออกไปหมด จะเห็นสภาพเช่นนี้(ภาพแรกเห็นก้อนหินสีแดงๆ )

ปี่นไปมองใกล้ๆ ของผาแดง สภาพ ถูกขุดหน้าดินไปขาย(ภาพด้านหลัง)

ภาพของหินภูเขา ที่ถูกขุดหน้าดินออกไป มองไกลๆ

เนินเขาที่สูงโดดเด่น ถูกทำลาย  ธรรมชาติจึงเอาคืน ผู้ทำลายธรรมชาติ

การให้สัมปทาน ขุดดินขาย ทางราชการได้คำนึงถึงระบบนิเวศอย่างไร?

เกิดจากเจ้าตีนตะขาบยักษ์ ขุดทำลาย ราบ การพังทลายของดิน นอกจากการบุกรุกไปทำสวน

ยางพารา แล้ว การขุดดินไปถมที่อื่น  มีปัญหาตามมา แหล่งป่าซับน้ำถูกทำลาย น้ำป่าไหลหลาก

ผลงาน เจ้าเหลืองตัวนี้ ภูเขาลูกแล้วลูกเล่า ถูกทำลาย

ตอต้นไม้ใหญ่ ถูกโค่นล้ม ไม่มีรากไม้ยึดหน้าดิน พืชคลุมดินถูกทำลายไปด้วย

ระบบนิเวศ พื้นที่ป่าเปลี่ยนแปลงไป เมื่อฝนตกลงมา น้ำภูเขาไหล่ลงสู่ที่ราบต่ำรวดเร็ว

น้ำในคลองไหลลงสู่ที่ต่ำ รวดเร็วทำให้เกิดน้ำท่วมฉับผลัน หน้าแล้ง คลองน้ำแห้งผาก

ปัญหาน้ำท่วม ตามมา  ต่อไปจะรุนแรงยิ่งขึ้น

โดย คนช่างเล่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net