วันที่ พุธ มกราคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

4 ผู้สมัครเข้าวิน ผู้แทน แดนสะตอ


วันวานผมได้ค้างคุณ ๆ ผู้อ่านกันถึงการวิเคราะห์แนวโน้ม ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ.๒๕๕๕

สำหรับสนามการเลือกตั้ง ในพื้นที่ภูมิภาคที่ ๔ (ภาคใต้) ประกอบไปด้วยพื้นที่จังหวัดระนอง ภูเก็ตชุมพร พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี ตรัง สตูล พัทลุง นครศรีธรรมราช สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ในพื้นที่ ๑๔ จังหวัดทางภาคใต้ มีเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งกว่า ๘๐๐,๐๐๐ คน

ในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ครั้งที่ผ่านมาเมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๒ มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์รวมกันทุกพื้นที่ประมาณ ๑๓% โดยมีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น ๒๙ คน สำหรับผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้เข้ามานั่งในตำแหน่งผู้แทนเกษตรกร ผู้มิภาคที่ ๔ ประกอบไปด้วย

๑.นายเติม แก้วละเอียด

๒.นางสาวพจมาน สุขอำไพจิต

๓.นายวีระพงษ์ สกล

๔.นายสุชาติ รอดดำ

สำหรับการสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในปีนี้ อดีตแชมป์ทั้ง ๔ คน มีสิทธิ์ที่จะเข้าแข่งขันเป็นสมัยที่ ๒ และในการสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.๒๕๕๕ ในคราวนี้ ซึ่งรับสมัครไปตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕ ผู้สมัครทั้ง ๔ ท่าน ยังคงลงมาสมัครแข่งขันและในขณะเดียวกันได้มีอดีตผู้แทนเกษตรกรที่เว้นวรรค ไปเมื่อ ๒ ปีที่ผ่านมาก็ได้ลงสมัครด้วย

โดยในปีนี้ หลังจากปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ภูมิภาคที่ ๔ มีจำนวนผู้สมัครทั้งสิ้น ๒๔ คน ประกอบไปด้วย

จากการติดตามวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ พบว่า ผู้สมัครที่น่าจะเข้าวินได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้เข้ามานั่งปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนเกษตรกร ในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร คงจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่างน้อย ๒ ตำแหน่ง

โดยคาดว่า ผู้ที่จะได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาทำหน้าที่ ท่านแรกคืน "เติม แก้วละเอียด" อดีตผู้แทนเกษตรกรสมัยที่ผ่านมา เนื่องจากสามารถกุ่มฐานคะแนนเสียงในพื้นที่ ๓ จังหวัดทางภาคใต้ ได้อย่างเหนียวแน่น แม้ว่าในการลงสมัครในครั้งนี้ จะมีคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวอย่าง "รุสดี บินหะยีสะมะแอ" อดีต สว.จากจังหวัดนราธิวาส ซึ่งคงจะใช้ฐานคะแนนเสียงเดิม ในการสนับสนุนให้เข้ามา ซึ่งเชื่อว่าคงจะลากเข้ามาได้ทั้ง ๒ ที่นั่ง

ขณะที่อีก ๒ ตำแหน่ง ที่จะตีคู่กันเข้ามา น่าจะเป็น "ธนภัทร์ เหมือนจันทร์" ผู้สมัครจากจังหวัดพัทลุง ซึ่งในการสมัครคราวนี้ได้เปลี่ยนชื่อไปแล้ว นัยว่าคงจะเป็นการถือเคล็ด อีกทั้งคู่แข่งที่เคยขับเคี่ยวกันมาในอดีต "เปลื้อง บัวศรี" ได้เสียชีวิต เวทีนี้จึงเชื่อว่าไม่น่าจะมีคู่แข่ง อีกทั้ง ผู้สมัครที่ลงแข่งขัน พลพิพัฒน์ รักพงษ์ และสมคิด สุพรรณชนะบุรี ก็มิใช่คู่แข่งที่น่ากลัว

และตำแหน่งสุดท้ายหวยคงจะออกที่ นางกัลยา ชัยสอาด อีกผู้แทนเกษตรกรสองสมัยที่เว้นวรรคเมื่อคราวที่แล้ว เนื่องจากเป็นคนที่ทำงานกับองค์กรเกษตรกรอย่างสม่ำเสมอ และเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย

ฉะนั้นสนามเลือกตั้งภาคใต้ ก็น่าจะเป็นด้วยประการละชนี้แล....

   

โดย บินหลาดง

 

กลับไปที่ www.oknation.net