วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตราสัญลักษณ์ งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ปี สำหรับบล็อกและเว็บไซต์


Logo, Webbands & T-shirt


เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ นี้ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันติดตราสัญลักษณ์เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อในหลวงของเรา

ตราสัญลักษณ์ งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ปี สำหรับบล็อกและเว็บไซต์

ตราสัญลักษณ์งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ปี

สำหรับติดด้านมุมบนซ้ายของเว็บ

ให้สำเนารหัสต่อไปนี้ ไปวางต่อจากแท็ก body ในหน้าแรกของบล็อก (header.php หรือ index.php)

JavaScript:
 1. <!-- Start Logo80 -->
 2. <script type="text/javascript" src="http://thaiblogger.org/webbands/logo80_left.js"></script>
 3. <!-- End Logo80 -->

สำหรับติดด้านมุมบนขวาของเว็บ

ให้ใช้รหัสนี้แทน

JavaScript:
 1. <!-- Start Logo80 -->
 2. <script type="text/javascript" src="http://thaiblogger.org/webbands/logo80_right.js"></script>
 3. <!-- End Logo80 -->

ผู้เขียนไม่แน่ใจว่า เสื้อสีฟ้าตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่มีวางจำหน่ายอยู่ในขณะนี้ จะ่ได้รับพระบรมราชานุญาติให้ผลิดจำหน่ายหรือไม่ เพราะเห็นมีอยู่ไม่มากนัก ส่วนใหญ่ที่มีจำหน่าย ก็จะไม่มีตราสัญลักษณ์ ด้วยเหตุนี้ ในโอกาสวันแม่ที่กำลังจะมาถึง เพื่อเป็นการประหยัด เราอาจนำเสื้อยืดสีฟ้าตัวเก่าที่มีอยู่แล้ว ออกมาใส่แทนก็ได้ และสำหรับตราสัญลักษณ์ ผู้เขียนได้จัดทำตราสัญลักษณ์ฯ 6 รอบราชินี สำหรับบล็อกและเว็บไซต์ เพิ่มเติม เพื่อประดับแสดงความจงรักภักดี

สติกเกอร์ตราสัญลักษณ์ฯ 6 รอบราชินีี สำหรับบล็อกและเว็บไซต์

สติกเกอร์ตราสัญลักษณ์ฯ 6 รอบราชินี

สำหรับติดด้านมุมบนซ้ายของเว็บ

ให้สำเนารหัสต่อไปนี้ ไปวางต่อจากแท็ก body ในหน้าแรกของบล็อก (header.php หรือ index.php)

JavaScript:
 1. <!-- Start Logo6Sticker -->
 2. <script type="text/javascript" src="http://thaiblogger.org/webbands/logo6sticker_left.js"></script>
 3. <!-- End Logo6Sticker -->

สำหรับติดด้านมุมบนขวาของเว็บ

ให้ใช้รหัสนี้แทน

JavaScript:
 1. <!-- Start Logo6Sticker -->
 2. <script type="text/javascript" src="http://thaiblogger.org/webbands/logo6sticker_right.js"></script>
 3. <!-- End Logo6Sticker -->

ฟรี! สายรัดข้อมือ "I LOVE YOU, MOM" สำหรับบล็อกและเว็บไซต์

สำหรับมือขวา (ติดด้านมุมบนซ้ายของเว็บ)

I Love You, Mom Webband (left)

ให้สำเนารหัสต่อไปนี้ ไปวางต่อจากแท็ก body ในหน้าแรกของบล็อก (header.php หรือ index.php)

JavaScript:
 1. <!-- Start Webbands -->
 2. <script type="text/javascript" src="http://thaiblogger.org/webbands/iloveyoumom_left.js"></script>
 3. <!-- End Webbands -->

สำหรับมือซ้าย (ติดด้านมุมบนขวาของเว็บ)

I Love You, Mom Webband (right)

ให้ใช้รหัสนี้แทน

JavaScript:
 1. <!-- Start Webbands -->
 2. <script type="text/javascript" src="http://thaiblogger.org/webbands/iloveyoumom_right.js"></script>
 3. <!-- End Webbands -->

ปีนี้เป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย คือเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี และเนื่องในวโรกาสที่พระองค์จะทรงมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 ด้วย จึงขอเชิญชวนตกแต่งบล็อกด้วยการประดับตราสัญลักษณ์ ใส่สายรัดข้อมือ "WE LOVE OUR KING", "LONG LIVE THE KING", "ทรงพระเจริญ" และสวมเสื้อนาโนสีเหลือง รุ่นฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สำหรับบล็อกและเว็บไซต์ รับปักให้ฟรี!

ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

สำหรับติดด้านมุมบนซ้ายของเว็บ

ให้สำเนารหัสต่อไปนี้ ไปวางต่อจากแท็ก body ในหน้าแรกของบล็อก (header.php หรือ index.php)

JavaScript:
 1. <!-- Start Logo60 -->
 2. <script type="text/javascript" src="http://thaiblogger.org/webbands/logo60_left.js"></script>
 3. <!-- End Logo60 -->

สำหรับติดด้านมุมบนขวาของเว็บ

ให้ใช้รหัสนี้แทน

JavaScript:
 1. <!-- Start Logo60 -->
 2. <script type="text/javascript" src="http://thaiblogger.org/webbands/logo60_right.js"></script>
 3. <!-- End Logo60 -->


ฟรี! เข็มกลัดตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สำหรับบล็อกและเว็บไซต์

เข็มกลัดตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

สำหรับติดด้านมุมบนซ้ายของเว็บ

ให้สำเนารหัสต่อไปนี้ ไปวางต่อจากแท็ก body ในหน้าแรกของบล็อก (header.php หรือ index.php)

JavaScript:
 1. <!-- Start Logo60Brooch -->
 2. <script type="text/javascript" src="http://thaiblogger.org/webbands/logo60brooch_left.js"></script>
 3. <!-- End Logo60Brooch -->

สำหรับติดด้านมุมบนขวาของเว็บ

ให้ใช้รหัสนี้แทน

JavaScript:
 1. <!-- Start Logo60Brooch -->
 2. <script type="text/javascript" src="http://thaiblogger.org/webbands/logo60brooch_right.js"></script>
 3. <!-- End Logo60Brooch -->


ฟรี! สติกเกอร์ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สำหรับบล็อกและเว็บไซต์

สติกเกอร์ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

สำหรับติดด้านมุมบนซ้ายของเว็บ

ให้สำเนารหัสต่อไปนี้ ไปวางต่อจากแท็ก body ในหน้าแรกของบล็อก (header.php หรือ index.php)

JavaScript:
 1. <!-- Start Logo60Sticker -->
 2. <script type="text/javascript" src="http://thaiblogger.org/webbands/logo60sticker_left.js"></script>
 3. <!-- End Logo60Sticker -->

สำหรับติดด้านมุมบนขวาของเว็บ

ให้ใช้รหัสนี้แทน

JavaScript:
 1. <!-- Start Logo60Sticker -->
 2. <script type="text/javascript" src="http://thaiblogger.org/webbands/logo60sticker_right.js"></script>
 3. <!-- End Logo60Sticker -->


ฟรี! แจกสายรัดข้อมือ "WE LOVE OUR KING" สำหรับบล็อกและเว็บไซต์

สำหรับมือขวา (ติดด้านมุมบนซ้ายของเว็บ)

We Love our King Webband (left)

ให้สำเนารหัสต่อไปนี้ ไปวางต่อจากแท็ก body ในหน้าแรกของบล็อก (header.php หรือ index.php)

JavaScript:
 1. <!-- Start Webbands -->
 2. <script type="text/javascript" src="http://thaiblogger.org/webbands/weloveourking_left.js"></script>
 3. <!-- End Webbands -->

สำหรับมือซ้าย (ติดด้านมุมบนขวาของเว็บ)

We Love our King Webband (right)

ให้ใช้รหัสนี้แทน

JavaScript:
 1. <!-- Start Webbands -->
 2. <script type="text/javascript" src="http://thaiblogger.org/webbands/weloveourking_right.js"></script>
 3. <!-- End Webbands -->


ฟรี! สายรัดข้อมือ "LONG LIVE THE KING" สีเหลืองดอกพุทธรักษา (เป็นสีพระจำพระองค์)

สำหรับมือขวา (ติดด้านมุมบนซ้ายของเว็บ)

Long Live the King Webband (left)

ให้สำเนารหัสต่อไปนี้ ไปวางต่อจากแท็ก body ในหน้าแรกของบล็อก (header.php หรือ index.php)

JavaScript:
 1. <!-- Start Webbands -->
 2. <script type="text/javascript" src="http://thaiblogger.org/webbands/longlivetheking_left.js"></script>
 3. <!-- End Webbands -->

สำหรับมือซ้าย (ติดด้านมุมบนขวาของเว็บ)

Long Live the King Webband (right)

ให้ใช้รหัสนี้แทน

JavaScript:
 1. <!-- Start Webbands -->
 2. <script type="text/javascript" src="http://thaiblogger.org/webbands/longlivetheking_right.js"></script>
 3. <!-- End Webbands -->


เพิ่มแบบภาษาไทย สายรัดข้อมือ "ทรงพระเจริญ"

สำหรับมือขวา (ติดด้านมุมบนซ้ายของเว็บ)

ทรงพระเจริญ Webband (left)

ให้สำเนารหัสต่อไปนี้ ไปวางต่อจากแท็ก body ในหน้าแรกของบล็อก (header.php หรือ index.php)

JavaScript:
 1. <!-- Start Webbands -->
 2. <script type="text/javascript" src="http://thaiblogger.org/webbands/longlivetheking2_left.js"></script>
 3. <!-- End Webbands -->

สำหรับมือซ้าย (ติดด้านมุมบนขวาของเว็บ)

ทรงพระเจริญ Webband (right)

ให้ใช้รหัสนี้แทน

JavaScript:
 1. <!-- Start Webbands -->
 2. <script type="text/javascript" src="http://thaiblogger.org/webbands/longlivetheking2_right.js"></script>
 3. <!-- End Webbands -->


เลือกไม่ถูก? งั้นเลือกทุกแบบ โดยการสุ่ม

สำหรับสุ่มตราสัญลักษณ์แบบต่างๆ หรือสายรัดข้อมือติดมุมบนซ้ายของเว็บ (แถมเสื้อนาโนฟรี 1 ตัว)

ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีเข็มกลัดตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

We Love Our King Webband (left)Long Live the King Webband (left)ทรงพระเจริญ Webband (left)
สติกเกอร์ตราสัญลักษณ์ฯ 6 รอบราชินีI Love You, Mom Webband (left)
เสื้อนาโนรุ่นฉลองสิริราชฯ
ตราสัญลักษณ์งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ปี

ให้สำเนารหัสต่อไปนี้ ไปวางต่อจากแท็ก body ในหน้าแรกของบล็อก (header.php หรือ index.php)

JavaScript:
 1. <!-- Start Random -->
 2. <script type="text/javascript" src="http://thaiblogger.org/webbands/random_left.js"></script>
 3. <!-- End Random -->

สำหรับสุ่มตราสัญลักษณ์แบบต่างๆ หรือสายรัดข้อมือติดมุมบนขวาของเว็บ (แถมเสื้อนาโนฟรี 1 ตัว)

ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีเข็มกลัดตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

We Love Our King Webband (right)Long Live the King Webband (right)ทรงพระเจริญ Webband (right)
สติกเกอร์ตราสัญลักษณ์ฯ 6 รอบราชินีI Love You, Mom Webband (right)
เสื้อนาโนรุ่นฉลองสิริราชฯ
ตราสัญลักษณ์งานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 ปี

ให้ใช้รหัสนี้แทน

JavaScript:
 1. <!-- Start Random -->
 2. <script type="text/javascript" src="http://thaiblogger.org/webbands/random_right.js"></script>
 3. <!-- End Random -->

เนื่องจากเสื้อยืดสีเหลืองตราสัญลักษณ์กำลังขาดแคลนมาก เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีบล็อก จึงได้เพิ่มบริการแจกฟรี เสื้อนาโนรุ่นฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สำหรับบล็อกและเว็บไซต์

เสื้อนาโนรุ่นฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สำหรับบล็อกและเว็บไซต์

เสื้อนาโนรุ่นฉลองสิริราชฯ

สำหรับสวมใส่ที่มุมบนซ้ายของเว็บ

ให้สำเนารหัสต่อไปนี้ ไปวางต่อจากแท็ก body ในหน้าแรกของบล็อก (header.php หรือ index.php)

JavaScript:
 1. <!-- Start NANO T-shirt -->
 2. <script type="text/javascript" src="http://thaiblogger.org/webbands/t-shirt_left.js"></script>
 3. <!-- End NANO T-shirt -->

สำหรับสวมใส่ที่มุมบนขวาของเว็บ

ให้ใช้รหัสนี้แทน

JavaScript:
 1. <!-- Start NANO T-shirt -->
 2. <script type="text/javascript" src="http://thaiblogger.org/webbands/t-shirt_right.js"></script>
 3. <!-- End NANO T-shirt -->

*เสื้อนาโน เคลือบด้วยไททาเนียมออกไซด์ ไม่ต้องซักตลอดอายุการใช้งาน

ทรงพระเจริญ!


ThaiBlogger is proudly powered by WordPress
Entries (RSS) and Comments (RSS).

โดย soko

 

กลับไปที่ www.oknation.net