วันที่ จันทร์ มกราคม 2555

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

"วัดถ้ำเขาน้อย" วัดอนัมนิกายชายเขา กาญจนบุรี


    วัดถ้ำเขาน้อย  ถือเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งถือเป็นวัดในพุทธศาสนามหายาน ฝ่ายอนัมนิกาย (ญวน)  หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่า พระสงฆ์ญวนมีความเกี่ยวข้องกับกาญจนบุรี อย่างไร  วันนี้ “ร้อยเรื่อง เมืองกาญจน์” จะขอนำท่านย้อนอดีต สู่เรื่องราวประวัติศาสตร์ของ จ.กาญจนบุรี ณ บัดนี้...

    ในสมัยรัชกาลที่ 3  เมื่อพระองค์ดำริให้ย้ายเมืองกาญจนบุรี มาตั้งอยู่บนพื้นที่บนฝั่งแม่น้ำในจุดที่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่บรรจบกันเป็นแม่น้ำแม่กลอง ด้วยเหตุผลทางชัยภูมิ ว่าเป็นจุดที่เหมาะสม ในการป้องกันประเทศจากการรุกรานของประเทศเพื่อนบ้าน ในครั้งนั้น เป็นช่วงที่อาณาจักรเวียดนามได้ถูกปกครองจากการล่าอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศส โดยเวียดนามแบ่งการปกครองออกเป็นสองส่วน คือ เวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้  โดยเวียดนามเหนือ เป็นส่วนที่ปกครองโดยประเทศจีน และเวียดนามใต้ เป็นส่วนที่ถูกปกครองโดยฝรั่งเศส ซึ่งเดิมอาณาจักรเวียดนาม ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนามาจากประเทศจีน มานานนับเป็นพันปี  ต่อมาเมืองฝรั่งเศสเข้ามายึดครองประเทศ  คนเวียดนามหรือคนญวน จึงรับอิทธิพลศาสนาคริสต์มาจากฝรั่งเศส  ต่อมาเกิดกบฏที่เมืองเว้ อันเป็นราชธานีเก่าของอาณาจักรเวียดนาม  พวกกบฏยึดเมืองได้แล้ว จึงฆ่าฟันเจ้านายเสียเป็นจำนวนมาก พวกราชวงศ์ที่อยู่รอดจึงพากันหนี โดยในครั้งนั้น “องเชียงสือ” พระราชนัดดาขององเชียงซุน ได้พาครอบครัวมาขอพึ่งพระบารมีของกษัตริย์ไทย ในสมัยรัชกาลที่ 1  นับเป็นคนญวนกลุ่มแรกที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย และมีคนญวนอพยพตามองเชียงสือ ต่อมาอีกเรื่อยๆ ด้วยความแตกต่างทางด้านศาสนา ในสมัยรัชกาลที่ 3 จึงโปรดให้ชาวญวนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้บ้านเรือนอยู่ที่สามเสน ร่วมกับพวกคริสต์เชื้อสายโปรตุเกสเพื่อฝึกหัดเป็นทหารปืนใหญ่   และทรงโปรดให้ชาวญวนที่นับถือพุทธศาสนาแยกมาช่วยรักษาป้อมปราการ ณ กาญจนบุรี เมืองใหม่ ที่ทรงสร้างขึ้น ที่ตำบลปากแพรก (ที่เป็นที่ตั้งของเมืองกาญจนบุรีในปัจจุบัน) และนี่เอง...เป็นเหตุให้เมืองกาญจนบุรี  มีชาวญวนอาศัยอยู่ตั้งแต่ครั้งตั้งเมืองกาญจนบุรี  ในครั้งนี้  มีชาวญวนที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงร่วมใจกันสร้างวัดขึ้นมา คือ วัดถาวรวราราม (หรือชาวบ้านเรียกกันว่า วัดญวน กาญจนบุรี) ซึ่งถือเป็นวัดฝ่ายอนัมนิกายแห่งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี   หลังจากนั้นต่อมาภิกษุฝ่ายอนัมนิกาย จึงมีบทบาทต่อความเชื่อและศรัทธาในพุทธศาสนาของชาวกาญจนบุรีมาโดยตลอด  

 

     วัดถ้ำเขาน้อย  ก็เป็นอีกเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในฝ่ายอนัมนิกาย ตั้งอยู่ ณ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ห่างจากถนนแสงชูโตเข้าทางเขื่อนท่าม่วง ประมาณ 5 กิโลเมตร ก่อตั้งมาเมื่อปี พ.ศ.2426 โดยมี พระหลวงปู่แห้ง (กั๊กเง้ง) เป็นพระจีนมาพำนักเป็นรูปแรก  ต่อมายังมีพระจีนอีก 2 รูปมาปกครองดูแล จากนั้น พระอาจารย์เตี๊ยบถ่อ ซึ่งเป็นพระสงฆ์มหายาน ฝ่ายอนัมนิกาย (ญวน) มาบูรณะดูแลต่อจนเจริญรุ่งเรืองสวยงามมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาร้อยกว่าปีมาแล้ว ภายในวัดประกอบไปด้วยวิหาร ด้านในมีรูปสมมุติขององค์พระโพธิสัตว์ที่มีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส พระหัตถ์ขวาถือลูกประคำ ตามประวัติกล่าวว่า ท่านมีลักษณะเบิกบานใจเป็นสุขอยู่ตลอดเวลา ไปที่ใดจะมีย่ามใหญ่ติดไปด้วยบรรจุของเล่นมากมายสำหรับเด็กๆ จึงได้รับฉายาว่า “หลวงพ่อย่ามใหญ่”   ทางด้านขวาและซ้ายมือของท่านจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้น 18 อรหันต์  ซึ่งแต่ละองค์เป็นตัวแทนแห่งปริศนาธรรมตามตำนานของอนัมนิกายของจีนโบราณ  ที่วิหารกลาง  เป็นที่ประดิษฐานพระกวนอิมโพธิสัตว์ หรือพระอวโลกิเตศวรภาคหนึ่ง ที่เชื่อกันว่า เป็นพระผู้คอยสอดส่องสดับตรับฟังเสียงทุกข์ของสรรพสัตว์ เพื่อปลดเปลื้องให้พ้นทุกข์ ผู้มากราบไหว้ขอพรจากองค์กวนอิม มักได้สมปรารถนา ด้านหลังมีวิหารพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ตามแบบมหายาน  ต่อไปเป็นพระพุทธบาทจำลอง จากนั้นขึ้นบันไดต่อไปชมพระเจดีย์คีรีบรมธาตุ “บ่วงฮุกถะ” แปลว่า เจดีย์หมื่นพระองค์ ด้านหน้าพระเจดีย์เป็นทิวทัศน์ของแม่น้ำแม่กลอง ด้านหลังพระเจดีย์ เป็นวิวทุ่งนา เขียวขจี ที่ผู้มาเยือนสามารถเพลิดเพลินกับทิวทัศน์รอบด้านที่งดงาม และเห็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวม่วงชุม และเมืองท่าม่วงในแบบรอบทิศทางเลยทีเดียว.. หากขึ้นถึงเจดีย์ชั้น 7 เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระบรมสารีริกธาตุ  ซึ่งการได้กราบนมัสการถือเป็นมงคลชีวิตอย่างสูงสุด

   

ทิวทัศน์จากเจดีย์ชั้น 7 ด้านล่างเป็นวิหารที่ประดิษฐานของหลวงพ่อย่ามใหญ่


ทิวทัศน์บริเวณโดยรอบขององค์พระเจดีย์ มองเห็นทุ่งนาสุดลูกหูลูกตา


ทิวทัศน์อีกด้านของพระเจดีย์ มองเห็นแม่น้ำแม่กลอง

และตัวอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี


พระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งประดิษฐานอยู่ชั้นบนสุดขององค์พระเจดีย์

รอพุทธศาสนิกชนมาบูชากราบไหว้เพื่อเป็นมงคลชีวิต


     วัดถ้ำเขาน้อย ตั้งอยู่บนถนนท่าม่วงสายใน (สายเก่า) การเดินทางก็แสนง่ายดาย โดยเข้าทางเขื่อนแม่กลอง จากปากทางประมาณสามกิโลเมตร มีป้ายบอกทางตลอด ถนนหนทางแสนสะดวกสบาย บริเวณใกล้เคียงมีวัดถ้ำเสือ อยู่คู่กัน ถือเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของพุทธศาสนิกชนทั่วไป ที่ร้อยเรื่อง   เมืองกาญจน์แสนจะภูมิใจแนะนำให้คุณๆ มาเยี่ยมชมท่องเที่ยวกัน  ก่อนกลับ ก็อย่าลืมร่วมบริจาคสร้างวิหารเซียน ซึ่งหลวงพ่อวิเชียร เถี่ยนอี้ เจ้าอาวาส มีความตั้งใจสร้างให้เป็นศาสนาสถานที่ผู้คนสามารถมากราบสักการะ เพื่อเป็นมงคลชีวิต และเป็นสถานที่ประกอบศาสนพิธีฝ่ายอนัมนิกายสืบไป..


ที่มา : นำชมปูชนียสถานและประวัติวัดถ้ำเขาน้อย,2538.

หนังสือพระราชทานนามวัดถาวรวราราม ฉลองสมโภช 100ปี ,2539.

        

 

โดย ทศพักตร์รำพัน

 

กลับไปที่ www.oknation.net